Følg

Timeregistrering i Timer (BETA)

Som medarbejder kan du nu registrere dine fraværs eller arbejdstimer som aftalt med din arbejdsgiver i Gratisal.

Vi anbefaler at du registrerer timer på følgende måde:

  1. Log ind i Gratisal og klik på Timer (BETA).
  2. Vælg den Lønperiode, hvor dine timer tilhører.
  3. Klik på knappen +Tilføj Ny Linie.
  4. Vælg startdato/dato for timerne.
  5. Vælg den aktuelle type timer. Du kan vælge mellem Ferie, Feriefridage, Arbejde, Overarbejde, Sygdom, Barn syg, Barselsorlov og Orlov.
  6. Indtast evt. en beskrivelse af fraværet eller arbejdstimerne.
  7. Vælg antal enheder og tjek at det stemmer overens med enhedstypen (timer/dage)
  8. Tilføj flere timer i samme periode ved at klikke på knappen +Tilføj Ny Linie og start fra punkt 4.
  9. Du gemmer og sender tidsposterne i den valgte periode til din lønadministrator ved at klikke på Godkend Perioden.

Godkendelse og afvisning

Når du har indtastet alle tidsposter i den valgte periode, skal du klikke på knappen Godkend Perioden. Herefter bliver tidsposterne automatisk opdateret hos din lønadministrator, som kan godkende eller afvise tidsposterne. Godkendte tidsposter bliver registreret på din næste lønseddel med den givende reduktion eller stigning i udbetalingen af lønnen. Hvis en tidspost bliver afvist, får du automatisk en opdatering i Gratisal, hvor du under lønposten kan du se begrundelse for afvisning.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt