SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Automatisk bogføring af feriepengehensættelse

Hvad betyder det?

For at undgå uventede omkostninger for jeres virksomhed, når en medarbejder fratræder, kan I løbende hensætte medarbejdernes feriepenge.
Når en medarbejder med betalt ferie siger op eller bliver opsagt, skal virksomheden udbetale de opsparede feriepenge kontant.
Funktionen feriepengehensættelse sørger altså for, at de feriepenge, som medarbejderen har tilgode i perioden, bliver opsparet (hensat), så de kan udbetales, hvis det bliver aktuelt.

Regulering af feriepengehensættelse beregner, hvor meget ferie medarbejderen har afholdt og opsparet i perioden. Vores beregner justerer hensættelsesbeløbet herefter.

Eksempel: Hvis en medarbejder har afholdt fem dage og opsparet to dage, bliver hensættelsen reguleret i nedadgående retning. Hvis medarbejderen har opsparet to dage og ikke afholdt ferie, bliver hensættelsen reguleret i opadgående retning.

Gratisal kan bogføre regulering af feriepengehensættelse sammen med jeres lønkørsel. Efterfølgende overføres feriepengehensættelsen til jeres økonomisystem sammen med lønbogføringsbilaget.

Trin 1: Aktivér funktionen

Du aktiverer automatisk bogføring af feriepengehensættelsesregulering således:

 1. Log ind i Gratisal som administrator.
 2. Klik ind under Virksomhed > Generelt.
 3. Klik på "Flere indstillinger" under Indstillinger.
  Tip: du kan også navigere til indstillinger gennem Virksomhed > Opsætning > Indstillinger.
 4. Markér boksen ud for "Beregn regulering af feriepengehensættelse".
 5. Så er ændringerne automatisk gemt. 
 6. Når du aktiverer funktionen, aktiverer Gratisal automatisk to nye lønarter, som anvendes til feriepengehensættelse.

Feriepengehens_ttelse.png

Trin 2: Lønarter om feriepengehensættelse

 1. Gå til Virksomhed > Generelt > lønarter.
 2. Find lønarterne "Regulering af feriepengehensættelse - udgift" og "Regulering af feriepengehensættelse - skyldig".
 3. Vælg en finanskonto under "Ekstern ref. (konto)".Trin 3: Bogføring af feriepengehensættelse

 1. Gå til Virksomhed > Lønkørsler.
 2. Beregningen af hensættelsen vil fremgå som en regulering, der udgiftsføres og en regulering af hensættelsen i balancen.
  Klikker du på posten, så kan du se alle reguleringsdetaljerne på medarbejderniveau.

BEMÆRK: Hvis du foretager korrektion af en tidligere lønkørsel, som ikke har resulteret i en bogføring, kan det påvirke den automatiske feriepengeregulering. Vi anbefaler dig for en sikkerheds skyld at tjekke om den totale hensættelse stemmer med regnskabet.