SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Gratisal opdateringer 4.02 - Klar til den nye ferielov!

Den 1/9 træder den nye ferielov for alvor i kraft, og Gratisal er naturligvis klar.

De fleste virksomheder behøver ikke foretage sig noget aktivt i forbindelse med overgangen, men det er selvfølgelig en god idé at du sætter dig ind i hvad der har ændret sig.

Vi har benyttet lejligheden til at lancere to nye funktioner som gør det nemmere at håndtere ferie og frihed som ligger ud over de 25 årlige dage som fastsættes af Ferieloven. 


Webinar (Ny ferielov i Gratisal)

Inden vi kommer nærmere ind på førnævnte funktioner, så vil vi opfordre dig til at deltage i et af vores webinarer d. 24 august, hvor vi gennemgår de nyeste ændringer i Gratisal, set i forhold til ferieloven. Her svarer vi selvfølgelig også på spørgsmål omkring de nyeste ændringer i Gratisal, som ikke relaterer sig til ferieloven.

- Vores første webinar (Fra kl. 10-11) er for virksomheden med 0-50 ansatte. Det webinar kan du tilmelde dig her.

- Vores andet webinar (Fra kl. 13-14) er for den "større" virksomheden med ca. 50 ansatte og opefter. Det webinar kan du tilmelde dig her.

Vi har valgt at lave to webinarer for at sikre at oplægget og spørgsmålene på bedst mulig vis afspejler din virksomhed.

 

Vigtigste nyheder

Merferie

Merferie er ekstra feriedage der i vid udstrækning opfører sig på samme måde som de 25 dage Ferieloven dikterer. Har en medarbejder fx 30 dages årlig ferie, vil det være opsat som almindelig ferie plus 5 dages merferie. 

Merferien udskilles særskilt i diverse rapporter, og den rapporteres ikke til E-Indkomst – men derudover opfører den sig stort set 100% analogt med almindelig ferie.

Den kontante værdi af merferien kan håndteres på forskellige måder ved fratrædelse.

Læs om merferie

 

Feriefritimer

Feriefritimer er en ny og forbedret arvtager til det vi tidligere – lidt forvirrende, indrømmet – kaldte Feriefridage, selv om saldoen var opgjort i timer.

Hvis din virksomhed tidligere har arbejdet med Feriefridage, er medarbejdernes eksisterende saldi automatisk konverteret til de nye Feriefritimer.

Her er et par af de væsentligste forskelle fra den tidligere ordning:

 • Der arbejdes ikke med formelle perioder – dvs. der er som udgangspunkt tale om en flydende saldo der aldrig udløber. Du har dog altid mulighed for at udbetale eller korrigere saldiene, med effekt når som helst.
 • Optjening kan ske én gang årligt i en måned du selv vælger, eller løbende gradvist på hver enkelt lønseddel.
 • Du har mulighed for at vælge mellem forskellige optjeningsgrundlag til at afgøre den kontante værdi af timerne. Værdien beregnes på optjeningstidspunktet.
 • Ligesom tidligere har du mulighed for at definere et anciennitetskrav, og du kan nu desuden konfigurere, hvordan optjeningen skal ske når en ny medarbejder rammer anciennitetsgrænsen.
 • Der er et nyt faneblad til håndtering af saldokorrektioner for Feriefritimer, efter samme model som fanebladet til håndtering af restferie som vi lancerede i forrige opdatering.

Læs mere om Feriefritimer

 

Medarbejdergæld - til brug for blandt andet á conto-udbetalinger og negativ nettoløn

Du har nu mulighed for at tillade at dine medarbejdere har en gæld til virksomheden. Dette kan eksempelvis bruges til at udbetale lønforskud eller andre á conto-beløb, ligesom du kan tillade at Gratisal automatisk korrigererer negative netto-udbetalinger til 0, og i stedet håndterer differencen som medarbejdergæld. Du vil naturligvis få vist en notifikation om at det sker.

Som udgangspunkt vil al udestående gæld automatisk blive inddraget i videst muligt omfang på medarbejderens næste lønseddel. Du har dog mulighed for at overstyre denne adfærd, og i stedet håndtere det manuelt via en dertil indrettet lønart.

Læs om medarbejdergæld

 

Nye funktioner til svenske virksomheder - bliv pilotkunde og kør løn gratis det første halve år 

Vi fortsætter arbejdet med at gøre Gratisal klar til udrulning i Sverige, og en række nye funktioner er nu understøttet for svenske virksomheder. Kontakt os hvis du er interesseret i at høre mere.

