SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Merferie og Feriefritimer

Har du lavet en aftale med din arbejdsgiver om at holde fri/ferie i mere end de 25 dage som ferieloven anviser, så kan du nemt håndtere dette i Gratisal ved at benytte følgende to funktioner:


 • Håndtering af ekstra ferie opgjort i dage (Merferie)
 • Håndtering ekstra ferie opgjort i timer (Feriefritimer)

 

Håndtering af Merferie

I Gratisal kan du registrere merferie for dine medarbejdere.

Merferie er ekstra dage, der i høj grad opfører sig på samme måde som de 25 dage ferieloven anviser.

Har din medarbejder eksempelvis kontraktuelt 30 dages årlig ferie, vil det være opsat som almindelig ferie plus 5 dages merferie. Merferien udskilles særskilt i diverse rapporter, og den rapporteres ikke til E-Indkomst, men derudover opfører den sig stort set som almindelig ferie.

 

Sådan opsætter du merferie for dine medarbejdere:

 • Navigér fra ”Medarbejder” -> ”Ansættelse”.
 • Under afsnittet ”Ferie” dobbeltklikker du på ”Merferie – dage optjent pr. år”.
 • Indtast antallet af merferiedage i feltet.
 • Sæt hak i feltet “Merferie afholdes før almindelige ferie”, alt efter om du ønsker at de almindelige
 • Feriedage skal afholdes først eller sidst.  Den kontante værdi af merferien kan håndteres på forskellige måder ved fratrædelse:
 • Vælg i drop down-menuen, hvorvidt merferien bortfalder, udbetales eller om værdien indregnes i almindelige feriepenge.
 • Tryk “Gem ændringer” nederst i højre hjørne.

Merferie.png

Merferiedage håndteres efterfølgende under fanen “Restferie” (Navigér fra “Virksomhed” -> “Saldi” -> “Restferie”). Her rapporteres der således ikke til E-indkomst, da der i stedet bliver lavet en særskilt rapport.

Læs hvordan du håndterer restferie og merferie her.


Håndtering af Feriefritimer

I Gratisal kan du registrere feriefritimer for dine medarbejdere.

Feriefritimer er en ny udgave af det, vi tidligere kaldte Feriefridage – selvom saldoen hele tiden har været opgjort i timer.

Har din virksomhed tidligere arbejdet med Feriefridage, er medarbejdernes eksisterende saldi automatisk konverteret til de nye Feriefritimer. Ellers opsætter du det således:

 

Sådan opsætter du feriefritimer for dine medarbejdere:

 • Navigér fra ”Medarbejder” -> ”Ansættelse”.
 • Under afsnittet ”Feriefritimer” dobbeltklikker du, så du kan redigere i informationerne.
 • Indtast antal timer, hvoraf der optjenes feriefritimer.
 • Markér om optjeningen skal ske én gang årligt eller pr. lønperiode.
  
Standarden er 37 timer i maj, hvorfor det fremgår på billedet nedenfor.  Ved årlig optjening:
 • Vælg måneden for optjening i drop down -menuen.
 • Bestem hvorvidt optjeningen for nyansatte og ved opnået anciennitet skal være “forholdsmæssig”, “fuld” eller “ingen” i drop down-menuen.
 • Indtast anciennitetskravet i måneder.
 • Vælg beregningsgrundlaget i drop down-menuen.
 • Tryk ”Gem ændringer” nederst i højre hjørne.


Feriefritimer_1.png

Ved optjening pr. lønseddel:

 • Indtast anciennitetskravet i måneder.
 • Vælg beregningsgrundlaget i drop down-menuen.
 • Tryk ”Gem ændringer” nederst i højre hjørne.

Feriefritimer_2.png

Feriefritimer håndteres efterfølgende under fanen “Saldi” (Navigér fra “Virksomhed” -> “Saldi” -> “Feriefritimer”). Her rapporteres der således ikke til E-indkomst, da der i stedet bliver lavet en særskilt rapport.

Læs hvordan du håndterer Feriefritimer her.