SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opdateringer Gratisal 3.1 - 19/11/2018

 

Større ændringer

Mobil-optimerede udgaver af Løndata og Lønkørsler

Disse to faner tager sig nu væsentlig bedre ud på en mobil eller tablet. Prøv det selv – enten i din mobile browser, eller i vores app til Android eller iPhone/iPad.

58.png

60.png

Forbedret navigation

 • Systemet husker nu hvilken lønperiode du er på, når du skifter imellem medarbejderne under fanen ”Timer”.
 • Systemet husker nu hvilken underfane du er på, når du skifter imellem hovedfanerne Medarbejder, Virksomhed og Selvbetjening.
 • Du kan nu igen bruge tastaturets piletaster til at navigere i tabeller/grids, samt genvejstasterne Ctrl-Alt-”Plus” og Ctrl-Alt-”Minus” til at oprette og slette rækker.
 • Det er nu igen muligt at tilpasse kolonnebredderne i alle tabeller.

Nemmere opsætning af fanen Løndata under Virksomhed

Du kan nu opsætte hvilke lønarter der skal vises, direkte fra overbliksbilledet. Klik på tandhjulet ud for hver lønart. Du kan samtidig vælge kun at vise antal enheder, kun beløbet eller begge dele for hver lønart.

Flere forbedringer til denne fane vil følge trop i de næste par opdateringer. Blandt andet vil man kunne filtrere hvilke data der vises, og vi tilføjer summer for hver lønart.

53.png

Godkendelse af timeposter

 • Se alle timeposter på tværs af perioder
 • Godkend en enkelt timepost ad gangen
 • Godkend alle poster på tværs af perioder

I september måneds opdatering lancerede vi fanen Virksomhed -> Godkendelse -> Tid, som nu har fået tilføjet et par forbedringer.

Du kan nu få et overblik over alle åbne poster på tværs af lønperioder. Desuden kan du godkende poster enkeltvis, eller alle poster på tværs af perioder.

57.png

Ingen bindingsperiode på ekstra funktioner

Der er ikke længere nogen bindingsperiode når du tilmelder de valgfri funktioner under fanen ”Ekstra”. Der er kun en enkelt undtagelse: Hvis du gør brug af gratis support, træder der en bindingsperiode på 3 måneder i kraft regnet fra det tidspunkt du sidst kontaktede os.

 

Andre væsentlige ændringer

Læsevenlige navne på lønperioder

I stedet for at vise eksempelvis ”01-01-2018 – 31-01-2018” kan systemet nu vise ”Januar 2018”.
Bemærk at dette indtil videre er slået fra som standard – du kan slå det til i fanen Virksomhed -> Opsætning -> Virksomheds-indstillinger.

Mindre Gratisal-logo på lønsedler

For at gøre plads til de mere vigtige ting på dine lønsedler, har vi gjort Gratisal-logoet mere diskret. På meget små skærme vil logoet helt blive skjult.

Husk at uploade din virksomheds eget logo under Virksomhed -> Generelt, så kommer det med ud på lønsedlerne.

Integrationer

 • Gratisal kan nu integrere med det internationale lønsystem Blue Marble. Kontakt os for detaljer.
 • Det er muligt at indlæse timeregistreringer fra systemet EPWin, som en del undervisningsvirksomheder benytter.
 • Integrationen til NAV via Inventio.IT er udvidet med mulighed for at overføre afdelinger og brugerdefinerede dimensionsværdier.
 • Flexybox brugere har fuld integration til Gratisal via Flexybox’s egenudviklede platform.

Saldi for B-indkomst på lønsedler

Medarbejdere der får B-indkomst, vil fremover se en summeret saldo for hhv. AM-bidragspligtig B-indkomst og B-indkomst der ikke udløser AM-bidrag.

 

Mindre ændringer

Forbedringer til fanen ”Ekstra”

Denne fane har fået et visuelt løft.

Anciennitetstillæg

 • Disse tillæg bliver nu kun udbetalt, hvis medarbejderen får udbetalt løn i perioden.

Timer

 • ”24:00” er nu et acceptabelt sluttidspunkt for timeposter.
 • Når du angiver et start- eller sluttidspunkt på mobile enheder, foreslår systemet nu intervaller på et kvarter ad gangen.

Pensionsudbydere

 • Vi understøtter nu PensionDanmark som pensionsudbyder.

Bogføring

Bogføringsposter der vedrører beskatning af personalegoder, medtager nu brugerdefinerede dimensionsværdier.