SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Design af egne lønarter

BEMÆRK: Denne funktion er først aktiveret og synlig, når virksomheden er tilmeldt modulet "Avancerede lønarter og statistik-rapportering" under Virksomhed > Ekstra.

I Gratisal kan du skræddersy lønarterne, så de passer til virksomhedens specifikke behov og arbejdsgange. Du kan oprette et uendeligt antal nye lønarter.

Få et overblik over alle virksomhedens lønarter. Når du har tilmeldt avancerede lønarter, skal du gå til Virksomhed > Opsætning > Lønarter. Her kan du:

Redigér nuværende lønarter
I stedet for at redigere lønartens logik eller beskrivelse, når du indtaster medarbejderens løn, kan du ændre alle fremadrettede poster for den enkelte lønart i modulet lønarter.

I modulet kan du ændre lønartens beskrivelse og tekst til medarbejderens lønseddel. Du kan også ændre den engelske oversættelse

Du kan også tilføje en ny lønart, som du kan tilpasse til din virksomhed.

Du kan sortere hvilken rækkefølge, lønarterne skal vises i under kolonnen ”Sortering”.

Du aktiverer det enkelte felt ved at klikke på det - herefter kan du blot indtaste den ønskede tekst/beløb eller vælge fra drop-down menuen afhængigt af, hvilket felt det er. Læs mere om funktionen af de enkelte felter.

BEMÆRK: Denne funktion er først aktiveret og synlig, når virksomheden er tilmeldt modulet "Avancerede lønarter og statistik-rapportering" under Virksomhed > Ekstra

 

Tilføj nye lønarter
Spar tid på manuelle indtastninger ved at oprette nye lønarter med forudfyldt tekst, beløb og flere specifikationer.
Du tilføjer en ny lønart på følgende måde:

 1. Log ind som administrator.
 2. Gå til Virksomhed > Opsætning > Lønarter.
 3. Klik på "Ny", hvorefter du ser en pop-up i samme vindue.
 4. Udfyld lønartens nye navn og hvorfra lønarten nedarves.
 5. Klik på "Opret" og lønarten er automatisk tilføjet.
 6. Klik på feltet ud for beskrivelsen på den nye lønart. Skriv en beskrivelse for den særlige lønart, og hvilken tekst, der skal stå på medarbejdernes lønseddel. Du kan også skrive en engelsk oversættelse.
 7. Hvis du scroller/swiper vandret på skemaet kan du udflylde eller opdatere flere kriterier for lønsedlen.

Følgende er et eksempel fra en virksomhed med en frokostordning på 400kr månedligt, som har oprettet en ny lønart for frokostordningen, så de slipper for at indtaste det manuelt hver måned til hver medarbejder:

 

Opret ny lønart uden at nedarve fra en eksisterende

Du kan også vælge at oprette en lønart uden at nedarve fra en eksisterende. Eftersom dette er en avanceret procedure anbefaler vi at du er erfaren inden for løn og brug af Gratisal.

 1. Klik på Ny. Giv din lønart et navn.
 2. Klik på drop-down-menuen og vælg <Opret fra bunden>.
 3. Vælg en opførsel.
 4. Herefter skal du gennemgå og udfylde alle felterne, således at udbetaling og indberetning af lønarten kommer til at foregå lovligt og korrekt.

BEMÆRK: Denne funktion er først aktiveret og synlig, når virksomheden er tilmeldt modulet "Avancerede lønarter og statistik-rapportering" under Virksomhed > Ekstra.

 

Ændre beskrivelser på lønarter
Du kan nemt ændre både beskrivelsen og teksten på medarbejderens lønseddel, hvis du ikke ønsker Gratisals standardbeskrivelser.

 1. Log ind som administrator.
 2. Gå til Virksomhed > Opsætning > Lønarter.
 3. Du skal blot klikke på navnet eller beskrivelsen på det felt, du står på eller dobbeltklikke på det felt, du vil redigere.
 4. Pop-up-vinduet viser både den danske og engelske beskrivelse af lønarten.
 5. Klik blot på feltet og indtast eller indsæt den ønskede tekst.
 6. Klik på Opdatér og så er ændringen trådt i kraft.

BEMÆRK: Denne funktion er først aktiveret og synlig, når virksomheden er tilmeldt modulet "Avancerede lønarter og statistik-rapportering" under Virksomhed > Ekstra.

 

Ændre oversættelser på lønarter
Du kan nemt redigere oversættelsen til dine engelsksprogede medarbejdere, hvis du ikke ønsker Gratisals standardoversættelse.

