SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opdateringer Gratisal 3.3 - 19/01/2019

 

Større ændringer

 

Bedre kontering af ATP i bogføringsdata

Gratisal giver nu mulighed for at medarbejder-ATP automatisk flyttes fra lønnen over til skyldig ATP i de bogføringsposter systemet genererer. Dette virker uanset om du benytter en integration, eller posterer manuelt på baggrund af vores rapporter.

Funktionen er slået til som standard, men skulle du ikke ønske denne adfærd, kan den slås fra under Virksomhed -> Opsætning -> Indstillinger.

 

Ny rapport: Medarbejder-saldi

Under fanen Lønkørsler har du nu endnu en nyttig rapport til rådighed, nemlig en oversigt over relevante saldi på virksomhedens medarbejdere. Rapporten kan trækkes pr. en vilkårlig dato, og ligesom de fleste øvrige rapporter er den tilgængelig som både HTML, PDF, XLSX og CSV.

 

Eksportér medarbejder-stamdata og saldi

Under fanen Opsætning -> Dataimport kan du nu udtrække filer med stamdata og aktuelle saldi for virksomhedens medarbejdere. Formatet er det samme som når du importerer data, så arket kan eksempelvis bruges til migrering af data når en virksomheds lønudbetaling skal flyttes til et nyt CVR-nummer.

 

Andre væsentlige ændringer

 

Importér primosaldi for skat af feriepenge

Gratisals import-funktion giver dig mulighed for at importere primosaldi, men indtil nu har det ikke været muligt at angive afregnet skat og AM-bidrag af feriepenge. Det har vi nu rådet bod på.

 

Totaler tilføjet til fanen Virksomhed -> Løndata

I overbliksbilledet Virksomhed -> Løndata kan du nu se hver lønart summeret i bunden.
Vi er snart på vej med filtre, så du kan begrænse oversigten til fx en bestemt afdeling eller skabelon.

 

Integrationen til NAV via Inventio.IT understøtter nu dimensioner

Overskriften siger det meste. Hvis du har integration til NAV via Inventio.IT, kan Gratisal nu overføre brugerdefinerede dimensionsværdier sammen med de øvrige bogføringsdata. Kontakt os hvis du har behov for en uddybning.

 

Mere skærmplads til indtastning af løndata

Det er nu muligt at skjule forhåndsvisningen under Medarbejder -> Løndata og dermed få mere plads til indtastning. Dette er særligt nyttigt på mindre laptop-skærme, og/eller hvis du har dimensioner og datostyring aktiveret.

 

Nye løncyklusser med start om torsdagen

Gratisal understøtter nu 14-dages løn hvor perioden løber fra torsdag til onsdag, med start i hhv. lige og ulige uger.

 

Mindre ændringer

 

Netværkskabel i stedet for WiFi

Når du logger ind eller skifter virksomhed, viser Gratisal nu et tip om at bruge netværkskabel i stedet for WiFi. Det kan forøge hastigheden betragteligt.

 

Revisions- og bogholderifirmaer

Revisions- og bogholderfirmaer som administrerer mange virksomheder, vil ikke længere opleve at deaktiverede virksomheder fremgår på listen i øverste højre hjørne.

 

Aktuel opsætning ved eksport til økonomisystemer

Ved eksport til økonomisystemer anvender vi nu altid den aktuelle opsætning til at angive konto-referencer, frem for at vise dem som de så ud på bogføringstidspunktet.