SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opsætning og indberetning til statistik

BEMÆRK: Anvendelse af denne funktion kræver tilkøb af ekstrafunktionen Statistik-rapportering.

Hvis jeres virksomhed skal indberette statistik, kan Gratisal stå for automatisk indberetning af jeres virksomhedsstatistik. 

Læs Danmarks Statistiks vejledninger om statistik og indberetningsfrister her. Kort sagt er statistik lovpligtigt at rapportere, hvis jeres virksomhed er udvalgt til at rapportere statistik.

Opsæt automatisk indberetning af statistik i 3 trin

 1. Vælg statistikudbyder
 2. Opsæt statistikoplysninger på medarbejdere
 3. Anvend statistikrelaterede lønarter

 

Trin 1: Vælg statistikudbyder

Sådan vælger du en statistikudbyder i Gratisal:

 1. Log ind i Gratisal som administrator.
 2. Gå til Virksomhed > Generelt.
 3. Klik på Redigér-ikonet i valgpanelet nederst til højre.
 4. Under "Indstillinger" kan du vælge en drop-down-menu ud for "Statistik rapporteres til".
 5. I drop-down-menuen vælger du virksomhedens statistikudbyder.
 6. Vælg herefter om I rapporterer kvartalsvis eller årligt.
 7. Klik på Gem.
 8. Ændringerne er nu trådt i kraft.

Bemærk: Hvis ikke du har tilkøbt modulet "Statistikrapportering", skal du aktivere denne funktion for at statistik aktiveres korrekt. 

Trin 2: Opsæt statistikoplysninger på medarbejdere

BEMÆRK: Som virksomhed er I forpligtet til at udfylde alle relevante felter på alle jeres medarbejdere.

Sådan opsætter du dine medarbejders oplysninger til automatisk også at blive indberettet til statistik:

 1. Log ind i Gratisal som administrator.
 2. Gå til Medarbejder > Ansættelse.
 3. Klik på Redigér-ikonet i valgpanelet nederst til højre.
 4. Find Statistik-menuen til venstre under Ferie.
 5. Udfyld felterne om statistikoplysning:
  • Aflønningsform inkl. valgfri fra-dato
   Her vælger du, hvilken type løn, som medarbejderen får, herunder om overtidsbetaling, andre tidsfaktorer eller regler er gældende. Vælg desuden fra hvilken dato, medarbejderen har modtaget denne type løn, hvis datoen afviger fra ansættelsesdatoen.
  • Ansættelsesform 
   Her vælger du om ansættelsen er efter normale betingelser eller om det er afgrænset af en periode eller en opgave. 
  • Ansættelsesvilkår inkl. valgfri fra-dato
   Her vælger du om medarbejderen er ansat som funktiontionær/tjenestemand eller under lignende vilkår, funtionærlignende vilkår men ikke dækket af funktionærloven eller andre vilkår, der ikke er funktionærlignende. Vælg desuden fra hvilken dato, medarbejderen har haft disse ansættelsesvilkår, hvis datoen afviger fra ansættelsesdatoen.
  • Jobstatus inkl. valgfri fra-dato
   Her vælger du medarbejderens jobstatus: elev/lærling, leder/mellemleder, medarbejder med særligt ansvar eller øvrige medarbejdere.
  • Jobfunktionskode (DISCO-08) inkl. valgfri fra-dato
   Indtast medarbejderes DISCO-08-kode. Det er en 6-cifret kode, der beskriver medarbejderens jobfunktion. I Gratisal kan du også søge på funktionen, hvorefter du kan vælge koden fra menuen. Se eksemplet nedenfor, hvor der er søgt på ordet "Rengøring". Læs mere om DICSO-08. Vælg desuden fra hvilken dato, medarbejderen har haft denne jobfunktion.
 6. Klik på Gem.
 7. Ændringerne er nu trådt i kraft.

Trin 3: Anvend statistikrelaterede lønarter

BEMÆRK: Som virksomhed er I forpligtet til at anvende de relevante lønarter, når det er relevant.

Gratisal har oprettet en række faste statistikrelaterede lønarter, som du frit kan benytte, når du indtaster medarbejdernes løndata. Visse lønarter er kun synlige hvis statistikrapportering er tilvalgt.

I Gratisal kan du oprette nye lønarter eller ændre eksisterende så de bliver beregnet og passet til bestemte statistik-feltkoder

Af ekstra lønarter som vises i forbindelse med statistikrapporteringstilvalget:

 • Genetillæg
 • Overtidstillæg - kun timelønnede
 • Overtidstillæg - kun fastlønnede
 • Uregelmæssige præstationsafhængige betalinger
 • Uregelmæssige kompensationsbetalinger
 • Efterregulering af løn
 • Diverse uregelmæssige betalinger
 • Reduktion ifm. bruttotræksordninger
 • Fravær med betaling (kun timelønnede)
 • Andet fravær med delvis eller ingen betaling (kun fastlønnede)
 • Fravær med fuld betaling (ej ferie, kun fastlønnede). Vises ikke på lønsedlen overfor medarbejderen

Flere eksisterende lønarter er allerede opsat med statistik-feltkoder. Åben modulet Lønarter og tjek opsætningen i forhold til din virksomhed.

 

 Tilmeld statistikfunktionen

Tip: Aktivér statistikfunktionen i pop-up vinduet, når du vælger statistikudbyder under Virksomhed > Generelt.

Når du skal indberette statistik skal virksomheden tilmeldes tilvalgsmodulet "Statistik-rapportering".

 1. Log ind i Gratisal som administrator.
 2. Gå til Virksomhed > Ekstra.
 3. Marker boksen ud for feltet "Avancerede lønarter og statistik-rapportering".
 4. Virksomheden er nu tilmeldt.