SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Medarbejderskabeloner

Du kan med fordel oprette en eller flere medarbejderskabeloner under Virksomhed > Skabeloner > Ny


Når du opretter skabeloner, kan det være en fordel at:

 • give standarden et logisk navn
 • definere standard ferieafregningsmetode
 • definere feriefridage.
  • I Gratial afregner vi som standard feriefridage i timer. Du kan også indsætte anciennitetskrav i måneder.
  • Vi anvender ferieåret som periode, hvilket vil sige, at alle feriefridage tildeles per 1. maj, hvis ancienniteten er optjent. Alternativt tilføjer vi feriefridagene ved udløb af ancienniteten.
 • definere Skat & eIndkomst
  • Indtægtsart er som standard sat til 00 – Almindelig indkomst
  • Ved ATP skal du blot tage stilling til løsarbejderforhold
 • definere pension og eventuelt vælge en eller flere firmapensionsaftaler

Nu er du klar til at oprette nye medarbejdere.