SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Ret dine løndata

 

Sådan bruger du Virksomhed -> Løndata

Hvis du har et stort antal medarbejdere i din virksomhed, og du skal rette eller blot danne et overblik, kan du bruge fanen Virksomhed -> Løndata.

Tabellen viser altid løndata for den nuværende lønperiode, og du kan se antal enhederenhedssatsen (pr. enhed) og det endelige beløb for hver lønlinje. Hvis noget ikke er korrekt, kan du ændre direkte i lønlinjerne ved at klikke på en af værdierne.

Hvis du ændrer i enhederne eller i pr. enhed, vil beløbet automatisk blive genberegnet, og de(n) tilhørende lønkørsler som ikke er bogførte vil blive opdateret.

Bemærk at hvis du i Medarbejdere -> Løndata har flere linjer med den samme type lønart, vil kun den øverste lønart blive vist i tabellen. For at rette i de resterende linjer ville du altså skulle klikke dig ind på Medarbejdere -> Løndata.

Vi viser 25 medarbejdere på hver side, og du kan skifte side i bunden af listen.

Klik på billedet for at forstørre.

1.png

 

Hvilke lønarter er tilgængelige i denne fane?

Du bestemmer selv, hvilke lønarter du vil se i Virksomhed -> Løndata, og i hvilken rækkefølge de skal vises. Du kan max have 7 lønarter i tabellen, og du tilføjer dem til tabellen ved at angive et tal imellem 1 og 7 i kolonnen Nr. i oversigt under fanen Virksomhed -> Opsætning -> Avanceret. Lønarterne med det laveste tal i denne kolonne vil blive vist først i tabellen i Virksomhed -> Løndata. Hvis du ønsker at en bestemt lønart ikke skal vises, kan du fjerne tallet og trykke "Enter" på dit tastetur.

Bemærk at det er vigtigt, at tallet du angiver for de lønarter, du vil have vist i tabellen, er unikt. To lønarter må altså ikke have den samme værdi. Ydermere er det også vigtigt, at du ikke springer tal over.

Reglerne for opsætningen af kolonnen Nr. i oversigt er altså:

  • Minimum værdi: 1
  • Maximum værdi: 7
  • Spring ikke tal over
  • Tal skal være unikke
  • Fjern tal for at fjerne en lønart i tabellen Virksomhed -> Løndata
  • Jo lavere tallet er, jo længere til venstre finder du dem i tabellen i Virksomhed -> Løndata

Klik på billedet for at forstørre.

2.png