SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opdateringer i Gratisal 1.2 - 10.5.2016

Rapporter forbedret

Stærkt forbedret framework til funktionen rapporter, herunder:

 • Mulighed for at hente data i XLSX-format i stedet for CSV, hvilket giver en væsentlig bedre oplevelse i Excel og lignende programmer.
 • Oversættelse af kolonneoverskrifter.
 • Bedre visning af danske specialtegn i CSV-filer.
 • Mulighed for gruppering på afdelingsniveau på de to rapporter der viser hhv. summerede saldi og totaler for en specifik lønkørsel. (Desuden tilføjet afdelings-informationer til feriehensættelsesopgørelsen)
 • Bemærk at lønseddel-seriekørslen (PDF med alle lønsedler fra en lønkørsel) nu findes under Rapporter og ikke direkte i listen over lønkørsler som før.

Import af data

Mulighed for import af medarbejder-stamdata, primobalancer og saldokorrektioner direkte i app’en. Der downloades en Excel-skabelon som skal udfyldes og uploades igen.

Enhedstype forbedret

Mulighed for redigering af enhedstype på visse lønarter.
Desuden mulighed for indtastning af beregningsgrundlag, hvilket samtidig giver understøttelse af sygedagpenge.
Hvis enhedstypen sættes til ”Procent” og der indtastes et grundlag, beregnes beløbet automatisk som den angivne procentdel af grundlaget.

Administrationsmodul

Administrationsmodul til styring af tilkøbsmoduler, herunder det nye samarbejde med LogBuy. 

Oprettelse af virksomhed

Forbedrede standardskabeloner til nyoprettede virksomheder – med de mest almindelige indstillinger for hhv. fastansatte, timelønnede og direktører. Disse bliver automatisk ”medfødt” i alle nye virksomheder.

Slet bruger og ansættelse

Det er nu muligt at slette fejloprettede brugere og ansættelsesforhold.

Flere ændringer

 • Forbedret layout på lønsedler.
 • Velkomstbeskeder ved første login findes nu også i engelsk version.
 • Tilføjet navigations-genveje mellem fanerne ”Løndata” og ”Lønkørsler”.
 • Mulighed for at sætte profilbillede på alle virksomhedens medarbejdere – frem for kun på egen bruger som tidligere.
 • Forbedret visning af fejlmeddelelse ved forkert login.
 • Plus-ikonet under Medarbejdere bruges nu altid til at oprette en ny medarbejder. Der er lavet en separat knap til at oprette en ny ansættelse på en eksisterende medarbejder.
 • Tilføjet manglende oversættelser enkelte steder.
 • Forbedret håndtering af store firmalogoer.
 • Gratisal-logo konverteret til SVG-format som fylder mindre og skalerer pænere (forskellen er mest tydelig i Internet Explorer)
 • Det er ikke længere muligt at sætte trækprocenten lavere eller fradraget højere på et skattekort end hvad SKAT har oplyst.
 • Ved valg af Dinero som eksternt system bliver man nu aktivt spurgt om man ønsker at mappe sine lønarter til Dinero-konti.
 • Forbedret dialog til oprettelse af ansættelse på eksisterende bruger/medarbejder – herunder mulighed for at anmode om skattekort med det samme.
 • Væsentligt hurtigere responstid ved bogføring af lønkørsler med mange medarbejdere – da systemet ikke længere vent.
 • Forbedret validering af dispositionsdato på lønkørsler.
 • Datostyring af lønarter skal nu aktivt tilvælges, da funktionen ellers kan risikere at forvirre.
 • Forbedret Hjælp-ikonet med mulighed for at få online hjælp, kontakte Gratisal eller gense velkomstbeskeder.
 • Tilføjet link til vilkår for brugere og virksomheder i oprettelses-formularen samt på login-siden.
 • Rapporten ”Feriehensættelsesopgørelse” sorteres nu på medarbejdernavn.
 • Bedre synliggørelse af manglende rettigheder til at bogføre lønkørsler.
 • Logikken til automatisk håndtering af lønkørsler der dækker flere perioder, anvendes ikke længere på firmaets første lønkørsel – da det kunne give uhensigtmæssige resultater.
 • Feriekonto vælges nu automatisk som standard ferieudbyder.
 • Udsendelse af e-mails sker nu i en separat server-applikation. Det resulterer i hurtigere responstid på funktioner der involverer udsendelse af mails. Samtidig er der nu indført logging på afsendte mails.
 • Bedre fejlmeddelelse ved negativt timeantal eller manglende ATP-sats.
 • Forbedret menuen der fremkommer når musen holdes over profilbillede eller hjælpe-ikonet. (Menuen kunne før finde på at ”hoppe” op og ned af sig selv).
 • Forbedret validering af valgt ferieudbyder.
 • HTML-ikonet under løndata er nu skjult når der ikke er nogen data at vise.
 • En række mindre forbedringer og rettelser.
 • Det er nu muligt at redigere en medarbejders titel, og feltet er flyttet til en mere logisk placering.