Følg

Medarbejderskabeloner

Du kan med fordel oprette en eller flere medarbejderskabeloner under Virksomhed > Skabeloner > Ny


Når du opretter skabeloner, kan det være en fordel at:

 • give standarden et logisk navn
 • definere standard ferieafregningsmetode
 • definere feriefridage.
  • I Gratial afregner vi som standard feriefridage i timer. Du kan også indsætte anciennitetskrav i måneder.
  • Vi anvender ferieåret som periode, hvilket vil sige, at alle feriefridage tildeles per 1. maj, hvis ancienniteten er optjent. Alternativt tilføjer vi feriefridagene ved udløb af ancienniteten.
 • definere Skat & eIndkomst
  • Indtægtsart er som standard sat til 00 – Almindelig indkomst
  • Ved ATP skal du blot tage stilling til løsarbejderforhold
 • definere pension og eventuelt vælge en eller flere firmapensionsaftaler

Nu er du klar til at oprette nye medarbejdere.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 1 fandt dette nyttigt