Følg

Persondatapolitik

1 Dataansvarlig

Gratisal ApS
Lyskær 3a
2730 Herlev
CVR 37 03 50 84

Kontakt: support@gratisal.dk

2 Hvilke personoplysninger vi indsamler  

Personoplysninger på medarbejdere og brugere, som opbevares i virksomhedens Gratisal konto benyttes udelukkende for at opfylde vores aftale med virksomhed, som benytter Gratisal og brugerne af Gratisal.

Vi indsamler virksomhedens stamdata, så som navn, adresse, cvr.nr, e-mail, mobilnummer og andre nødvendige kontaktinformationer, samt virksomhedens navn og din virksomheds cvr.nr, bankoplysninger og evt. systemintegrationer

Vi indsamler kun de personoplysninger, som du selv giver os ved oprettelsen og efterfølgende opdateringer i virksomhedens Gratisal konto.

Vi indsamler de personoplysninger virksomheden giver os om virksomhedens ansatte, administratorer og andre brugere uden ansættelsesforhold i virksomheden, som oprettes af virksomheden.

Det gør vi alene for at gøre det muligt for virksomheden, at anvende Gratisal til de services, som virksomheden anvender Gratisal til.

Vi indsamler ikke personoplysninger om ansatte som person fra tredjemand med mindre virksomheden og/eller specifikke brugere har givet positiv accept af det med undtagelse af personskatteoplysninger i forbindelse med indberetning til eIndkomst hos SKAT, når virksomheden foretager en lønkørsel.

Vi indsamler informationer via vores cookies. Se mere herom i vores cookiepolitik, som du finder her

De personoplysninger vi indsamler via vores brug af cookies, indsamler vi for at brugerne får en bedre og mere effektiv brug af Gratisal applikationen efter login og til at forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig, for at kunne tilpasse vores indhold af Gratisal specifikt til dig og for at kunne optimere Gratisal.

Ved brugerundersøgelser er deltagelse altid frivillig og oplysninger vi indsamler, herunder, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner videregives ikke til trejdemand.

Vi benytter undersøgelserne til dels at forbedre vores tjenester, men også for at kunne tilbyde virksomheder og dens ansatte andre ydelser.

Behandlingsgrundlaget for indsamlingen af personoplysninger via vores undersøgelser er altid med deltagerens samtykke.

Vi bruger underleverandører der fremgår af https://support.gratisal.com/sikkerhed/underleverandoerer til varetagelse af Gratisal services.

3 Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Trækker du dit samtykke tilbage, sletter vi de oplysninger, som vi har indsamlet som følge af din deltagelse i vores undersøgelser.

Er du endnu ikke kunde hos os, indsamler vi oplysninger om dig/din virksomhed til brug for vores markedsføring overfor dig.

Det gør vi for at kunne forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig.

Vi anvender kun din e-mail etc. til markedsføring, hvis vi har fået dit udtrykkelige forudgående samtykke hertil.

3.1 Indsigt i personoplysninger m.v.

Hvis brugere ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret på brugerniveau hos Gratisal, skal brugeren rette henvendelse til virksomhedens administrator. Virksomhedsadministratorer kan rette henvendelse til os på support@gratisal.dk.

Er der registreret forkerte oplysninger om en bruger eller ansat, og kan brugeren eller administratoren ikke selv rette dem, eller hvis der er andre indsigelser mod vores behandling af personoplysninger, så kontakt os på support@gratisal.dk.

Der er mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om specifikke personer, og du er berettiget til at komme med indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, så har du ret til at få dem rettet.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Blot skriv til os på support@gratisal.dk.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til de behandlinger, vi foretager med dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke giver dig ret i dine indsigelser.

Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.Datatilsynet.dk

3.2 Sletning eller dataudlevering af personoplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi gemmer personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold og op til 5 år fra et kundeforhold bliver inaktivt. Virksomhedens administrator eller virksomheders ledelse kan anmode om sletning før denne periode udløber.

Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

Ansatte kan, såfremt virksomheden ikke at inaktiveret mulighed for redigere egne data, selv håndtere hvilke kontaktdata, som ønskes tilgængelig i Gratisal.

3.3 Vores rolle som databehandler

I forhold til dig og din virksomhed, er vi databehandler for de personoplysninger du selv behandler, herunder opbevarer i Gratisal. Du finder vores databehandleraftale her

3.4 Ændring af vores persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Sidst revideret Maj 2018.

Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Send en anmodning