Løndata

Her kan du indtaste løndata på dine medarbejdere. I højre side er der en forhåndsvisning af næste lønseddel, som automatisk genberegnes mens du taster. Der vises data for næstkommende lønperiode. Datofelterne er valgfri og kan bruges til at periodeafgrænse poster. I det sidste felt kan du vælge hvad der skal ske med linien efter at du bogfører næste lønkørsel.