SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Sådan køres lønnen

Når du har lavet løn på de enkelte medarbejdere skal du godkende lønnen ved at bogføre en lønkørsel.

 

Intro: Navigér mellem felterne

I modulet Lønkørsler kan du kontrollere, få et overblik over og bogføre lønkørsler.

Log ind som administrator > Virksomhed > Lønkørsler.

Først vises alle de lønkørsler, både bogførte og kladder, som du har oprettet. I denne tabel kan du også se lønperiode, disponibel dato og godkender (1).

Herunder kan du se lønsedlerne: Til venstre et overblik over alle dine medarbejderes løn i den valgte periode (2). Og til højre kan du se detaljer for lønnen hos den valgte medarbejder (3).

Du kan også finde et Total-overblik over totalbeløb og mængde for enten de anvendte lønarter eller for timer som fravær og ferie (4). Til højre for Total-overblikket finder du detaljer om, hvilke medarbejdere, der har fået udbetalt hvilket beløb i forhold til den lønart, du har placeret dig på i Total (5).

l_nk_rsel.png

 

Lav en lønkørsel

 1. Navigér til lønkørsler: Klik på Virksomhed > Lønkørsler.
 2. Klik på plusikonet (opret ny lønkørsel) i nederste højre hjørne.
 3. Vælg hvilken løncyklus, du anvender (den er som standard indstillet til månedlig).
 4. Vælg for hvilken periode du skal indhente medarbejderens løndata.
 5. Vælg disponibel dato, altså hvilken dato, dine medarbejdere skal have pengene til rådighed. Dette er typisk den sidste bankdag i måneden.
 6. Markér feltet ud for enten "Medtag alle medarbejdere", hvis du vil køre løn på alle medarbejdere. Markér feltet ud for "Vælg medarbejdere", og derunder vælg den/de medarbejder(e), som du vil køre denne løn for. 
 7. Klik på Gem.
 8. Nu står din lønkørsel som kladde. Hvis siden ikke opdaterer automatisk, så opdatér din browser. Nu kan du under lønsedler og totaler se specifikationer for lønkladden.
 9. Godkend lønkørslen ved at dobbeltklikke på kladden. Nu kan du klikke på bogfør!
 10. Vi sender derefter alle data direkte til SKAT, så du ikke kommer i knibe.
 11. Hvis du har en Nets-aftale, overfører vi pengene direkte til dine medarbejderes konti. Ellers skal du huske at gøre dette manuelt efterfølgende.


Lav en nulindberetning

Som virksomhed skal du indberette til SKAT hver måned, også selvom du ikke kører løn på dine medarbejdere eller dig selv. Den type indberetning hedder en nulindberetning og er nemt at lave i Gratisal - følg denne guide til nulindberetning.

Lås lønkørsel og send til godkendelse til medarbejderne

Undgå fejl i bogførte lønkørsler! Prøv Gratisals godkendelsesflow, så du kan sende lønsedler i kladde til dine medarbejdere og nå at rette eventuelle fejl inden lønnen køres - følg denne guide

Ret en fejl i lønudbetalingen

Næsten lige så nemt er det, hvis du skal lave en korrektion i lønnen - følg denne guide

Bemærkning: hvis du har Nets-aftale

Hvis I ønsker automatisk overførsel til Nets, skal I være opmærksomme på at Nets-betalingerne kun kan udføres samme dag, hvis lønkørslen bogføres inden kl. 11.00.

Det vil sige, at hvis dispositionsdatoen er næste hverdag, skal lønkørslen bogføres inden kl 11:00 den dag.