 1. Log ind som administrator.
 2. Gå til Virksomhed > Opsætning > Lønarter.
 3. Du skal blot klikke på navnet eller beskrivelsen på det felt, du står på, eller dobbeltklikke på det felt, du vil redigere.
 4. Pop-up-vinduet viser den danske og engelske oversættelse af lønarten.
 5. Klik blot på feltet og indtast eller indsæt den ønskede tekst.
 6. Klik på Opdatér og så er ændringen trådt i kraft.

BEMÆRK: Denne funktion er først aktiveret og synlig, når virksomheden er tilmeldt modulet "Avancerede lønarter og statistik-rapportering" under Virksomhed > Ekstra.

 

Liste og beskrivelse af alle felter
Tip: Du kan altid holde musen over feltet for hurtigt at se en beskrivelse af feltet.
Blå felter indikerer at lønarten nedarver systemets standardværdi.

Nedenfor har vi listet felterne og beskrivelse af dem:

 • ID
  Lønartens unikke ID i vores database. Især relevant for kolonnen "Sum fra ID'er".
 • Navn
  Lønartens navn som den fremgår i selve systemet. Denne værdi ses ikke af lønmodtagerne.
 • Nedarvet fra
  Angiver hvilken standard-lønart denne lønart nedarver fra. Du har mulighed for at overstyre hvert enkelt felt - dog er det vigtigt at du er helt klar over konsekvenserne. En blå baggrund i en celle angiver at værdien kommer fra system-lønarten og altså ikke er overstyret.
 • Beskrivelse
  Lønartens beskrivelse, som hjælper administratorer med at forstå lønartens anvendelse.
 • Kontotype
  Væg som standard mellem drift, standard eller øvrige.
 • Ekstern reference
  Ekstern reference, typisk til et kontonummer i jeres økonomisystem.
 • Sortering
  Angiver i hvilken rækkefølge lønarterne skal vises. Dette slår igennem både på lønsedler og i interfacet.
 • Tekst på lønseddel
  Den tekst der foreslås når lønarten tilføjes på en medarbejders løndata. Denne tekst vil altså kunne ses af lønmodtageren.
 • Summeringskategori
  Dette afgør hvilken kategori lønarten tilhører i det hurtig overblik der fremgår øverst på de færdige lønsedler.
 • Enhedstype
  Angiver lønartens standardværdi for enhedstype, altså fx dage eller timer.
 • Enhedstype redigérbar
  Angiver om administratorer må ændre enhedstypen når lønarten anvendes under Løndata.
 • Per enhed
  Angiver standardværdi for feltet "Pr. enhed" under Løndata. Værdien kan ændres af administrator på de enkelte linier.
 • Enheder
  Angiver standardværdi for feltet "Enheder" (altså fx dage eller timer) under Løndata. Værdien kan ændres af administrator på de enkelte linier.
 • Grundlag
  Angiver standardværdi for feltet "Grundlag" under Løndata. Værdien kan ændres af administrator på de enkelte linier.
 • Grundlag redigérbart
  Angiver om det er relevant at angive et grundlag for den relevante lønart. Feltet vil være låst hvis dette er slået fra.
 • Fast beløb
  Angiver standardværdi for feltet "Beløb" under Løndata. Værdien kan ændres af administrator på de enkelte linier.
 • Forventet negativt beløb
  Angiver om lønarten normalt bruges til negative beløb. Hvis dette er slået til, vil systemet automatisk foreslå at rette positive indtastninger til negative.
 • Efter næste lønkørsel
  Angiver standardværdi for feltet "Efter næste lønkørsel" under Løndata. Værdien kan ændres af administrator på de enkelte linier.
 • Opførsel
  Angiver den overordnede kategori lønarten tilhører, hvilket afgør hvordan den opfører sig i beregningsmotoren. Se beskrivelsen af de enkelte kategorier for flere detaljer.
 • Indtægtsart
  Anvendes hvis lønarten skal relatere til en særlig indtægtsart ved rapportering til SKAT/E-Indkomst. Værdien 0 dækker normal indtægt, og skal benyttes i langt de fleste tilfælde.
 • E-indkomst felt-nr.
  Angiver hvilket felt lønarten skal indgå i ved rapportering til SKAT/E-Indkomst. Bemærk at enkelte felter (især felt 13) behandles af systemet og ikke kan påvirkes her. Se SKAT's hjemmeside for mere information.
 • Statistik feltkode
  Angiver hvilket felt lønarten skal indgå i ved rapportering af statistik. Se Dansk Statistiks hjemmeside for mere information.
 • Sum fra ID'er
  Bruges til lønarter der er defineret som en sum af andre lønarter. Angiv ID'erne på de lønarter der skal summeres, adskilt af kommaer.
 • Vend fortegn ved summering
  Anvendes i sammenhæng med den foregående kolonne. Angiver om fortegnet på de summerede lønarter skal vendes.
 • Tilføj til alle lønsedler
  Hvis dette aktiveres, tilføjes lønarten automatisk på samtlige medarbejdere med de standardværdier som ses i denne visning. Lønarten vil ikke kunne vælges under fanen Løndata, men vil komme med i den endelige lønkørsel (inkl. forhåndsvisninger). Kan fx bruges til informations-linier, interne summeringer, eller faste beløb der gælder alle medarbejdere.
 • Tip til lønmodtager
  Vises som forklarende tekst på lønsedlen når medarbejderen holder musen over en linje (dog ikke i PDF-udgaven).
 • Grundlag for overtidstillæg
  Angiver om timer registreret med denne lønart indgår i beregningen af den samlede arbejdstid ved opgørelse af overtidstillæg.

