Følg

Introduktion til Gratisal

Velkommen til Gratisal!

(Admin: Gratisal har fået nyt layout. Vi opdaterer denne video snarest muligt.)

Her er en introduktion til Gratisals opbygning, og de mest centrale features.
Gratisal består af to moduler Medarbejdere og Virksomhed og hvert modul indeholder tre faneblad:

Medarbejder

Virksomhed

I alle faneblad kan du anvende valgpanelet i højre hjørne

 • Ny 
  Opret ny i det givende faneblad. Står du på Medarbejdere > Generelt, opretter du ny medarbejder. Står du på Virksomhed > Lønkørsel opretter du en ny lønkørsel
 • Redigér
  Gør alle felterne i det givende faneblad interaktive, så du kan redigere. Husk efterfølgende at klikke på Gem.
 • Rapporter
  Når du er på Virksomhed > Lønkørsler kan du indhente totaldata til eksport i økonomisystem, rapportering til Nets etc. i CSV-filer
 • Hjælp 
  Gå til supportsiden

Medarbejdere > Generelt

 • Opret en ny medarbejder ved at klikke på Ny.
 • Liste over alle medarbejderne i venstre kolonne.
 • Klik på en medarbejder og se den enkeltes medarbejders stamdata.
 • Klik på Redigérfor at ændre deres data.
 • Opret en bruger, som ikke er ansat, men skal have adgang til lønsystemet – fx en ekstern lønbogholder.
 • Hold musen over dit eget profilbillede for at se personlige indstillinger.

Medarbejdere > Ansættelse

 • Liste over alle medarbejderne i venstre kolonne.
 • Detaljer om den enkelte medarbejders ansættelsesforhold.
 • Klik Redigér for at ændre medarbejderens ansættelse.
 • Klik på Ny for at tilføje en ansættelse på medarbejderen. Bemærk, at hvis du skal tilføje en ny medarbejder, skal du først klikke på medarbejderfanen.
 • I Gratisal kan brugere have én, flere eller ingen ansættelse (fx eksterne lønbogholdere).

Medarbejdere > Løndata

 • Se overblik over medarbejderne og indtast medarbejdernes løndata. 
 • Automatisk forhåndsvisning af næste lønseddel, som genberegnes mens du taster i højre side.
 • Data for næstkommende lønperiode. Du kan se det fulde overblik under Virksomhed > Lønkørsler.
 • Lav løn: Klik på Ny Linie og indtast lønart, beløb og periode.
 • Du kan enten indtaste lønarten eller vælge ud fra listen, hvor du kan holde musen over hver mulighed for at se kort beskrivelse af hvad lønarterne gør. ATP beregnes automatisk.
 • Valgfri datofelter hvor du kan periodeafgrænse lønposten. BEMÆRK at beløbet automatisk justeres forholdsmæssigt hvis intervallet ikke dækker hele lønperioden.
 • Vælg hvad der skal ske med linien efter du bogfører næste lønkørsel.
  • Behold typisk ved fast løn
  • Nulstil typisk ved variabel timeløn
  • Kassér typisk ved engangsposter
 • Brug tastaturet til at navigere:
  • Enter: Skift mellem redigering og navigering
  • Piletaster: Navigér mellem linjer og celler
  • Ctrl-Shift-Plus(+): Tilføj ny record
  • Ctrl-Shift-Minus(-) Slet record

Virksomhed > Generelt

 • Når du har oprettet en Gratisalaftale, kan du se virksomhedens stamdata.
 • Klik Redigér for at redigere virksomhedens stamdata.
 • Tilføj virksomhedens logo, som kommer med ud på virksomhedens lønsedler.
 • Konfigurér lønarterne med referencer til konti i dit økonomisystem, så du let kan importere bogførte lønkørsler.
 • Integrér Gratisal med dit økonomisystem, hvis du bruger Dinero.
 • Automatisk Nets-overførsler til betalinger. Bemærk at det kræver oprettelse af en aftale med Nets, og at vi tager et symbolsk gebyr for denne service.

Virksomhed > Skabeloner

 • Her kan du se dine skabeloner. Skabeloner gør det nemt holde styr på dine medarbejdere og oprette nye.
 • Klik redigér for at redigere i dine skabeloner.
 • Klik på Ny for at lave en ny skabelon.
 • Du kan lave skabeloner for hver type medarbejder du typisk ansætter - fx én til fastansatte og én til timelønnede.
 • Når du opretter en ny medarbejder, vælger du hvilken skabelon de skal baseres på - og så bliver alle indstillinger automatisk konfigureret efter skabelonen. Du kan naturligvis tilrette hver enkelt medarbejder individuelt hvis de skal afvige fra skabelonen.

Virksomhed > Lønkørsler

 • Overblik over lønkørsler og medarbejdernes løn.
 • Opret en ny lønkørsel ved at trykke på Ny. Lønkørslen oprettes som kladde og genberegnes løbende når du laver ændringer.
 • Dobbeltklik på en lønkørsel for at redigere dispositionsdatoen og beskeden til medarbejderne.
 • Når du er tilfreds med resultatet, kan du bogføre en lønkørsel ved at dobbeltklikke på den og trykke Bogfør.
 • Nem rettelse af fejl i en lønkørsel.
 • Bogførte lønkørsler overføres automatisk til SKAT (E-Indkomst). Hvis du ønsker at køre en test uden overførsel til SKAT, skal du kontakte os først.
 • Betalinger via Nets kan også ske automatisk, hvis du har en overførselsaftale med Nets.
 • Hvis en lønkørsel indeholder fejl eller advarsler, vil du få vist hhv. et rødt eller gult udråbstegn – klik på den og se detaljer.
 • Klik på Rapporter og hent diverse dataudtræk med udgangspunkt i den aktuelt valgte lønkørsel. Saldi mv. vises altid pr. slutdatoen i den valgte lønkørsel. Bemærk hvis du har valgt en kladde, medregnes kladden i rapporten.
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt