SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Almindelige Fejlmeddelelser fra SKAT

Når du bogfører en lønkørsel, bliver data rapporteret til eIndkomst. EIndkomst rapporterer fejl tilbage på de bogførte kladder med en fejlkode og en beskrivelse. 
Her kan du se, hvordan du håndterer de mest almindelige fejl.

Manglende registrering af virksomhed 

Dine lønindberetninger fejler grundet manglende information hos SKAT. Du modtager en eller begge af følgende fejlmeddelelser:

 • Virksomheden er ikke registreret for indeholdelse af 46 ATP-bidrag for måned XX, år XXXX. I skal evt. ændre jeres registrering på virk.dk. Spørgsmål om registrering kan ske på tlf. nr. 72200030
 • Virksomheden er ikke registreret, for indeholdelse af 16 AM-bidrag for måned XX, år XXXX. I skal evt. ændre jeres registrering på virk.dk. Spørgsmål om registrering kan ske rettes til tlf. nr. 72200030.

Du vil som oftest modtage denne fejl, hvis du er nystartet virksomhed, eller aldrig har haft en ansættelse før. Derfor skal du registrere din virksomhed som arbejdsgiver for den måned du vil køre løn og fremadrettet:
Log ind på virk.dk. Her skal du ændre virksomhedens status. Det gør du ved at ved at søge efter ændringer for virksomheder. 

Der findes en LetLøn-aftale

Hvis du modtager fejlmeddelelsen "Der findes en Letløn aftale for hele eller dele af den periode, der indberettes for" skal du afmelde din Letløn aftale. Følg disse trin:

 1. Login på LetLøn med TastSelv Erhverv
 2. Klik på eIndkomst/CPS
 3. Klik Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn tilmelding
 4. Klik Kommunikationsindstillinger og LetLøn tilmelding
 5. Klik LetLøn-tilmelding
 6. I boksen ophørsdato skal du indtaste den dato, du vil være afmeldt fra.
  Bemærk: Du skal indtate ophørsdato i begge felter, hvis du har været tilmeldt beregningsordningen
  Bemærk: Du kan kun afmelde virksomheden per sidste dato i måneden i den igangværende måned.
 7. Klik OK for at bekræfte afmeldingen

Indberetnings-ID ikke tidligere anvendt

Hvis du modtager fejlmeddelelsen "IndberetningsID er ikke tidligere anvendt. Feltet må kun bruges, når der er tale om en rettelse eller et supplement til en tidligere indberetning" er det for at gøre opmærksom på, at du udfører en nulindberetning.

Generelle fejlkoder fra SKAT

Her er en liste over de normale fejlkoder og beskrivelser der kan rapporteres fra eIndkomst:

205014

Indberetningstype findes ikke eller er ikke gældende mere.

223002

CPR-nr. er ugyldigt

223014

Der findes en Letløn aftale for hele eller dele af den periode, der indberettes for

223025

Virksomheden er ikke registreret for indeholdelse af 46 ATP-bidrag for måned XX, år XXXX. I skal evt. ændre jeres registrering på virk.dk. Spørgsmål om registrering kan ske på tlf. nr. 72200030

225001

Ansættelse mangler

225111

IndberetningsID er ikke tidligere anvendt. Feltet må kun bruges, når der er tale om en rettelse eller et supplement til en tidligere indberetning.

225114

CPR-nr. ikke er gyldigt. Angiv korrekt CPR-nr. eller udfyld fanebladet Personoplysninger. Ved filindberetning skal der udfyldes en record 8001 med supplerende navne- og adresseoplysninger, som indsendes sammen med indberetningen.

225117

Værdien 0 må ikke angives i et felt.

225441

Virksomheden er ikke registreret, for indeholdelse af 16 AM-bidrag for måned XX, år XXXX. I skal evt. ændre jeres registrering på virk.dk. Spørgsmål om registrering kan ske rettes til tlf. nr. 72200030.

227008

HovedIndberetningsID findes