Følg

Opdateringer i Gratisal 1.3 - 10.6.2016

Juni-opdateringen er i luften. Vi har spændende nyheder, som vi gerne vil dele med jer. Vi har blandt andet udgivet et nyt faneblad til timeregistrering og integration til Billy’s Billing økonomisystem.

Timeregistrering i Gratisal

Nu kan I administrere sygdoms-, ferie- og arbejdstimer, som har indvirkning på lønnen i Gratisal.
Timer er tilgængelig for både medarbejdere og administratorer under Medarbejdere > Timer (BETA).
Administrator kan godkende eller afvise poster.
Godkendte tidsposter opdateres som lønlinjer under medarbejderens løndata.

Læs vores guide til Timer.


Vi har udgivet ’Timer’ som Beta-version, hvilket betyder, at vi fortsat udvikler på at gøre timeregistreringen komplet til at dække jeres behov. Derfor er Beta-versionen også gratis for alle virksomheder.

Integration til Billy’s Billing

Nu kan du integrere dine lønkørsler i Gratisal til dit økonomisystem, hvis du bruger Billy’s Billing. På samme måde som Dinero-integrationen, skal du aktivere virksomhedens Billy’s Billing konto gennem en API-nøgle. Det gør du på følgende måde:

 • Log på som administrator.
 • Klik på Virksomhed > Generelt.
 • Under Indstillinger klikker du i feltet Økonomisystem og vælger Billy’s Billing.
 • Klik på lup-ikonet ved siden af og indtast din API-nøgle fra Billy’s Billing.
 • Herefter bliver data automatisk overført, når en lønkørsel bogføres.

Mapping foregår manuelt ind til videre.

 

Understøttelse af AM-pension

Vi understøtter nu arbejdsmarkedspension (AM-pension). I første omgang understøtter vi udbyderen PensionDK - Pension Danmark. Hvis I efterspørger andre udbydere, er I meget velkomne til at kontakte os.

AM-pension hurtigt forklaret:

 • Kræver en overenskomst, som kunden selv har ansvar for.
 • Skal angives med overenskomstkode (OK-kode) som sendes med udbetalingen. Koden er på op til fem cifre og skal indtastes i feltet Policenummer / OK-kode.
 • Beregningsgrundlag er altid Skattepligtig indkomst inkl. feriepenge. Andre indtastninger registreres som fejl.

Vi understøtter nu følgende måder at beregne pensionsgrundlag:

 • Gage - Lønindkomst
 • AM-indkomst
 • Ferieberettiget indkomst
 • Skattepligtig indkomst ekskl. Feriepenge
 • Skattepligtig indkomst inkl. Feriepenge

Den første er standard på almindelige pensionsudbydere (type 100), mens den sidste er tvungen på AM-pensionsudbydere (type 150).

Vigtige ændringer

 • Vi har tilføjet en ”Mere”-knap til panelet, hvor man kan se flere valgmuligheder i det enkelte faneblad.
 • Ny popup-visning til lønsedler, så de kan ses uden at åbne en ny browserfane.
 • Brugere logges nu aktivt ud når sessionen udløber og ikke først når man forsøger at benytte systemet.
 • Søgefunktionen i medarbejderlisten er forbedret så man kan fremsøge en specifik medarbejder eller filtrere per afdeling, hvorefter hele listen igen vises.
 • Systemet advarer nu brugere der benytter en browser som ikke officielt er understøttet.
 • Det er nu muligt at vælge periode i forhåndsvisningen under Løndata. Den mest relevante periode foreslås som standard.

Flere ændringer

 • Fjernet blokering af interfacet når systemet arbejder. Dog synliggøres det når systemet genberegner en åben lønkladde (man vil senere kunne fravælge at dette sker automatisk).
 • Der vises ikke længere en tom linie på lønsedlen ved afholdt ferie som trækkes fra den opsparede saldo.
 • Det er nu muligt at gensende en lønkørsel til E-Indkomst også selv om svaret fra E-Indkomst ikke indeholdt fejl i første omgang. Knappen er tilgængelig når man dobbeltklikker på lønkørslen.
 • Links fra signup-siden går nu til den rigtige udgave af hjemmesiden baseret på sprogvalg.
 • Nets-nummer på pensionsudbydere er nu synligt i interfacet.
 • I Gratisal-applikationen kan alle brugere under Medarbejdere > Generelt anvende genvejsknappen LogBuy til information og oprettelse af medarbejderrabatter.
 • Ny visning af totaler under Lønkørsler med diverse værdier eksempelvis optjente og afholdte feriedage, kilometer og timer.
 • Det er nu muligt at udvælge specifikke medarbejdere der skal indgå i en lønkørsel.
 • Forbedringer vedr. indtastning af løndata:
  • Ved valg af lønart kan man nu taste en del af navnet, og derefter trykke Tab/Enter med det samme for at komme videre til næste felt. Tidligere skulle man trykke pil-ned for at vælge den første lønart i listen.
  • Når der skiftes til et felt, markeres værdien nu automatisk så man blot kan begynde at skrive for at overskrive det eksisterende. Dette virkede tidligere kun i bestemte browsere.
  • Man har nu mulighed for at søge i lønarternes beskrivelse og ikke kun deres navn.
 • Feltet ”Baseret på skabelon” er flyttet til sektionen Ansættelsesdata under fanen Generelt, og sektionen Generelt under fanen Ansættelsesdata er fjernet.
 • Der genereres ikke længere tomme lønsedler for korrektionskørsler eller fratrådte medarbejdere.
 • Bedre visualisering af skattekort-status på medarbejdere. Det er nu synligt om der er sendt forespørgsel til E-Indkomst, om der benyttes standardværdier, fordi medarbejderen ikke har noget kort mv.
 • Hvis man sletter en lønkørsel, bliver man som sikkerhed først bedt om at bekræfte sletningen.
 • Download af lønsedler og rapporter virker nu i Safari. Dog skal filerne stadig omdøbes manuelt, hvilket skyldes tekniske begrænsninger i selve Safari.
 • Forbedret visning og validering af profilbilleder og firmalogo.
 • Forbedret håndtering af skift mellem virksomheder hvor man har forskellige roller.
 • Forbedret layout ved valg af manuelt indtastet bankkonto til pensionsordning.
 • Forbedringer vedr. CPR-numre:
  • Det er nu muligt at oprette nye brugere uden at angive CPR-nummer. Der kan ikke oprettes ansættelser på sådanne brugere, men det kan benyttes til eksempelvis eksterne bogholdere eller direktionsmedlemmer.
  • Det er gjort mere synligt hvis en bruger ikke har angivet CPR-nummer
  • Det er nu muligt at redigere brugeres CPR-numre efter oprettelsen.
 • Forbedret håndtering af cachede filer efter opdatering af systemet.
 • Forbedret håndtering af ugyldige datoindtastninger.
 • Rettet en fejl hvor ”Medtage inaktive” ikke virkede korrekt efter sletning af en medarbejder.
 • Tilføjet informativ meddelelse efter bogføring af en lønkørsel.
 • Der vises nu alle lønkørsler i listen som standard, altså på tværs af løncyklusser (månedlig, 14-dages etc.). Det er stadig muligt at filtrere visningen til en bestemt cyklus.
 • Forbedret fejlmeddelelse hvis man forsøger at logge på uden at være tilknyttet en aktiv virksomhed.
 • Nyoprettede afdelinger kan nu vælges på medarbejdere med det samme.
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt