SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opdateringer Gratisal 3.7 + 3.8 - 23/06/2019

Vigtigste nyheder

 

Medarbejderfordele er mere synlige

Når virksomheden er tilmeldt medarbejderfordele fra LogBuy og MenuPay (tidl. MenuCard), har medarbejderne nu direkte adgang til disse partneres portaler fra selvbetjeningsmodulet i Gratisal.

 

Forbedret registrering af arbejdstid, ferie og fravær

Vi har lavet en række forbedringer til brugeroplevelsen når medarbejdere registrerer tid og fravær i Gratisal:

 • Tidsarten ”Arbejde” foreslås nu som standard i stedet for ”Ferie”
 • Ved registrering af ferie tager systemet nu højde for weekender og helligdage, således at disse springes over som standard.
 • Det er nu muligt at benytte tidsarts-konfigurationer til at tilpasse opførslen af Ferie og andre tidsarter hvor enhedstypen er dage. Således kan du eksempelvis tage højde for medarbejdere med ”skæve” arbejdsuger. Kontakt vores support for en uddybende vejledning.
 • Når du registrerer tid i fortiden eller fremtiden, foreslår Gratisal nu som udgangspunkt en dato i den valgte lønperiode, frem for altid at foreslå dags dato.
 • Bemærk at når du indtaster både en fra- og en til-dato, beregner Gratisal selv antallet af dage og låser feltet for redigering. Ønsker du i stedet selv at angive antallet af dage, skal du lade til-datoen være blank.

 

Saldokorrektioner for ferietillæg

I import-modulet er det nu muligt at korrigere optjeningen for det årlige ferietillæg (som typisk er på 1%), så der fx kan vælges en alternativ procentsats eller nul.

 

Integrationer til ASA og PlanDay

Du kan nu importere medarbejder- og løndata til tidssystemet PlanDay. Dette kan ske via en fil-baseret import. En integration, hvor du ikke behøves at "lege" med filer, forventes lanceret i løbet af i år.

Samtidig er integrationen til tids- og økonomisystemet ASA udvidet med en række nye funktioner.

Kontakt os for detaljer om begge disse funktioner.

 

Udgave af fanen Medarbejder -> Lønsedler til mobil

Overskriften siger det hele – denne fane skulle nu tage sig væsentlig bedre ud på en mobil.

 

Andre væsentlige ændringer

 • Vi har løst en række tilfælde hvor fratrådte ansættelser blev vist, når der samtidig var en aktiv ansættelse på samme fysiske person – eksempelvis under Virksomhed -> Løndata.
 • Det er nu muligt at vælge Feriekonto for medarbejdere med indkomsttype 9 (skattefri indkomst).
 • Når lønsedler vises på mobile skærme i portrætformat, har vi nu slået kolonnerne ”Skattefradrag” og ”Beløb” sammen til én. Tidligere fjernede vi blot førstnævnte, hvilket gjorde det sværere at forstå lønsedlen.
 • Under fanen Lønkørsler har vi indført en ”splitter” så du kan bruge musen til at justere den indbyrdes størrelse af de forskellige grids i skærmbilledet.
 • Du kan nu igen navigere væk fra fanen Lønkørsler med det samme, også selv om systemet stadig er i gang med at genberegne en kladde.
 • På mobile skærme er det nu igen muligt at vise lønsedler i landskabs-format, og vi har løst et par fejl i denne visning som især gjorde sig gældende på iPhones.
 • I oversigten over skattekort er det nu muligt at se hvornår skattekortet blev oprettet/modtaget. · Under fanen ”Ekstra” (samt på www.gratisal.dk/priser) er der nu flere uddybende informationer om de forskellige moduler og pakker.
 • Når der importeres saldokorrektioner for ferie optjent ”Sidste år” eller ”Forrige år”, har disse korrektioner nu ikke længere effekt med tilbagevirkende kraft fra 31/12 i optjeningsåret, men først fra den dato importen vedrører.

 

Mindre detaljer 

 • På listen med lønkørsler sorteres kladder nu altid øverst, også selv om de hører til en periode i fortiden.
 • Vi har rettet en fejl som bevirkede at visse passwords fejlagtigt blev afvist selv om de opfyldte kravene til kompleksitet.
 • Når Gratisal tilgås på engelsk, benytter vi fremover dansk tal-formatering og ikke engelsk – altså med komma som decimal-separator og punktum som tusindtals-separator, og ikke omvendt.
 • Det er ikke længere muligt at rette i fradraget på et bikort.
 • Vi har rettet en fejl som bevirkede at brugeres profilbilleder blev roteret 90 grader.
 • Helt tomme linier under Løndata vil ikke længere blive vist på den endelige lønseddel.
 • Vi har tilføjet Ekstern Reference og Medarbejder-ID til rapporterne ”Medarbejderliste” og ”Løndata overblik”.
 • Systemet tillader nu antallet af arbejdstimer at være over 200 – man får en advarsel i stedet for en fejl.
 • Rapporten der viser timeposter for en periode, medtager nu status som en kolonne i outputtet. Desuden vises datoværdier bedre.