SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opdateringer i Gratisal 2.2 - 16.11.2016

Gratisal er opdateret med nye smarte funktioner. Læs mere her:

 

Ny menu til administration og design af lønarter
I stedet for at redigere lønartens logik eller beskrivelse, når du indtaster medarbejderens løn, kan du ændre alle fremadrettede poster for den enkelte lønart i modulet lønarter. I modulet kan du ændre lønartens beskrivelse og tekst til medarbejderens lønseddel. Du kan ændre den engelske oversættelse. Du kan også tilføje en ny lønart, som du kan tilpasse til din virksomhed. Læs mere om modulet lønarter.

 

Integration til økonomisystemet Uniconta
Uniconta er Danmarks nyeste økonomisystem. Uniconta har alle data i skyen men fungerer som en app til din PC.
Når du intergrerer til Uniconta, skal Gratisal som integrationskode bruge et brugernavn og password, der er knyttet til virksomhedens Uniconta-konto. For at beskytte din personlige konto, anbefaler Gratisal, at du opretter en service-bruger til virksomheden. Læs mere om Uniconta. Læs mere hvordan du integrerer.

 

Wizard til bogføring af lønkørsler
For at styrke sikkerheden, når lønkørslerne bogføres, har Gratisal lagt ekstra sider ind, som du skal godkende, før du kan bogføre lønkørslen.

Når du klikker bogfør, kan du vælge om lønkørslen skal genberegnes. Her har du også mulighed for at låse lønkørslen og sende lønkørslerne som kladde til dine medarbejdere, således at de kan tjekke lønsedlen for fejl, før lønnen bogføres.

Efterfølgende får du en oversigt over advarsler.

Denne wizard fremhæver, hvad der sker med lønkørslen, så snart du gennemfører bogføringen. Hvis du ikke er tilmeldt Nets-transaktioner eller levering til eBoks, vil du kunne se en advarsel, samt have mulighed for at aktivere denne funktion.

 

Rapporter kan hentes fra flere moduler
Nu kan du hente rapporter fra flere moduler end blot "Lønkørsler".
Hvis du går til Medarbejdere > Generelt og klikker på Rapport-ikonet kan du blandt andet hente den nye "Medarbejderliste". Medarbejderlisten er et udtræk af stamdata på samtlige medarbejdere i virksomheden.
Vi satser på at udvide denne funktion til næste opdatering af Gratisal.

 

Væsentlige ændringer

 • Gratisal strømliner vores prissætning
  Vi sætter en fast pris på Nets-transaktioner på 0,90 kr. per lønseddel i stedet for nuværende 0,50 kr. per transaktion, da alle ikke forstod nuværende afregningsmetode. For allerede eksisterende kunder træder prisændringen først i kraft for lønkørsler, som bogføres efter 15. februar 2017.

 • En ekstra hjælp til at undgå en rykker fra SKAT.
  Hvis jeres virksomhed ikke har haft nogen bogført lønkørsel med dispositionsdato i den måned, der netop er overstået, modtager administrator en notifikation på mail. Denne mail bliver sendt ud den 7. i måneden.

 • Bedre information til administrator ved fejl på eIndkomst
  Administrator får nu besked per mail når en lønkørsel giver fejl eller advarsler fra eIndkomst.

 • Opdatering af timeregistreringsfunktionen
  Tilføjet tidsarterne ”Seniordage” og ”Omsorgsdage”. Administrator kan desuden sende tidsposter til godkendelse til chefen. Det er nu muligt at angive chef på afdelingsniveau under Virksomhed > Generelt. Afdelingens chef foreslås som standard, når man opretter nye medarbejdere under Medarbejdere > Generelt.
  Vi forventer, at timemodulet bliver opgraderet til fuld version inden opgraderingen i januar.

 • Opdatering af statistikindberetning
  Gratisal har oprettet nye standardlønarter, der er relateret til statistik. Læs mere om statistik.

 • Tilføjelse af nyt felt ”Arbejdsdage pr. uge” på ansættelser og skabeloner
  Under Løndata justerer systemet automatisk antallet af afholdte feriedage for medarbejdere med en arbejdsuge der ikke er lig med 5 dage. Hvis fx arbejdsugen er 4 dage, vil 1 indtastet feriedag automatisk blive korrigeret til 1,25. Gratial giver dig også en påmindelse om dette i programmet.

 • Bedre kontrol af API-nøgle indtastning
  Når du har angivet en korrekt API-nøgle til et økonomisystem vi integrerer med, får du nu vist en liste over dine konti i det felt, hvor man kan angive ekstern reference på lønarter.

  Det er stadig muligt at angive værdier der ikke matcher en konto.
  Når der indtastes en API-nøgle eller anden ekstern autorisation, valideres informationen med det samme og man får en fejlmeddelelse hvis værdien er ugyldig.

 • Forbedring af medarbejderskabelon
  Ved oprettelse af en ny medarbejderskabelon har man nu mulighed for at vælge en medarbejder, som en nye skabelon skal baseres på. Dette er også muligt at gøre fra Medarbejder > Ansættelse på den pågældende medarbejder.

 • Supportartikel til "beregn regulering af feriepengehensættelse"
  Tilføjet hjælpeikon til vores supportartikel ud for feltet ”Beregn regulering af feriepengehensættelse".

 • Understøttelse af Lærernes Pension.

 • Forbedring af "Redigér løndata" under Lønkørsler
  I overbliksbilledet ”Redigér løndata” har vi nu forbedret håndteringen af tilfælde, hvor den samme lønart fremgik flere gange på den samme medarbejder.

 

Flere ændringer

 • Ved ændring af virksomhedens bankoplysninger på en virksomhed, der har en Nets-aftale, advares man nu om at man skal sikre, at der også er en Nets-aftale på den nye konto, man er ved at indtaste. Vi sender også en mail ud til administratorer om denne ændring.

 • På tilmeldings-siden bliver man nu opfordret til at uddybe informationen, hvis man har valgt enten ”Mit netværk”, ”Min revisor eller bogholder” eller ”Andet” under ”Hvor har du hørt om Gratisal”. Man kan nu også tilmelde sig nyhedsbrev direkte fra denne side.

 • Default-værdierne for procentsats og udbetalings-måned for ferietillæg (hhv. 1% og maj) fremgår nu med det samme, når man vælger ”Betalt ferie” på en medarbejder eller skabelon. Tidligere skete det først, når man opdaterede siden.

 • Vi har nu mulighed for at overstyre feltet ”Policenummer” på udvalgte pensionsudbydere, så det kan anvendes til noget mere specifikt. På pensionsudbydere hvor policenummeret er krævet, vil dette nu fremgå med det samme af interfacet og ikke først når man forsøger at gennemføre opdateringen.

 • Yderligere forbedringer til responsiveness under Løndata. Især betyder ændringen, at kolonnen ”Beskrivelse” nu får mere eller mindre plads afhængig af skærmens bredde.

 • Logoet på login-siden er nu klikbart og fører til vores hjemmeside.

 • Fratrådte medarbejdere har nu en parentes om deres stillingsbetegnelse i drop-down-menuen i den blå bar.

 • Gratisal advarer om forringet performance ved brug af løndata-overbliksbilledet i IE og Edge. Vi arbejder på dette. Det anbefales i stedet at bruge en anden browser.

 • I visningen ”Redigér løndata” under Lønkørsler er kolonnen med medarbejdernavne nu altid synlig, når man scroller vandret.

 • Mindre forbedringer til visning af ferieopgørelse ved funktionærfratrædelser i visse tilfælde.