SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opdateringer i Gratisal 1.3 - 10.6.2016

Juni-opdateringen er i luften. Vi har spændende nyheder, som vi gerne vil dele med jer. Vi har blandt andet udgivet et nyt faneblad til timeregistrering og integration til Billy’s Billing økonomisystem.

Timeregistrering i Gratisal

Nu kan I administrere sygdoms-, ferie- og arbejdstimer, som har indvirkning på lønnen i Gratisal.
Timer er tilgængelig for både medarbejdere og administratorer under Medarbejdere > Timer (BETA).
Administrator kan godkende eller afvise poster.
Godkendte tidsposter opdateres som lønlinjer under medarbejderens løndata.

Læs vores guide til Timer.


Vi har udgivet ’Timer’ som Beta-version, hvilket betyder, at vi fortsat udvikler på at gøre timeregistreringen komplet til at dække jeres behov. Derfor er Beta-versionen også gratis for alle virksomheder.

Integration til Billy’s Billing

Nu kan du integrere dine lønkørsler i Gratisal til dit økonomisystem, hvis du bruger Billy’s Billing. På samme måde som Dinero-integrationen, skal du aktivere virksomhedens Billy’s Billing konto gennem en API-nøgle. Det gør du på følgende måde:

 • Log på som administrator.
 • Klik på Virksomhed > Generelt.
 • Under Indstillinger klikker du i feltet Økonomisystem og vælger Billy’s Billing.
 • Klik på lup-ikonet ved siden af og indtast din API-nøgle fra Billy’s Billing.
 • Herefter bliver data automatisk overført, når en lønkørsel bogføres.

Mapping foregår manuelt ind til videre.

 

Understøttelse af AM-pension

Vi understøtter nu arbejdsmarkedspension (AM-pension). I første omgang understøtter vi udbyderen PensionDK - Pension Danmark. Hvis I efterspørger andre udbydere, er I meget velkomne til at kontakte os.

AM-pension hurtigt forklaret:

 • Kræver en overenskomst, som kunden selv har ansvar for.
 • Skal angives med overenskomstkode (OK-kode) som sendes med udbetalingen. Koden er på op til fem cifre og skal indtastes i feltet Policenummer / OK-kode.
 • Beregningsgrundlag er altid Skattepligtig indkomst inkl. feriepenge. Andre indtastninger registreres som fejl.

Vi understøtter nu følgende måder at beregne pensionsgrundlag:

 • Gage - Lønindkomst
 • AM-indkomst
 • Ferieberettiget indkomst
 • Skattepligtig indkomst ekskl. Feriepenge
 • Skattepligtig indkomst inkl. Feriepenge

Den første er standard på almindelige pensionsudbydere (type 100), mens den sidste er tvungen på AM-pensionsudbydere (type 150).

Vigtige ændringer

 • Vi har tilføjet en ”Mere”-knap til panelet, hvor man kan se flere valgmuligheder i det enkelte faneblad.
 • Ny popup-visning til lønsedler, så de kan ses uden at åbne en ny browserfane.
 • Brugere logges nu aktivt ud når sessionen udløber og ikke først når man forsøger at benytte systemet.
 • Søgefunktionen i medarbejderlisten er forbedret så man kan fremsøge en specifik medarbejder eller filtrere per afdeling, hvorefter hele listen igen vises.
 • Systemet advarer nu brugere der benytter en browser som ikke officielt er understøttet.
 • Det er nu muligt at vælge periode i forhåndsvisningen under Løndata. Den mest relevante periode foreslås som standard.

Flere ændringer

 • Fjernet blokering af interfacet når systemet arbejder. Dog synliggøres det når systemet genberegner en åben lønkladde (man vil senere kunne fravælge at dette sker automatisk).
 • Der vises ikke længere en tom linie på lønsedlen ved afholdt ferie som trækkes fra den opsparede saldo.
 • Det er nu muligt at gensende en lønkørsel til E-Indkomst også selv om svaret fra E-Indkomst ikke indeholdt fejl i første omgang. Knappen er tilgængelig når man dobbeltklikker på lønkørslen.
 • Links fra signup-siden går nu til den rigtige udgave af hjemmesiden baseret på sprogvalg.
 • Nets-nummer på pensionsudbydere er nu synligt i interfacet.
 • I Gratisal-applikationen kan alle brugere under Medarbejdere > Generelt anvende genvejsknappen LogBuy til information og oprettelse af medarbejderrabatter.
 • Ny visning af totaler under Lønkørsler med diverse værdier eksempelvis optjente og afholdte feriedage, kilometer og timer.
 • Det er nu muligt at udvælge specifikke medarbejdere der skal indgå i en lønkørsel.
 • Forbedringer vedr. indtastning af løndata:
  • Ved valg af lønart kan man nu taste en del af navnet, og derefter trykke Tab/Enter med det samme for at komme videre til næste felt. Tidligere skulle man trykke pil-ned for at vælge den første lønart i listen.
  • Når der skiftes til et felt, markeres værdien nu automatisk så man blot kan begynde at skrive for at overskrive det eksisterende. Dette virkede tidligere kun i bestemte browsere.
  • Man har nu mulighed for at søge i lønarternes beskrivelse og ikke kun deres navn.
 • Feltet ”Baseret på skabelon” er flyttet til sektionen Ansættelsesdata under fanen Generelt, og sektionen Generelt under fanen Ansættelsesdata er fjernet.
 • Der genereres ikke længere tomme lønsedler for korrektionskørsler eller fratrådte medarbejdere.
 • Bedre visualisering af skattekort-status på medarbejdere. Det er nu synligt om der er sendt forespørgsel til E-Indkomst, om der benyttes standardværdier, fordi medarbejderen ikke har noget kort mv.
 • Hvis man sletter en lønkørsel, bliver man som sikkerhed først bedt om at bekræfte sletningen.
 • Download af lønsedler og rapporter virker nu i Safari. Dog skal filerne stadig omdøbes manuelt, hvilket skyldes tekniske begrænsninger i selve Safari.
 • Forbedret visning og validering af profilbilleder og firmalogo.
 • Forbedret håndtering af skift mellem virksomheder hvor man har forskellige roller.
 • Forbedret layout ved valg af manuelt indtastet bankkonto til pensionsordning.
 • Forbedringer vedr. CPR-numre:
  • Det er nu muligt at oprette nye brugere uden at angive CPR-nummer. Der kan ikke oprettes ansættelser på sådanne brugere, men det kan benyttes til eksempelvis eksterne bogholdere eller direktionsmedlemmer.
  • Det er gjort mere synligt hvis en bruger ikke har angivet CPR-nummer
  • Det er nu muligt at redigere brugeres CPR-numre efter oprettelsen.
 • Forbedret håndtering af cachede filer efter opdatering af systemet.
 • Forbedret håndtering af ugyldige datoindtastninger.
 • Rettet en fejl hvor ”Medtage inaktive” ikke virkede korrekt efter sletning af en medarbejder.
 • Tilføjet informativ meddelelse efter bogføring af en lønkørsel.
 • Der vises nu alle lønkørsler i listen som standard, altså på tværs af løncyklusser (månedlig, 14-dages etc.). Det er stadig muligt at filtrere visningen til en bestemt cyklus.
 • Forbedret fejlmeddelelse hvis man forsøger at logge på uden at være tilknyttet en aktiv virksomhed.
 • Nyoprettede afdelinger kan nu vælges på medarbejdere med det samme.