SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Lønarter i Gratisal

Lønarter er essentielle for at lave løn. I denne artikel finder du en liste over alle lønarter i Gratisal, samt en kort beskrivelse af dem. Du kan også oprette dine egne lønarter.
Lønarterne er delt op i to forskellige kategorier: 1) Basis lønarter og 2) Avancerede lønarter.


Basis lønarter

Disse lønarter er gratis for alle brugere i Gratisal

Tilbage til top

 

 


Løn

Almindelig lønindkomst /gage, både fast og variabel.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


B-honorar med AM-bidrag

B-indkomst der skal betales AM-bidrag af. Eksempelvis honorarer, dvs. vederlag for udført arbejde til personer, som hverken kan anses som lønmodtagere eller som selvstændige erhvervsdrivende.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


B-honorar uden AM-bidrag

Indkomst, som modtageren skal betale skat af, men ikke AM-bidrag af. Eksempelvis honorarer for arbejde udført i udlandet af personer, der bør i udlandet.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


Tillæg, bonus mm.

Tillæg, bonus mm. Der beskattes som almindelig løn, men ikke udgør en del af den almindelige gage.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


Tillæg, bonus m.m. uden ferieberettigelse

Tillæg, bonus mm. Der beskattes som almindelig løn, men ikke optjener ferie eller feriepenge.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


Reduktion før skat

Reduktioner i bruttolønnen – påvirker indkomst før alle andre beregninger.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


Reduktion før skat, uden feriepåvirkning

Reduktioner i bruttolønnen som ikke skal påvirke ferieregnskabet.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


Beskatning af fri telefon

Regulering af beskatningsgrundlag på baggrund af fri telefon.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


Opsparede Feriefridage til udbetaling

Opsparede feriefridage som udbetales i perioden. Enhederne må ikke overstige den opsparede saldo. Bemærk at tallet angives i timer.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


Udbetalt fritvalg/SH-dage

Udbetaling af opsparet saldo for fritvalg/SH-dage. Beløbet må ikke overstige den opsparede saldo.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


Afholdte feriedage

Antal afholdte feriedage i perioden. Angiv kun antal dage, ikke beløb. Lønnen reduceres automatisk hvis relevant, afhængig af medarbejderens opsætning. Bemærk at tallet skal omregnes for deltidsansatte jf. gældende regler i Ferielovens §23.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


Afholdte Feriefridage

Opsparede Feriefridage som er afholdt i perioden. Angiv et negativt tal for at forøge saldoen i stedet. Bemærk at tallet angives i timer.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


Afholdt fritvalg/SH-dage

Reduktion af saldo for fritvalg/SH-dage baseret på afholdt fri.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


Sygedagpenge

Sygedagpenge som er skattepligtige, men hvoraf der ikke betales AM-bidrag.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


G-dage

G-dage som udbetales ved fratrædelse efter gældende regler.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


Rejsegodtgørelse / diæter – logi

Skattefri rejsegodtgørelse (diæter) – logi pr. døgn.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


Rejsegodtgørelse / diæter – kost mm.

Skattefri rejsegodtgørelse (diæter) – kost og småfornødenheder for lønmodtagere undtagen turistchauffører.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


Tillæg efter skat

Tillæg til nettolønnen som ikke påvirker øvrige beregninger, eksempelvis a conto-udbetaling eller refusion af udlæg.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


Kørselsgodtgørelse indtil 20.000 km

Kørselsgodtgørelse op til 20.000 km årligt.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


Kørselsgodtgørelse over 20.000 km

Kørselsgodtgørelse over 20.000 km årligt.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


Reduktion efter skat

Reduktion af nettolønnen efter alle beregninger af skat mm., eksempelvis tilbagebetaling af a conto-udbetalinger, betaling af frokost eller lignende firmaordninger.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top


Information

Kan benyttes til supplerende information. Udfyldes med tekst og evt. beløb. Påvirker ingen beregninger og udbetales ikke.

Tilbage til basis lønarter
Tilbage til top

  

 


Avancerede lønarter

Disse lønarter kræver tilkøbsmodulet Avanceret lønstyring for 5,- kr. per lønseddel.

Tilbage til top

 


Jubilæumsgratiale eller fratrædelsesgodtgørelse

Udbetalt jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og afløsningssum for pensionstilsagn, som kan beskattes efter særlige regler i ligningsloven. Angiv beløb for tingsgaver.

Tilbage til avancerede lønarter
Tilbage til top


Regulering af beskatningsgrundlag

Beløb der skal beskattes som almindelig indkomst, men ikke udbetales.

Tilbage til avancerede lønarter
Tilbage til top


Fri kost og logi

Regulering af beskatningsgrundlag på baggrund af fri kost og logi.

Tilbage til avancerede lønarter
Tilbage til top


Beskatning af fri bil

Regulering af beskatningsgrundlag på baggrund af fri bil.

Tilbage til avancerede lønarter
Tilbage til top


Beskatning af sundhedsforsikring

Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling. A-skattepligtigt personalegode.

Tilbage til avancerede lønarter
Tilbage til top


Rejsegodtgørelse / diæter – chauffører i DK

Skattefri rejsegodtgørelse (diæter) – kost for turistchauffører ved rejse i Danmark.

Tilbage til avancerede lønarter
Tilbage til top


Rejsegodtgørelse / diæter – chauffører i udlandet

Skattefri rejsegodtgørelse (diæter) – kost for turistchauffører ved rejse i udlandet.

Tilbage til avancerede lønarter
Tilbage til top


Fri medielicens

Indberetning til Skat om fri medie- eller radiolicens. Beløbet har ingen indflydelse på selve lønnen.

Tilbage til avancerede lønarter
Tilbage til top


Fri sommerbolig

Indberetning til Skat om fri sommerbolig. Beløbet har ingen indflydelse på selve lønnen.

Tilbage til avancerede lønarter
Tilbage til top


Fri helårsbolig

Indberetning til Skat om fri helårsbolig. Beløbet har ingen indflydelse på selve lønnen.

Tilbage til avancerede lønarter
Tilbage til top


Fri lystbåd

Indberetning til Skat om fri lystbåd. Beløbet har ingen indflydelse på selve lønnen.

Tilbage til avancerede lønarter
Tilbage til top