SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Gratisal opdateringer 3.10 - 18/08-2019

Vigtigste nyheder

 • Den nye ferielov er over os
 • Forbedret hastighed ved mange medarbejdere
 • Rapportering af statistik for DA og brancheorganisationer
 • Mulighed for at sætte individuel standard-takst på medarbejdere og skabeloner
 • Ny e-conomic integration er nu standard

Den nye ferielov er over os

Som du sikkert ved, er vi på vej ind i overgangsperioden mellem den gamle og den nye ferielov. Dette påvirker naturligvis også Gratisal.

Som udgangspunkt skal du ikke foretage dig det store her og nu.

Du vil måske bemærke at ferieoversigten på lønsedlerne ser lidt anderledes ud, og at rapporten ”Feriehensættelsesopgørelse” nu kun dækker perioden frem til og med august 2019. I den kommende release udgiver vi en ny rapport, der kan benyttes fremadrettet. Her vil du blandt andet også skulle tage stilling til, hvordan eksempelvis fratrådte funktionærer skal håndteres.

OBS: Næstkommende release vil allerede være d. 8/9-2019, hvor flere funktioner vil være tilgængelige. 

 

Forbedret hastighed ved mange medarbejdere

Vi arbejder løbende på at optimere hastigheden, men konkret har vi i denne version indført såkaldt ”paging” hvor der kun vises et vist antal medarbejdere på skærmen ad gangen. Man kan så ”bladre” ved hjælp af piletaster, eller bruge søgefelter eller filtre til at indsnævre det man ønsker at se. Dette resulterer i en væsentlig hastighedsforbedring, primært for virksomheder med 500 medarbejdere og derover.

Samme princip er anvendt under fanen Virksomhed -> Godkendelse, hvor systemet nu er væsentlig hurtigere hvis man har et stort antal timeposter liggende til godkendelse.

 

Rapportering af statistik for DA og brancheorganisationer

Hvis din virksomhed rapporterer statistik til DA eller en af deres underordnede brancheorganisationer, kan du nu angive dette under Virksomhed -> Generelt, hvorefter Gratisal automatisk sørger for at indrapportere de nødvendige data – præcis som med Danmarks Statistik, som længe har været understøttet.

Bemærk at visse brancheorganisationer har udvidede rapporterings-behov ved siden af det der skal rapporteres til DA. Hvis dette er relevant for din virksomhed, så kontakt os for at høre nærmere.

 

Mulighed for at sætte individuel standard-takst på medarbejdere og skabeloner

Både medarbejdere og skabeloner indeholder nu et felt til at angive standard timesats. Når du derefter opsætter dine tidsarter, kan du angive at systemet skal anvende denne takst i stedet for et fast beløb pr. enhed (time).

Dette er særligt nyttigt når du har mange medarbejdere med individuelt aftalte satser for grundløn. Tidligere skulle du oprette en linie for hver medarbejder i tidsarts-opsætningen, men dette er altså ikke længere nødvendigt.
Kontakt vores support hvis du har brug for hjælp til opsætningen eller ønsker mere information.

 

Ny e-conomic integration er nu standard

Den nye version af e-conomic integrationen – som er baseret på den nyere REST-teknologi i stedet for SOAP, og desuden understøtter dimensioner og afdelinger – er nu ude af beta-stadiet og er derfor standard når der oprettes nye integrationer. Hvis du stadig anvender den gamle SOAP-baserede integration, anbefaler vi at du allerede nu manuelt skifter den ud med den nye udgave. Ellers vil det ske automatisk i en kommende opdatering, hvor SOAP-versionen udfases helt.

 

 

Andre væsentlige ændringer

 • Når du opretter en lønkørsel som skal afgrænses til bestemte medarbejdere, kan du nu nemt vælge alle medarbejdere i en bestemt afdeling eller baseret på en bestemt skabelon.
 • Oversigten over afdelinger er flyttet fra Virksomhed -> Generelt til Opsætning.
 • Dialogbokse og diverse andre elementer har fået nye farvetoner, hvor ”Gratisal-blå” er mere dominerende.
 • Nye brugere bliver nu i større grad ”taget ved hånden” første gang de logger ind, og får en kort gennemgang af hver af de forskellige faner i skærmbilledet.
 • Vi har lavet en hel del opfølgende finpudsning efter at vi sidste måned frigav meget omfattende ændringer til den bagvedliggende kode for styling og layout. Du skulle derfor gerne opleve at Gratisal tilpasser sig skærmstørrelsen bedre, og at de forskellige elementers placering og størrelse er mere korrekt.
 • Har du adgang til Multi-Company modulet (også kendt som Revisor- eller Koncern-fanen), er det nu blevet nemmere at skifte mellem virksomheder på mobile devices.
 • Systemet informerer nu automatisk både medarbejder og administrator hvis en lønudbetaling fejler. Det sker typisk på grund af forkert indtastet kontonummer eller manglende NemKonto.
  Tidligere informerede vi kun administrator, og processen var manuel så der kunne forekomme ventetid.
 • Det er blevet (endnu) nemmere og hurtigere at navigere væk fra en lønkørsel mens den genberegnes.

 

Mindre detaljer 

 • Når du opretter en ny import-definition, hjælper systemet dig nu på vej ved automatisk at foreslå mappinger mellem kolonnenavne der matcher.
 • I ASA-integrationen er den særlige adgangsnøgle ikke længere synlig i interfacet, men fremstår skjult på samme måde som et password.
 • Nye virksomheder der endnu ikke har gennemført ”Kom godt i gang”-guiden, starter nu systemet på fanen Virksomhed -> Generelt og ikke under Medarbejdere som normalt.
 • Som altid har vi lavet en lang række mindre bugrettelser, optimeringer og performance-forbedringer.

Husk at vi altid gerne hører fra dig med ideer til hvordan vi gør systemet endnu bedre, eller fejl som vi måske ikke er opmærksomme på. Brug linket ”Giv os feedback” nederst i skærmbilledet, så ryger dit input direkte til udviklingsafdelingen.