SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Multi-Company modulet

Med Gratisals Multi-Company modul kan du administrere løn for flere virksomheder. Du kan nemt få overblik over alle de virksomheder du laver løn for, holde styr på kommende deadlines og meget mere.

Artiklen her er delt op i tre sektioner:

 

 

Opret dig som bruger af Multi-Company modulet

Hvis du skal til at oprette dig som bruger af Gratisal, og gerne vil have adgang til Multi-Company modulet, skal du ved oprettelse blot sætte et hak i oprettelsesformularen ud fra, at du repræsenterer enten ”Revisionsfirma”, ”Lønbureau” eller ”Koncern eller moderselskab”.

Så vil du inde i Gratisal få adgang til modulet ”Revisor”, “Lønbureau” eller “Koncern eller moderselskab” hvorfra du kan styre Multi-Company modulet.

Hvis du allerede benytter dig af Gratisal, skal du blot kontakte os på mail support@gratisal.dk eller telefon 71991122. Efter d. 15. august 2019 kan du vælge ”Ekstra” under fanebladet ”Virksomhed” og derigennem tilvælge Multi-Company funktionen, hvorefter modulet vil dukke op i dit interface.

Når du er inde i systemet, og skal tilføje en virksomhed til dit interface, skal du bare trykke ”Opret ny virksomhed”, udfylde den nødvendige info, og så er du i gang!

 

Tilknyt eksisterende virksomhed

Hvis du allerede laver løn for en eller flere virksomheder i Gratisal, og du gerne vil føje disse til dit Multi-Company modul, skal du blot trykke på ikonet med tre prikker (”Mere”) nederst i højre hjørne, når du er i M-C modulet. Her kan du vælge ”Tilknyt eksisterende virksomhed”, og derved hente de virksomheder ind i modulet, du allerede har administratorret over.

 

Kopiér eksisterende indstillinger til nye virksomheder

Skal du oprette en ny virksomhed, men benytte det samme set-up som du bruger til en eksisterende virksomhed, kan du ved oprettelsen benytte dropdown-menuerne ”Kopiér lønarter og tidsarter fra” og ”Kopiér ansættelsesskabeloner fra”. Her kan du vælge hvilken virksomhed, der har dét set-up du vil genbruge.

 

Funktioner i Multi-Company modulet

Nedenfor følger en kort gennemgang af nogle af de funktioner, der er indbygget i Multi-Company modulet.

  • Overblik over kunder:

”Virksomheder” fanebladet giver overblik over alle de virksomheder du kører løn for.

I højre side af skærmen kan du administrere overordnede indstillinger for dine brugere af modulet. Venstre kolonne angiver navnet på brugeren, i midterste kolonne kan du angive vedkommendes rolle til enten ”Læseadgang”, ”Lønadministrator” eller ”Administrator”, og yderst til højre kan du vælge om personen har ret til at bogføre lønkørsler.

  • Overblik over lønkørsler:

Under samme fane kan du også nemt få et overblik over dine tilknyttede virksomheders lønkørsler. Her kan du se; hvornår der senest kørt løn, hvem der varetager lønkørslerne, Gratisals bedste gæt på hvornår der skal køres løn næste gang baseret på de åbne kladder på kunderne.

  • Notatfelt:

Nederst til højre i fanebladet “Virksomheder” finder du også et notatfelt. Dette kan du bruge til interne beskeder, retningslinjer for lønkørsler etc. i relation til den enkelte virksomhed.

  • Administrér medarbejderes rettigheder på enkelte virksomheder:

I fanebladet ”Brugere” kan du detaljeret administrere graden af adgang for brugerne til hver enkelt virksomhed. Her kan du oprette brugere, og i venstre menu vælge dén bruger hvis rettigheder du vil redigere.

Så kan du i højre menu angive for hver enkel virksomhed hvilken rolle den pågældende person spiller, og om vedkommende har ret til at bogføre lønkørsler.

 

Kommer snart i Multi-Company modulet

  • Styring af hvem der faktureres.

  • Mulighed for at få en kunde til at tilføje jer i systemet som revisor eller lønbureau.

  • Ny landing page på Gratisal.dk, hvor du kan reklamere for dine kompetencer, og hvorfor kunderne skal vælge dig som lønadministrator.

  • Nemmere oprettelse af egne medarbejdere direkte i Multi-Company modulet.