Ansatte og brugere

Velkommen! Gratisal er et lønsystem, hvor du som medarbejder har et personligt login til at se dine lønsedler og redigere dine data.