 

Specifikation af feltet Opførsel
For korrekt beregning af lønarten, skal du vælge den korrekte kategori under feltet Opførsel.

Gage/grundløn er den primære løn eller gage, som er almindeligt skattepligtigt og udgør grundlaget for ATP-beregning:

 • Lønarten indgår i beregning af medarbejderens grundløn og benyttes til fast løn for månedslønnede, samt almindelig timesats for timeløn.
 • Beløbet er AM-bidragspligtigt.
 • Beløbet skal udbetales til medarbejderen.
 • Der skal beregnes A-skat af beløbet.
 • Timetallet skal indgå i beregning af ATP.
 • Beløbet indgår i den ferieberettigede indkomst.

Tillæg eller reduktion beskattes som almindelig indkomst, men udgør ikke grundlaget for ATP:

 • Beløbet er AM-bidragspligtigt.
 • Beløbet skal udbetales til medarbejderen (eller fratrækkes ved negative beløb).
 • Der skal beregnes A-skat af beløbet.
 • Beløbet indgår i (eller skal trækkes fra) den ferieberettigede indkomst.

Ingen feriepåvirkning er tillæg og reduktioner, som beskattes som almindelig indkomst, men indgår ikke i feriegrundlaget:

 • Beløbet er AM-bidragspligtigt.
 • Beløbet skal udbetales til medarbejderen (eller fratrækkes ved negative beløb).
 • Der skal beregnes A-skat af beløbet.

Fritaget for AM-bidrag er tillæg og reduktioner, hvoraf der beregnes almindelig A-skat, men ikke AM-bidrag:

 • Der skal beregnes A-skat af beløbet.
 • Beløbet skal udbetales til medarbejderen (eller fratrækkes ved negative beløb).
 • Beløbet indgår i (eller skal trækkes fra) den ferieberettigede indkomst.

Ingen ferie, intet AM-bidrag er tillæg og reduktioner, hvoraf der beregnes almindelig A-skat, men ikke AM-bidrag og ikke indgår i feriegrundlaget:

 • Der skal beregnes A-skat af beløbet.
 • Beløbet skal udbetales til medarbejderen (eller fratrækkes ved negative beløb).

B-Indkomst er skattepligtig B-indkomst, hvoraf der ikke skal beregnes A-skat:

 • Beløbet skal udbetales til medarbejderen (eller fratrækkes ved negative beløb).

Skattefri er tillæg og reguleringer, som ikke er skattepligtige:

 • Beløbet skal udbetales til medarbejderen (eller fratrækkes ved negative beløb).

Regulering af skattegundlag er beløb, som skal indgå i skattegrundlaget, men ikke udbetales til medarbejderen:

 • Beløbet er AM-bidragspligtigt.
 • Der skal beregnes A-skat af beløbet.
 • Beløbet indgår i (eller skal trækkes fra) den ferieberettigede indkomst.

Tilbageholdt indkomst er løn, som tilbageholdes af arbejdsgiveren eksempelvis i forbindelse med betaling af skat eller AM-bidrag:

 • Beløbet skal udbetales til medarbejderen.

Kun information er beløb og tekster, som udelukkende er information. Disse indgår ikke i nogen beregning.

Interne transaktioner er transaktioner, som er relevante for bogføring og/eller løbende saldi, men som ikke skal vises på lønsedlen eller indgå i beregningen.

Hvis du ønsker flere informationer om denne funktion, kan du læse mere i den vedhæftede tabel.