Følg

Knap til løsarbejdere

I Gratisal kan du nu markere løsarbejdere under Medarbejder > Ansættelse > Skat & eIndkomst.

Ansætter du en løsarbejder, skal du betale ATP-bidrag for hver time, uanset hvor få timer den pågældende er beskæftiget hos dig.

Ved løsarbejdere forstås personer med korte afsluttede ansættelsesforhold hos én eller flere arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag. 

Løsarbejde er altså ikke det samme som timelønnet. Derfor bør knappen ikke anvendes ved almindelige timelønnede ansættelser.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt