SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opdateringer i Gratisal 1.5 – 09.08.2016

Lønsedler på E-boks
Nu har du mulighed for at dine medarbejderes lønsedler kan blive leveret på e-boks.
Du kan vælge modulet under Virksomhed > Administration.
Når dette er valgt, bliver bogførte lønsedler automatisk sendt til e-boks.
Pris på denne service er 5 kr. per lønseddel.

Bedre dataoverførsel til økonomisystemer
Der bliver ikke længere overført nul-indberetninger til eksternt økonomisystem.
Det er nu muligt at genoverføre en bogført lønkørsel til et eksternt økonomisystem.
Hvis overførslen til ERP fejler i første omgang når lønkørslen bogføres, får man en advarsel, men lønkørslen kan stadig bogføres.

Bedre Excel-rapporter

Mulighed for at gennemtvinge nul-indberetninger
Når du opretter en lønkørsel, har du nu mulighed for at gennemtvinge en nul-indberetning.

Væsentlige ændringer:

 • Det årlige ferietillæg (normalt på 1%) vises nu på lønsedlen.
 • Der optjenes ikke længere ferie, og ingen lønseddel genereres, hvis en medarbejder i en lønperiode ikke har en eneste løn-linje med et beløb større end 0.
 • Forbedret håndtering af bilagsnumre i e-conomic integrationen.
 • Oprettelse og redigering af medarbejderskabeloner er nu et tilkøbsmodul, der kan tilføjes under Virksomhed>Administration.
 • Forbedret filnavne på lønsedler og rapporter til download (Bemærk: Dette fungerer ikke i Safari af tekniske årsager, som vi ikke kan kontrollere).
 • Forbedringer af beregning i løndata:
  • Under forhåndsvisninger benyttes nu udbetalingsdatoen fra den åbne kladde for perioden, hvis en sådan findes. Hvis ikke, benyttes periodens slutdato.
  • Betalingsdatoen for skattebetalinger beregnes nu korrekt ud fra dispositionsdatoen og ikke periodens slutdato.
 • Forbedret rækkefølge på kolonner i ferierapporten.
 • Fejlmeddelelsen for ugyldige dispositionsdatoer nævner nu, at deadline for udbetaling næstkommende hverdag er kl. 11.00.
 • Filstørrelsen på firmalogoer er reduceret væsentligt, hvilket gør at lønsedler fylder mindre og at Gratisal loader hurtigere på dårlige forbindelser.

Nyt design!
Glæd dig til den kommende opdatering, hvor vi releaser et helt nyt design, der er kompatibelt med din tablet og telefon.