SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Håndtering af restferie

Introduktion

Med Gratisals nye fane “Saldi” får du adgang til et oversigtsbillede, der gør det nemt for dig at håndtere dine medarbejderes restferie ved afslutningen af et ferieår.

Oversigtsbilledet gør det nemt for dig at op- og nedskrive saldi, markere ferie som afholdt, udbetale restferie eller overflytte restferie til næste ferieår.

Vi gennemgår i denne artikel følgende punkter:

 • Tilgå oversigten over restferie
 • Håndtér restferie for enkelte medarbejdere
 • Håndtér restferie for alle medarbejdere
 • Vælg dato for udførelse

Tilgå oversigten over restferie

 1. Login ind i Gratisal.
 2. Navigér fra “Virksomhed” -> “Saldi”.
  Nu kan du tilgå oversigtsbilledet over medarbejdernes restferie.
 3. Vælg den relevante optjenings- og afholdelsesperiode i dropdown-menuen ud for “Periode”.
  Bemærk: Optjeningsåret 2019 flyttes til optjeningsåret, der starter 1/9-2020, mens indefrysningsperioden flyttes til optjeningsåret 2019. Derudover flyttes der altid til næstkommende ferieperiode.
 4. Du kan vælge hvilke medarbejdere, der skal være synlige ved at markere fluebenene til højre for perioden.

Herfra kan du enten håndtere restferie for enkelte medarbejdere eller samlet for alle medarbejdere, hvilket vi beskriver i de følgende afsnit.

Håndtér restferie for enkelte medarbejdere

Når du håndterer restferie for enkelte medarbejdere, gør du det ved at lave indtastninger i oversigtsbilledets gule felter. Med afsæt i medarbejderens saldo kan du lave indtastninger i følgende felter:

 • Regulér
  Her op- eller nedjusterer du saldoen uden nogen anden effekt. Resultatet er her det samme, som hvis du gør det via importmodulet.
  Bemærk: De optjente feriepenge justeres ikke - kun dagene.

 • Afholdes
  Her angiver du antallet af feriedage medarbejderen har afholdt.
  Bemærk: Dette resulterer normalt i en post under “Løndata” (hvis “pr. dato” stadig er inden for afholdelsesperioden. Hvis ikke, vil saldoen stadig blive justeret, men uden at det kan ses på lønsedlen).

 • Flyttes
  Her angiver du antallet af feriedage, der skal flyttes til næste ferieperiode. Systemet flytter automatisk dagene til den næste relevante periode.
  Bemærk: Du kan ikke flytte restferie til indefrysningsperioden. Dette skal eventuelt gøres manuelt via import-funktionen.

 • Udbetales
  Her angiver du antallet af feriedage, der skal udbetales. Dette danner en post under “Løndata”.
  Bemærk: Det er et krav, at “pr. dato” ligger indenfor den almindelige afholdelsesperiode.

Restferie_-_Enkelte_medarbejdere__1_.png

Håndtér restferie for alle medarbejdere

Ønsker du at håndtere restferie for alle medarbejdere på én gang, kan du nemt gøre det. Her kan du enten flytte restferien til næste relevante periode eller sætte den til udbetaling:

 • Klik på knappen “Flyt alt resterende”, hvis du ønsker at flytte alle medarbejdernes restferie til næste ferieperiode. Systemet flytter automatisk dagene til den næste relevante periode.
  Bemærk: Der kan ikke flyttes til indefrysningsperioden. Dette skal eventuelt gøres manuelt via import-funktionen.
 • Klik på knappen “Udbetal alt resterende”, hvis du ønsker at udbetale medarbejdernes restferie. Dette danner en post under “Løndata”.
  Bemærk: Det er et krav, at “pr. dato” ligger indenfor den almindelige afholdelsesperiode.

Begge knapper fungerer som genvejstaster til udfyldelse af felterne, hvilket betyder, at du sagtens efterfølgende kan lave manuelle ændringer på enkelte medarbejdere. Du kan med andre ord bruge knapperne til at sætte et udgangspunkt, hvorfra du kan foretage ændringer.

Restferie_-_Alle_medarbejdere__1_.png

Vælg dato for udførelse

Uanset om du har håndteret restferie for en eller flere medarbejdere, skal du bestemme en dato for udførelsen af disse ændringer.

 1. Klik i feltet ud for “Ændringer udføres pr.:”
 2. Vælg en dato, hvorfra ændringerne skal træde i kraft.
 3. Tryk på “Udfør” nederst på siden.
 4. Når du har trykket “Udfør” opdateres oversigtsbilledet med det samme.
  Bemærk: Hvis der er genereret poster under ”Løndata”, hvilket gør sig gældende ved udbetaling og i nogen tilfælde afholdelse, vil disse først slå igennem på saldi, når næste lønkørsel er bogført.