SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opdateringer Gratisal 3.2 - 17/12/2018

 

Større ændringer

 

Lancering af Gratisal i Grønland

Gratisal gør sit indtog i Grønland i samarbejde med vores partnere Repenso og MDC-Løn.
Kontakt Repenso for at høre mere.
Lanceringen medfører ingen ændringer for danske virksomheder.

 

Forbedret styring af skattekort

Vi har gjort det nemmere at vælge en højere trækprocent eller et lavere fradrag end hvad der fremgår af det officielle skattekort. Det kan nu gøres direkte fra fanen Medarbejder -> Ansættelse, og ændringen nulstilles ikke længere når der kommer et nyt skattekort.

Samtidig er det nu muligt for medarbejderne selv at ændre disse indstillinger, samt at anmode om et nyt skattekort fra E-Indkomst.

Endelig er det nu muligt at fravælge anvendelsen af et større fradrag end hvad selve lønperioden dikterer. Det er fx relevant hvis en medarbejders første lønseddel dækker en udvidet periode, eller hvis medarbejderen ikke har fået løn i en periode. Denne indstilling kan også justeres i dine medarbejderskabeloner.

 

Mere detaljeret styring af timeposters overførsel til løn

Konfigurationen af hvordan tidsarter skal konverteres til lønarter, kan nu defineres helt ned på medarbejder-niveau, så du kan lægge undtagelser ind for specifikke medarbejdere. Tidligere kunne man kun begrænse til en bestemt skabelon.

Desuden er det nu muligt at skelne mellem lørdag og søndag, og ikke kun ”weekend”.

Du finder disse konfigurationsmuligheder ved at klikke på et af tandhjulene yderst til venstre for hver tidsart.

1.png

Klik på billedet for at forstørre

 

Godkend timer på tværs af perioder

Det er nu muligt at godkende samtlige åbne timeposter på tværs af perioder. Du kan også godkende alle åbne timeposter for en bestemt medarbejder. Sæt først hak i Vis åbne poster på tværs af perioder. Klik derefter på Godkend alle åbne poster eller Godkend alle poster for den valgte medarbejder.

2.png

Klik på billedet for at forstørre

 

Nyt website og support-site

Både https://gratisal.dk og https://support.gratisal.dk har fået en grundig overhaling af både udseende og  indhold. Samtidig er begge sites gjort mere mobil-venlige.

 

Forbedringer til rapporten "Summeret lønseddel"

Summerede lønsedler kan trækkes af dine medarbejdere fra fanen Selvbetjening -> Lønsedler, eller af administratorerne fra fanen Medarbejdere -> Lønsedler ved at klikke på Rapporter nederst til højre på skærmen.

Vi har lavet diverse forbedringer til denne rapport, og den har nu ikke længere status af ”Beta”.

3.png

Klik på billedet for at forstørre

 

Rapportering af statistik til Dansk Byggeri

Gratisal kan nu rapportere statistik til Dansk Byggeri. Kontakt os for mere information hvis din virksomhed har dette behov.

 

Andre væsentlige ændringer

 

Nye felter ved import af primobalancer

Vi har tilføjet tre nye kolonner til primobalanceskabelonen, som kan hentes i Virksomhed -> Opsætning -> Dataimport: Skattefri rejsegodtgørelse, Skattefri indkomst i alt og Skattepligtig indkomst i alt.

 

Faneblade under Virksomhed -> Opsætning

Vi har slået fanerne Lønarter og Avanceret sammen til en enkelt fane, hvor du kan konfigurere lønarterne som du lyster samt oprette nye. Har du ikke tilvalgt Avanceret Lønstyring, kan du stadig sætte eksterne referencer på lønarterne – det sker nu blot via fanen Integration.

 

Medarbejdere kan selv vælge sprog

Dine medarbejdere kan nu selv vælge standardsprog i fanen Selvbetjening -> Mine data. Gratisal bliver vist i det sprog som er valgt, når medarbejderen logger ind. Dette forudsætter dog at du har tilvalgt funktionen under fanen Virksomhed -> Ekstra.

 

Mere overskuelige virksomheds-indstillinger

For at øge overskueligheden af fanen Virksomhed -> Opsætning -> Virksomheds-indstillinger har vi nu sorteret og kategoriseret indstillingerne. Vi planlægger at tilføje mange flere indstillinger i fremtiden, så dette skal hjælpe dig med at holde overblik.

4.png

Klik på billedet for at forstørre

 

Mindre ændringer

 

Afvisning af tid på mobilen

Når en tidspost er blevet afvist af en administrator, bliver afvisningsgrunden nu vist for medarbejderen.

 

Timegodkendelse

Medarbejdere med flere ansættelser får nu deres ansættelse vist med en parentes i fanen Virksomhed –> Godkendelse -> Tid.

 

Navigation

Systemet husker nu hvilken tidsperiode du er på, når du skifter fane.

 

Uniconta integration

Gratisal supporterer nu både dimensioner og valg af kasseklade/journaltype.

 

Rapport: Lønartstotaler for periode el. udvalgte lønkørsler

Det er nu muligt at vælge at rapporten ikke skal grupperes. Dette vil resultere i at de rå totaler vil blive vist.

 

Timeregistrering

Det er nu muligt at angive negative tal. Dette er specielt nyttigt ved korrektioner.

 

Brugerindstillinger

Vi har fjernet en forældet brugerindstilling som omhandlede genberegning af lønkørsler med kladde status.

 

Totaler i fanen lønkørsler

Her viser vi ikke længere lønarter med en sum på 0.

 

Nul-indberetninger

Hvis man har en kladde-lønkørsel med dispositionsdato i den efterfølgende måned, er det nu muligt at oprette en nul-indberetningslønkørsel. Før var begrænsningen at man højst kunne have en åben kladde pr. lønperiode.