SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Gratisal opdateringer 3.13 – Januar 2020

 

Vigtigste nyheder


Løbende overtids/flex-saldo

Det er nu muligt at holde styr på en medarbejders overarbejdssaldo eller flextid. Der er tale om en simpel saldo i timer som kan justeres op og ned enten via en dertil indrettet lønart, eller ved at bruge tidsarten ”Overarbejde”. Tidsarten vises på lønsedlen hvis saldoen er forskellig fra 0 (den kan godt være negativ).

 

Udbetaling af feriepenge til virksomheder der selv administrerer dem 

Hvis din virksomhed selv administrerer medarbejdernes feriepenge, kan du nu udbetale dem via den eksisterende lønart til udbetaling af opsparet ferie. Det nye er at dette nu kan gøres for både funktionærer og timelønnede, og uanset om feriepengene er beskattet da de blev optjent eller først skal beskattes ved udbetalingen.

Bemærk at du selv er ansvarlig for at sikre at reglerne overholdes. Udbetaling skal normalt foregå ved at medarbejderen først anmoder via www.borger.dk. Læs mere i vores lønunivers.

 

Anciennitetsbaserede timetakster

Det er allerede muligt i Gratisal at angive et fast tillæg pr. lønperiode som funktion af medarbejderens anciennitet. Dette er nu udvidet med muligheden for at angive at en timetakst skal være afhængig af ancienniteten, hvilket ofte forekommer i overenskomster.

Konkret skal du opsætte taksten under Virksomhed -> Opsætning -> Skabeloner -> Anciennitetstillæg, og derefter opsætte en eller flere tidsarter således at der er hak i ”Brug standard sats”. Dette hak betyder at systemet afgør den faktiske timesats efter følgende prioritet:

 1. individuel takst angivet på medarbejderen
 2. takst dikteret af ancienniteten
 3. Standard-takst defineret på skabelonen

 

Fritvalgsordning udvidet med ”værdi af dage”

I sidste opdatering lancerede vi en ny udvidet fritvalgsordning. Her kan man bla. angive at der optjenes et antal dage på hver lønseddel.
Som noget nyt holder vi nu styr på den beløbsmæssige værdi af disse dage, og dagene kan udbetales eller markeres som afholdt via lønarter.

 

Version 3 af ASA-integrationen

Vores integration til systemet ASA som benyttes i undersvisningssektoren, er udvidet med en række nye funktioner. Kontakt os for detaljer, eller hold øje med vores hjælpeartikel som meget snart bliver opdateret.

 

Ny løncyklus med start den 11. i måneden

Det er nu muligt at vælge en løncyklus som kører fra den 11. til den 10. i hver måned.

 

Nemmere at printe lønsedler

Fra fanerne Selvbetjening, Lønsedler og Lønkørsler kan du nu nemt sende den aktuelt valgte lønseddel til din printer med et tryk på en knap. Tidligere var det nødvendigt at hente lønsedlen som PDF først.

 

Bedre oplevelse for revisorer og lønbureauer + gratis periode ophører

Vi har lavet en række forbedringer til selve det såkaldte Multi-Company modul som benyttes af revisorer, lønbureauer, BPO-organisationer og koncerner.

I næste opdatering, som udkommer i marts måned, vil der være en lang række yderligere forbedringer klar, som vi gennemgår i detaljer til den tid.

BEMÆRK:
Ved samme lejlighed ophører funktionen med at være gratis – den vil i stedet indgå i Bronzepakken. Der sendes en separat email med flere detaljer til de brugere der påvirkes af ændringen. Du er også velkommen til at kontakte os for flere detaljer.

 

Andre væsentlige ændringer

 • Rapporten ”Lønsedler, samlet fil” er optimeret så den bedre kan håndtere kladde-lønkørsler med mange medarbejdere.

 • Når du på en lønkørsel vælger at udbetale saldi for Søgnehelligdage eller Fritvalgsordning, inkluderer udbetalingen nu det beløb medarbejderen optjener på den aktuelle lønseddel.
 • Bag kulisserne benytter Gratisal nu CloudFlare til at optimere hastigheden og beskytte mod bla. DDOS-angreb. Du mærker som udgangspunkt ikke nogen forskel som slutbruger, ud over at systemet er hurtigere og mere stabilt.
 • Vi har justeret logikken for optjening af feriedage for timelønnede (altså medarbejdere med feriepenge). Ændringen betyder at der altid kun optjenes feriedage baseret på den aktuelle lønperiode alene, uanset hvornår medarbejderen er ansat eller hvornår han/hun sidst har fået løn.
  Du vil få vist en advarsel om dette på de lønsedler hvor det potentielt kan være relevant.
  Ændringen påvirker ikke de optjente feriepenge, kun hvor mange dage de optjente feriepenge svarer til. Ændringen har altså ingen økonomisk effekt for hverken din virksomhed eller dine medarbejdere.
 • For grønlandske virksomheder har vi lavet en række mindre forbedringer til håndtering af feriepenge, AMA-bidrag og Sulinal-rapportering. Kontakt vores grønlandske partner MDC Data for mere information.

 • I sidste opdatering lancerede vi et nyt felt til at angive at en medarbejder tidligere har rapporteret opsparet ferie for indefrysningsperioden til E-Indkomst via et andet lønsystem. Dette felt kan nu sættes som del af importmodulet.
 • Vi har ændret beskrivelsen af det felt der tidligere hed ”Arbejdssted ikke lig virksomhedsadresse”. Vi har gjort det tydeligere at feltet påvirker hvorvidt medarbejderens befordringsfradrag beregnes automatisk.
 • Vi har forbedret den logik som afgør teksten på lønsedlen for løndata der genereres automatisk ved godkendelse af timeposter. Det betyder at du oftere vil opleve at der vises en mere relevant og specifik tekst, frem for eksempelvis blot ”Arbejde” el. lign. Det afhænger dog af virksomhedens opsætning.
 • Import af især løndata går nu markant hurtigere.

 • Det er ikke længere muligt at vælge ”Skattepligtig indkomst” som optjeningsgrundlag for fritvalgsordning eller søgnehelligdagsopsparing.
 • Vi har ligeledes tilrettet beregningen af løngrundlaget for reduktion i lønnen som følge af afholdt ferie ud over det opsparede. Skattepligtige goder som fx fri telefon indgår nu i opgørelsen af dette grundlag, og ikke kun selve grundlønnen som det tidligere var tilfældet.

 

Det med småt

 • Rapporten ”Lønartstotaler for periode eller udvalgte lønkørsler” viser nu E-Indkomst feltnummer samt lønartens finanskontonummer.

 • Vi har rettet en bug som medførte at lønsedler forblev synlige på skærmen selv efter at en login-session var udløbet.

 • Forbedret håndtering af manglende adgangsrettigheder i integrationen til E-conomic.

 • Integrationen til PlanDay er forbedret med diverse optimeringer.

 • Mange mindre layout-forbedringer, og særlig optimering til iPhone X.

 • Bag kulisserne: Gratisals webserver understøtter ikke længere version 1.1 og 1.0 af sikkerhedsprotokollen TLS, som er kendt for at have sårbarheder. Dette bør ikke have nogen indflydelse på din brug af systemet.

 • Herudover har vi lavet en lang række mindre forbedringer, bugrettelser og optimeringer som det fører for vidt at nævne i detaljer.