SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Ret fejl i lønudbetaling

Når du har bogført lønkørslen, kan der af flere årsager være fejl i den løn, som medarbejderen har modtaget. Det kan eksempelvis være at medarbejderen ikke har fået den korrekte bonus, kilometergodtgørelse eller løn.

Læs her, hvad der sker i SKAT, når du laver en korrektion, fordi du har udbetalt for meget løn til din medarbejder.

Det er enkelt at lave en korrektion i Gratisal:

  1. Gå til Medarbejdere > Løndata.
  2. Vælg den medarbejder, der har modtaget forkert løn. 
  3. Klik på Ny Linje og vælg den lønart, som medarbejderen mangler eller ikke har modtaget korrekt udbetaling for. Indtast herefter den korrekte enhed og beløb.
  4. Du kan efterfølgende vælge den ønskede periode i forhåndsvisningen og se om korrektionen passer.
    Korrektion.png
  5. Gå til Virksomhed > Lønkørsler
  6. Klik på Ny-ikonet. Tjek, at der står den korrekte cyklus og periode.
  7. Marker feltet ud for Vælg medarbejder. Marker feltet ud for den medarbejder, som du kører korrektionen for. Du kan evt skrive en beskrivelse. Klik Gem.
  8. Lønkørslen er nu oprettet som en kladde. Du bogfører ved at dobbeltklikke på kladden. Klik Bogfør og skriv din kode i sikkerhedsfeltet.

Hvis der er udbetalt for meget i løn: Korrektion og negativ skat

Hvis du kører en korrektion, hvor du har kørt en højere løn til din medarbejder end personen skulle have haft, så indberetter vi den negative skat til eIndkomst. 

Hvis du fx har kørt en løn for 10.000 kr., men medarbejderen skulle have haft 5.000 kr., så er der trukket for meget i skat.

Indberetning af negativ skat sker automatisk til eIndkomst, når man kører en korrektionskørsel i Gratisal.