SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opdateringer i Gratisal 2.1 – 16.10.2016

Modulet ’Selvbetjening’ er ny personlig side til alle brugere

Medarbejdere får nu adgang til selvbetjeningsmodulet. Her er det nemmere end før at overskue netop de informationer, der er relevante for medarbejderen.

Selvbetjening består af fanerne:

Lønsedler
Her kan man hente sine egne lønsedler, se sin løn og hvad man får udbetalt, samt hvornår lønnen er til rådighed.

Mine data
Her kan man se og redigere sine kontaktinformationer og bankkonto. Herudover kan man se sine ansættelsesdata med afdeling tilknyttet, ansættelsesdato og løncyklus, samt skattekort i anvendelse.

Timer
Her kan man som før registrere arbejdstimer og fravær.

 


Automatisk indberetning af statistik

Gratisal kan nu indberette statistik. Vi har opsat sektionen Statistik til alle statistikrelaterede felter under Medarbejder > Ansættelse. 

Du kan nu indtaste følgende ift. Statistik under Medarbejdere > Statistik:

 • Aflønningsform inkl. fra-dato
 • Ansættelsesform inkl. fra-dato
 • Ansættelsesvilkår
 • Jobstatus inkl. fra-dato
 • Jobfunktionskode (DISCO-08) inkl. beskrivelse af jobfunktion

Skriv til os og fortæl, hvilken arbejdsgiverforening, som I skal indberette til, så udvider vi statistikindberetningen til jeres behov.

Bemærk: Hvis du skal indberette til Danmarks Statistik, får du brug for funktionen "Design egne lønarter". Statistik er derfor en tilvalgsfunktion, som du kan aktivere under Virksomhed > Ekstra.
 

Mulighed for visning og redigering af alle skattekort

Nu har du mulighed for at se og redigere alle skattekort på en medarbejder og ikke kun det aktuelle. Denne funktion hjælper med at give et overblik over, hvilket skattekort, der dækker hvilken lønperiode. Samtidig gør funktionen det nemt for dig at redigere oplysningerne.

Find skattekortet under Medarbejder > Generelt. Klik på "Se og Redigér Skattekort". Pop-up-vinduet viser et overbliksbillede over alle medarbejderens skattekort. I overbliksbilledet kan du manuelt redigere gyldighedsdatoer, trækprocenter, skattekortstyper, fradrag og frikortsbeløb. 

Bemærk: Angiv ikke et højere fradrag eller lavere trækprocent, end der er oplyst fra SKAT.


Justeringer i fanen Lønkørsler

 • Lønkørsler vises med faldende dato og sorteres efter periode og udbetalingsdato.
 • Under ”Redigér løndata” er der tilføjet totaler nederst.
 • Under ”Totaler” i lønkørsels-oversigten vises nu alle lønarter – også interne lønarter der er skjult i andre sammenhænge.

Væsentlige ændringer

 • For medarbejdere, der kører på Forskerordningen, vises nu en forklarende tekst om at skattekort ikke er relevant.
 • Forbedring af fanen ”Ekstra”, hvor du nemt kan til og fravælge add-on funktioner.
 • Du kan nu vælge en ny type rapport: Lønseddelstotaler til ERP-eksport. Denne svarer til ”Lønkørselstotaler”, men har færre detaljer.
 • Forbedret søgefunktion over medarbejdere:
  • Søgefunktionen i medarbejderlisten medtager nu e-mailadresser.
  • På medarbejdere som har både igangværende og fratrådte ansættelser, sorteres listen nu altid med de igangværende øverst, og de fratrådte bliver omkranset af parenteser.

Flere ændringer

 • Forbedringer i det responsive design i tabel-visninger.
 • Mulighed for at beregne feriepengehensættelsesreguleringer automatisk. Funktionen aktiveres under Virksomhed > Generelt.
 • Ved oprettelse af nye Nets-aftaler sætter vi nu virksomhedens kontonummer til at være lig med den konto, som Nets-aftalen vedrører. Hvis man allerede har en Nets-aftale og opretter en ny vil betalinger fremover blive trukket fra den nye konto, hvis man ikke aktivt gør noget for at ændre det.
 • Det er nu muligt at vælge kontaktperson nederst i feltet Kontaktinfo under Virksomhed > Generelt.
 • Udvidet mulighed for at skræddersy virksomhedens lønarter. Kontakt os for detaljer.
 • Det er igen muligt at angive produktionsenhedsnummer på afdelingsniveau – en funktion der tidligere har eksisteret men blev skjult.
 • Det er nu muligt at trykke Tab i stedet for Enter, når man vælger firma i øverste højre hjørne.
 • Det er ikke længere muligt at ændre CPR-nummer på en bruger der eksisterer i mere end én virksomhed.
 • Der er tilføjet en ”Log ud”-knap i dialogen som kommer frem når en session er udløbet.
 • Når sproget er engelsk foreslås ”Employee” som stillingsbetegnelse i stedet for ”Medarbejder”.
 • Under Virksomhed -> Generelt kan det nu angives om statistik rapporteres årligt eller kvartalsvis.