SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Afslutning af et ferieår, overfør ferie, udbetal ferie

NB! Læs vores opdaterede artikel om håndtering af restferie her.

 

Iflg. Ferieloven afsluttes ferieåret 30. april  

Følgende punkter kan hjælpe til at få afsluttet ferieåret. 

 

Hvor finder man en oversigt over feriesaldi? 

For at trække den rapport der viser feriesaldi, gøres følgende: 

 

 • Klik på Virksomhed > Lønkørsel
 • Nederst til højre er der en mulighed for at vælge rapport

 • Her vælges "Feriehensættelsesopgørelse"

 • Det er vigtigt at der vælges den lønkørsel som er for den periode man ønsker at bruge som slutdato
  Denne rapport viser de seneste 3 års feriesaldi

Overfør ferie til nyt ferieår 

I Gratisal kan du overføre ferie via medarbejdernes balancer. 

Dette gøres ved at opdatere deres saldi fra en Excelfil.  

Følg denne guide: 

Så kan I få opdateret alle medarbejdernes balancer hurtigt og korrekt. 

 

 

Trin 1: Hent skabelonen 

Når du skal opdatere dine medarbejderes saldi, skal du først downloade en skabelon med alle medarbejderne, hvor vi har indsat alle de data, du skal indtaste for medarbejderne. 

Sådan henter du skabelonen: 

 • Gå til Virksomhed > Opsætning
 • Vælg underfanen "Dataimport"
 • Vælg "Primobalancer"
 • Vælg "Hent skabelon"

 • Klik "Download"
 • I pop up-beskeden vælger du den dato, hvor balancerne skal registreres til at gælde til. Det er normalt den sidste dag i en måned eller lønperiode

Husk at angive hvilken dato dette skal være, vi vil foreslå at du benytter 30/4 da ferieåret afsluttes her. 

 • Klik "Hent" og så bliver arket downloadet

 

Trin 2: Udfyld arket med korrektionerne 

Udfyld skabelonen, du har downloadet, med følgende felter: 

Afholdte feriedage forrige år: her skrives de antal dage, der ønskes overført. 

Ferieberettiget løn forrige år: her angives den ferieberettigede løn med negativt fortegn. 

Optjente feriedage sidste år: her angives de antal dage, der ønskes overført. 

Ferieberettiget løn sidste år: her angives den ferieberettigede løn, der ønskes overført. 

 

INFO: Da den ferieberettigede løn ikke fremgår direkte af den rapport der er hentet, vises her, hvordan det er muligt at beregne dette. 

Den ferieberettigede løn kan beregnes ved at finde følgende data i Excel arket, Skyldige feriepenge samt antal restferiedage:  

eks:  

Skyldige feriepenge 12.500 kr.  

antal restferiedage 10 dage  

Den ferieberettigede løn er følgende: (12.500 / 12,5 )*100  = 100.000,- 

 

De beløb, du indtaster må ikke indeholde formler, da de ellers ikke kan læses af systemet.  

Skabelonen indeholder alle medarbejdere i den første kolonne, og den dato du angav i Trin 1 i den anden kolonne. Hvis du lader der være blanke felter i arket, så bliver de blot ikke importeret.  

I kolonnen "ferietillæg optjeningsprocent" skal du huske at rette til 0.00%, så der ikke beregnes ferietillæg af overført ferie.

 

Gem Excel arket og luk filen ned for en sikkerheds skyld. 

 

Trin 3: Upload udfyldt fil 

Du uploader importfilen i samme fane, hvor du downloadede skabelonen. 

 • Gå til Virksomhed > Opsætning
 • Vælg underfanen "Dataimport"
 • Vælg "Primobalancer/saldokorrektioner"

 • Vælg "Upload udfyldt fil"

 • Klik "Upload" og find den gemte fil

Når filen er uploadet kan du se de nye saldi til ferieregnskabet for medarbejderne på deres lønsedler. 

Hvis der er en fejl på det importerede ark, vil en pop op-besked fortælle, hvor fejlen er angivet med værdierne på række og kolonne fx 26C eller navene på felterne fx Gage på Hans Hansen. 

 

Udbetal restferie 

Hvis en medarbejder skal have udbetalt restferie for ferie optjent forrige år, så kan dette gøres på følgende måde.  

 • Gå til Medarbejder > Løndata
 • Ny linje, og vælg lønarten "Udbetalt opsparet ferie"

 • Angiv antal dage der skal udbetales
  Herefter skal der laves en ekstra lønkørsel for perioden april
  Det er vigtigt at det er lønkørsel inden ferieåret slutter, når det er udbetaling af restferie
 • Vælg Virksomhed > Lønkørsel
 • Opret ny lønkørsel for perioden april, angiv disp. dato

 

Udbetal restferie pga. feriehindring

Hvis en medarbejder har været feriehindret og skal have udbetalt ferie optjent sidste år, så kan dette gøres på følgende måde.  

 • Gå til Medarbejder > Løndata
 • Ny linje, og vælg lønarten "Udbetalt opsparet ferie"
 • Angiv antal dage der skal udbetales
  Gratisal beregner selv beløbet, så der skal kun angives dage

Der vil nu medtages ferieudbetaling ved næste lønkørsel eller du kan oprette en ekstra lønkørsel til ferieudbetaling