SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Gratisal opdateringer 3.11 - 08/09-2019

Vigtigste nyheder

 • ”Feriepengehensættelsesopgørelse” udfases
 • Den nye rapport ”Medarbejder feriesaldi” indføres
 • ”Medarbejdersaldi” viser kun saldi, der optjenes i kalenderåret
 • Tillæg på over 1% falder med et procentpoint i overgangsperioden
 • Alle de officielle feriekasser understøttes
 • Feriepenge for den særlige indefrysningsperiode kan bogføres på egen finanskonto
 • Begreberne ”Sidste år” og ”Forrige år” i forbindelse med feriesaldi udfases
 • Lønsedler udvides med en forklaring af de nye, forskudte ferieperioder


Så går det for alvor løs med den nye ferielov

Her i september træder overgangsperioden i kraft, så nu er det alvor. Heldigvis kan du med Gratisal være tryg ved, at dine medarbejderes ferie bliver håndteret korrekt og automatisk.

Hvis du benytter Feriekonto og ønsker at blive ved med det, skal du som udgangspunkt ikke foretage dig noget som helst nyt lige foreløbig – men blot køre lønnen som normalt. Vi sørger for, at lønsedler, rapporter, indberetning til e-Indkomst mv. tilpasses til de nye regler.

Hvis du selv vil håndtere den indefrosne ferie, styre bogføringen eller i det hele taget have mere indblik i, hvad der foregår, så læs videre.

Vil du vide mere om ferieloven generelt, kan du læse mere på vores hjemmeside:

Håndtering af ny ferielov
FAQ - Den nye ferielov


”Feriepengehensættelsesopgørelse” udfases

Rapporten ”Feriepengehensættelsesopgørelse” udfases og kan fremover kun bruges for datoer tidligere end september 2019.


Den nye rapport ”Medarbejder feriesaldi” indføres

I stedet kan du bruge den nye rapport ”Medarbejder feriesaldi”, som giver dig overblik over hver medarbejders tilgodehavende i de forskudte perioder her i overgangsfasen. Rapporten gør det samtidig klart, hvordan perioderne er fordelt med hhv. optjening og afholdelse.


”Medarbejdersaldi” viser kun saldi, der optjenes i kalenderåret

Rapporten ”Medarbejdersaldi” viser kun saldi, der optjenes i kalenderåret. Derfor har vi fjernet de fleste informationer om ferie, som altså nu i stedet har fået sin egen rapport. Undtagelsen er det særlige tillæg til funktionærer (typisk på 1%), som stadig fremgår af ”Medarbejdersaldi”.


Tillæg på over 1% falder med et procentpoint i overgangsperioden

Det omtalte tillæg optjenes normalt ikke i den særlige indefrysningsperiode fra september 2019 til august 2020. Dog er der nogle virksomheder, hvor medarbejderne optjener mere end den normale 1%. Disse medarbejdere vil i indefrysningsperioden optjene et procentpoint mindre end normalt – dvs. hvis de normalt optjener 3%, vil de i overgangsperioden optjene 2%. Alt dette styrer vi helt automatisk, så du behøver ikke gøre noget.


Alle de officielle feriekasser understøttes

Gratisal understøtter nu alle de officielle feriekasser – ikke kun Feriekonto og ”egen virksomhed” som tidligere. For funktionærer bliver der først rapporteret til feriekassen ved fratrædelse, og helt frem til dette tidspunkt kan du angive på medarbejderens stamdata, hvilken feriekasse der skal anvendes. Du er selv ansvarlig for at sikre, at dit valg er i overensstemmelse med lovgivning og overenskomster – kontakt os, hvis du har spørgsmål til dette.


Feriepenge for den særlige indefrysningsperiode kan bogføres på egen finanskonto

Du har mulighed for at angive, at feriepenge for den særlige indefrysningsperiode skal bogføres på deres egen finanskonto. Der er en ny indstilling under Virksomhed -> Opsætning -> Indstillinger, hvor du kan angive det ønskede kontonummer. Lader du feltet være blankt, benytter vi din almindelige opsætning.


Begreberne ”Sidste år” og ”Forrige år” i forbindelse med feriesaldi udfases

Når du importerer eller korrigerer feriesaldi, skal du ikke længere tage stilling til begreberne ”Sidste år” og ”Forrige år”. I stedet kan du angive to forskellige datoværdier – én for den dato, ændringen skal have effekt på, og én, som indikerer, hvilken ferieperiode du ønsker at påvirke. Lad os f.eks. sige, at du ønsker at regulere en medarbejders optjente ferie for 2018 med -5 dage, og at det skal have effekt fra maj 2019. Du indtaster så 1/5-2019 i det første datofelt og 31/12-2018 (eller en hvilken som helst anden dag i kalenderåret 2018) i det andet felt. Hvis de to datoer er identiske, kan du nøjes med at indtaste den første.

 

Lønsedler udvides med en forklaring af de nye, forskudte ferieperioder

Lønsedlerne indeholder allerede nyttige tips om komplicerede begreber som ATP og AM-bidrag, og dette har vi udvidet med en forklaring af de nye, forskudte ferieperioder. Teksterne aktiveres ved at holde musen hen over en understreget linie på lønsedlen. Bemærk, at dette ikke virker på PDF-lønsedler.
 

Andre væsentlige ændringer

 • Rapporten ”Medarbejdersaldi” viste tidligere en sammenblanding af danske og grønlandske saldi. Dette er nu blevet splittet op, så man kun ser de saldi, der er relevante for virksomhedens land. Samtidig er den grønlandske version blevet udvidet med feriesaldi.
 • Det er nu også muligt at skelne mellem en grønlandsk eller udenlandsk person, når der indtastes en valgfri bankkonto til pensionen. Samtidig har vi håndteret nye retningslinier fra pensionsudbyderen SISA, og vi har rettet et par mindre fejl i visningen af udenlandsk pension på lønsedlerne.
 • Integrationen til Blue Marble er udvidet med en række nye felter.
 • Login-skærmen er forbedret:
  • Ny flot ”Gratisal-blå” baggrund.
  • Vi sikrer nu, at du kan klikke på ”Login” med det samme, hvis du har brugt en password-manager til at udfylde felterne.
  • Hvis du sætter hak i ”Husk mit bruger-ID”, husker vi nu både dit bruger-ID, og at du har sat hak i feltet.
 • Vi skalerer nu kapaciteten i Gratisals bagvedliggende SQL-database op og ned automatisk efter den forventede belastning. Det betyder, at vi kan sætte ordentlig turbo på i de travle dage sidst på måneden og skrue ned for blusset om natten og i weekenden. Systemet er altså hurtigt, uanset hvornår du har brug for det.
 • Vi har fortsat finpudsningen af vores CSS med det resultat, at systemet tilpasser sig bedre til skærmstørrelsen, og en række mindre visuelle problemer er blevet løst.

 

Husk at vi altid gerne hører fra dig med ideer til hvordan vi gør systemet endnu bedre, eller fejl som vi måske ikke er opmærksomme på. Brug linket ”Giv os feedback” nederst i skærmbilledet, så ryger dit input direkte til udviklingsafdelingen.