SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Persondatapolitik

1. Dataansvarlig

Gratisal ApS
Lyskær 3EF
2730 Herlev
CVR 37 03 50 84

Kontakt: support@gratisal.dk

2. Hvilke personoplysninger vi indsamler  

Personoplysninger på medarbejdere og brugere, som opbevares i Gratisals konto, benyttes udelukkende for at opfylde vores aftale med virksomheden, der benytter Gratisal samt brugerne heraf.

Vi indsamler virksomhedens stamdata såsom navn, adresse, CVR-nummer, e-mail, mobilnummer og andre nødvendige kontaktinformationer, samt bankoplysninger og evt. systemintegrationer.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som du selv giver os ved oprettelse og efterfølgende opdateringer i virksomhedens Gratisal konto.

Vi indsamler de personoplysninger virksomheden giver os om virksomhedens ansatte, administratorer og andre brugere uden ansættelsesforhold i virksomheden, som oprettes af virksomheden.

Det gør vi alene for at gøre det muligt for virksomheden, at anvende Gratisals services optimalt.

Vi indsamler ikke personoplysninger om ansatte med mindre virksomheden og/eller specifikke brugere har givet deres positive accept. Her undtages dog personskatteoplysninger i forbindelse med indberetning til eIndkomst hos SKAT, når virksomheden foretager en lønkørsel.

Vi indsamler informationer via vores cookies. Se mere herom i vores cookiepolitik, som du finder her.

Cookies anvendes for at brugerne får en bedre oplevelse af Gratisal applikationen efter login. Ligeså indsamles oplysningerne til at forfølge vores legitime interesse i at kunne tilpasse vores indhold på websitet specifikt til den enkelte bruger.

Ved brugerundersøgelser er deltagelse altid frivillig og oplysninger der indsamles, herunder, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner videregives ikke til trejdemand.

Vi benytter undersøgelserne til at forbedre vores tjenester, men også for at kunne tilbyde virksomheder og deres ansatte andre ydelser.

Behandlingsgrundlaget for indsamlingen af personoplysninger via vores undersøgelser er altid med deltagerens samtykke.

Vi bruger underleverandører, som du finder her, til varetagelse af Gratisal services.

3. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Trækker du dit samtykke tilbage, sletter vi de oplysninger, som vi har indsamlet som følge af din deltagelse i vores undersøgelser.

Er du endnu ikke kunde hos os, indsamler vi oplysninger om dig/din virksomhed til brug for vores markedsføring overfor dig.

Det gør vi for at kunne forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig.

Vi anvender kun din e-mail etc. til markedsføring, hvis vi har fået dit udtrykkelige forudgående samtykke hertil.

3.1. Indsigt i personoplysninger m.v.

Hvis brugeren ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret på brugerniveau hos Gratisal, skal brugeren rette henvendelse til virksomhedens administrator. Virksomhedsadministratorer kan rette henvendelse til os på support@gratisal.dk.

Er der registreret forkerte oplysninger om en bruger eller ansat, og kan brugeren eller administratoren ikke selv rette dem, eller hvis der er andre indsigelser mod vores behandling af personoplysninger, så kontakt os på support@gratisal.dk.

Der er mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om specifikke personer, og du er berettiget til at komme med indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, så har du ret til at få dem rettet.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Blot skriv til os på support@gratisal.dk.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til de behandlinger, vi foretager med dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke giver dig ret i dine indsigelser.

Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.Datatilsynet.dk

3.2. Sletning eller dataudlevering af personoplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi gemmer personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold og op til 5 år fra et kundeforhold bliver inaktivt. Virksomhedens administrator eller virksomheders ledelse kan anmode om sletning før denne periode udløber.

Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

Ansatte kan, såfremt virksomheden ikke er inaktiveret mulighed for redigere egne data og selv håndtere hvilke kontaktdata, som ønskes tilgængelig i Gratisal.

3.3. Vores rolle som databehandler

I forhold til dig og din virksomhed, er vi databehandler for de personoplysninger du selv behandler, herunder opbevarer i Gratisal. Du finder vores databehandleraftale her.

3.4. Ændring af vores persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Sidst revideret Maj 2018.