SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opdateringer Gratisal 3.5 - 17/03/2019

 

Større ændringer

 

Nyt modul: Gratisal Multi-Company (beta)

Det er ikke uden stolthed, at vi nu kan lancere beta-versionen af vores nye løsning til revisorer, lønbureauer, koncerner og andre, der administrerer flere virksomheder.
Sådanne brugere vil nu få adgang til en ny sektion ved siden af de eksisterende moduler ”Virksomhed”, ”Medarbejder” og ”Selvbetjening”. 

I Multi-Company (beta) kan man blandt andet:

 • Nemt få overblik over alle relevante virksomheder med essentielle informationer såsom deadline for næste lønkørsel
 • Se og administrere brugeradgange på tværs af virksomheder, for alle medarbejdere i jeres organisation
 • Oprette nye virksomheder – og i den forbindelse kopiere lønartsopsætning og/eller medarbejderskabeloner fra en eksisterende virksomhed til nye virksomhedsoprettelser
 • Se og redigere en intern note om hver virksomhed

Samtidig er det blevet nemmere og hurtigere at skifte mellem virksomheder, især hvis du har adgang til mange af dem.

Hvis du allerede har administratoradgang til mindst 3 virksomheder i Gratisal, giver vi dig automatisk adgang til de nye funktioner i Multi-Company (beta) – og du vil modtage en e-mail med flere detaljer. Hvis du ikke automatisk har fået adgang, men ønsker at afprøve funktionerne, så kontakt os på support@gratisal.dk

I de kommende måneder vil vi løbende forbedre modulet, og det vil i denne periode være gratis at benytte funktionerne. Vi vil rigtig gerne have input fra dig, der benytter systemet til daglig, så vi kan inkludere de helt rigtige funktioner. Vil du have dit eget ønske tilføjet til vores udviklings-pipeline, så tøv ikke med at bruge funktionen ”Giv os feedback” nederst i skærmbilledet. Alt input går direkte til vores udviklingsteam. 

Automatisk udregning af skattefradrag for sporadisk ansatte

Hvis du har ansatte som arbejder sporadisk, ønsker de måske ikke at benytte hele deres periodefradrag for en lønseddel, der kun dækker et par enkelte arbejdsdage. For sådanne ansatte kan Gratisal nu automatisk beregne det relevante fradrag ved at gange dagsfradraget med medarbejderens faktiske arbejdsdage i perioden. Dette tilvælges under fanen Medarbejder -> Ansættelse, og kan også sættes som standard på en medarbejderskabelon. Funktionen forudsætter, at medarbejderen timeregistrerer i Gratisal, eller at I importerer timeposter fra et andet system.

Forbedret logik til bogføring af medarbejderpension og ATP

Som altid er der også noget i godteposten til bogføringsnørderne. I sidste måned lancerede vi muligheden for at bogføre poster til medarbejderpension og ATP væk fra lønnen og over på kontoen til virksomhedspension. I denne omgang giver vi dig mulighed for selv at bestemme, hvilke konti disse poster skal bogføres ind på.


Der er tilføjet to nye lønarter til formålet:
 ”Medarbejderbetalt pensionsbidrag, debetpostering” og ”Medarbejderbetalt ATP, debetpostering”. Du skal blot udfylde de ønskede kontonumre under fanen ”Integration”, så sker resten automatisk. 

Bedre muligheder for indtastning af datoer – med smarte genveje

I sidste opdatering gjorde vi indtastning af datoer en del nemmere, og nu sætter vi trumf på med understøttelse af følgende genveje:

 • ”ddMMyy” eller ”ddMMyyyy” – altså fx ”120319” eller ”12032019” for 12. marts 2019.
 • ”ddMM” altså fx ”1203” for 12. marts. Gratisal vil her lave et ”kvalificeret gæt” på, hvilket år du mener.
 • ”d” for ”dags dato”
 • ”u” for ”sidste hverdag i denne måned”
 • ”uMM” for ”sidste hverdag” i måned ”MM”, altså fx vil ”u6” blive til fredag den 28/6-2019.

Du kan desuden valgfrit taste enten bindestreg, skråstreg eller punktum som separator hvis du ønsker det – det er ikke nødvendigt, men måske sidder vanen i fingrene.

 

Andre væsentlige ændringer

 

Bedre håndtering af manuelt vs. automatisk oprettede skattekort

Fremover vil du i skattekortsoversigten nemt kunne se, hvorvidt et skattekort er:

 • Indhentet fra E-Indkomst via forespørgsel
 • Automatisk afsendt fra E-Indkomst på SKATs initiativ
 • Oprettet manuelt.

Bemærk at det fremover kun er sidstnævnte type skattekort, der kan redigeres.

Understøttelse af usædvanlige CPR-numre

Du kan nu vælge at tillade CPR-numre, der ikke overholder det såkaldte modulus 11-tjek. Det er eksempelvis relevant for flygtninge, der ikke bliver tildelt et ”rigtigt” CPR-nummer, men et såkaldt skattenummer i samme format. Dette aktiveres under Virksomhed -> Opsætning -> Indstillinger.

Mindre “støj” fra fratrådte ansættelser

Hvis en medarbejder har både en fratrådt ansættelse og en aktiv, kan det nogle gange forstyrre, at den fratrådte stadig fremgår af diverse visninger. Vi har nu forbedret det således, at du slipper for at se på fratrådte ansættelser:

 • I fanen Virksomhed -> Løndata
 • I rapporten ”Medarbejderliste” (med mindre du vælger at medtage inaktive medarbejdere)
 • I listen over advarsler om medarbejdere uden løndata

Desuden er det ikke længere muligt for fratrådte medarbejdere at redigere egne data eller timeregistrere under Selvbetjening.

Nye pensionsudbydere

Gratisal understøtter nu pensionsudbyderne Velliv (tidligere Nordea Liv), Saxo Bank og Grandhood.

WorkBook: Ændringer i version 10.3

Denne ændring er vigtig for dig, der integrerer med WorkBook. Da version 10.3 af WorkBook indeholder en vigtig ændring i deres API, er det fremover nødvendigt, at du angiver versionsnummeret under fanen ”Integration” i Gratisal. Så længe du kører version 10.2 eller lavere, er det ikke nødvendigt at gøre noget – men når jeres virksomhed bliver opdateret til version 10.3, skal I ændre indstillingen i Gratisal, for at integrationen kan fortsætte med at virke.

  

Mindre ændringer

 • Deaktiverede lønarter og tidsarter sorteres nu nederst i diverse skærmbilleder.
 • Vi har rettet diverse problemer med at se rapporter og lønsedler på mobile enheder, især iOS.
 • Det er nu igen muligt at lukke såkaldte modale dialogbokse (også kendt som pop-up vinduer) ved at klikke uden for dem.
 • Rapport-dialogen er spiffet op og udnytter skærmpladsen bedre.
 • Vi har gjort det mere tydeligt hvordan man tilføjer en ekstra ansættelse på en eksisterende bruger/medarbejder
 • Bedre ikoner til visning og download under fanen ”Lønsedler”
 • Bedre understøttelse af meget høje skærmopløsninger som fx QHD (2560 x 1440)
 • Tekster vedr. filtrering og paging i grids oversættes nu til dansk
 • Bedre fejlmeddelelse i tilfælde af forkert brugernavn/password til WorkBook-integrationen.
 • Du får nu en bedre fejlmeddelelse hvis du integrerer med Dinero, men ikke har tilvalgt Dinero Pro.