Hvis du har en mindre svensk virksomhed og er interesseret i at være pilotkunde for Gratisal i Sverige, tilbyder vi dig gratis uindskrænket adgang til alle systemets funktioner de første seks måneder.

 

Andre væsentlige nyheder

Automatiske betalinger til Feriekonto via Nets

Du har nu mulighed for at få virksomhedens betalinger til Feriekonto klaret automatisk via Gratisal. Forudsat virksomheden allerede har en Nets-aftale, skal du blot slå det til under fanen Virksomhed -> Generelt.

Automatiske betalinger til Feriekonto via NetsNye beregningsgrundlag til pension, fritvalgsordning og Feriefritimer

Du har nu mulighed for at vælge to nye beregningsgrundlag: ”Skattepligtig indkomst ekskl. personalegoder” og ”Faste løndele”. Sidstnævnte er defineret som grundløn/gage plus værdien af personalegoder.

Pensionsordninger under § 53A

Gratisal understøtter nu denne særlige type pensionsordninger, hvor pensionsbidraget trækkes af nettolønnen i stedet for bruttolønnen.

 

Forlængede frister for skattebetaling på grund af COVID-19

Der er taget højde for de forlængede betalingsfrister for skat pga. COVID-19 frem til og med afregningsperioden oktober 2020.
Samtidig har du i feltet ”Virksomhedstype” under Virksomhed -> Generelt mulighed for at angive at din virksomhed skal benytte de almindelige frister i stedet for de forlængede.

 

Styring af krav til password-kompleksitet

Du har nu mulighed for at definere virksomhedens krav til password-kompleksitet – for eksempel minimumslængde og om store/små bogstaver, tal og specialkarakterer skal være krævet. Det sættes op under Opsætning -> Indstillinger -> Sikkerhed.

 

Overstyr timegrundlag for ATP

Det er normalt antallet af arbejdstimer der afgør hvilken ATP-sats der benyttes. Men hvis du ønsker en anden adfærd, har du nu mulighed for at opnå det.
Der er et nyt felt under fanen ”Ansættelse” hvor du kan angive hvilket antal timer der skal benyttes som grundlag for udregningen af ATP. Dette felt vil overstyre det faktiske antal arbejdstimer.

 

Valgfri genberegning af lønkørsel ved bogføring

Normalt er det ikke nødvendigt at genberegne en lønkørsel før du bogfører den – men vi har oplevet enkelte, isolerede tilfælde hvor det alligevel gjorde en forskel. Derfor har vi nu gjort det til standard-adfærd at lønkørslen genberegnes fuldt ud som del af bogføringen.

Du har dog mulighed for at fravælge genberegningen. Det anbefales især i større virksomheder, hvor en fuld genberegning kan tage forholdsvis lang tid.

Fravælger du genberegningen, er det ekstra vigtigt at du selv har kontrolleret data grundigt inden bogføringen gennemføres. Det gælder dog under alle omstændigheder.

 

Mindre nyheder

 • Det er nu muligt at få medarbejderens afdeling vist på lønsedlen.

 • Vi understøtter en ny løncyklus: Fra den 19. til den 18. i måneden.

 • Det er nu muligt at benytte initialer til at identificere medarbejdere når du importerer løn- og timedata samt primobalancer.

 • ”Brug Nemkonto” er nu slået til som standard når du opretter en medarbejder uden kontonummer, og du har tilvalgt modulet til betaling med NemKonto.

 • Der vises nu en advarsel før man gennemfører en import af løndata med valgmuligheden ”Erstat alt”.

 • Grønlandske medarbejdere som ikke har et skattekort, får nu som standard en skattesats på 45% og ikke 55 (som er det gældende tal i Danmark).

 • Medarbejderens eksterne reference vises nu i parentes i den ”blå bar” i sektionen Medarbejder.

 • Når du opdaterer en skabelon og vælger at ændringerne også skal påvirke de tilknyttede medarbejdere, burde resultatet nu blive væsentlig mere retvisende. Det er dog stadig vigtigt at du manuelt kontrollerer resultatet, især hvis der er tale om ændringer til skabelonens løndata.

 • Vi har forbedret håndteringen af ATP på lønsedler, hvor der indgår sygedagpenge.

 • Opdatering af skattekort-data via importmodulet i grønlandske virksomheder virker nu korrekt.

 • Funktionen til at importere medarbejder-stamdata med udgangspunkt i lønsedler fra Danløn er midlertidigt deaktiveret, da vi skal tilpasse funktionen til Danløns opdaterede format.

 • Som altid har vi kælet for en lang række yderligere detaljer, som det fører for vidt at komme ind på her.