SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Lav Løn på Medarbejdere

Når du skal lave løn på medarbejdere, anbefaler vi følgende arbejdsgang:

  1. Klik på Medarbejdere > Løndata. I venstre kolonne kan du vælge den medarbejder, du vil køre løn for.
  2. Klik på Ny linje eller klik på første blanke linje. Her kan du indtaste eller vælge fra menuen den lønart, du vil anvende.
  3. Beskrivelsen af lønarten er den, som medarbejderen kan se på sin lønseddel. Beskrivelsen kan frit redigeres.
  4. Når du vælger lønarter, tager Gratisal automatisk højde for forskellen på timelønnede og funktion. Du skal blot indtaste antal timer og timeløn eller beløb.
  5. Så bestemmer du om lønlinjen skal beholdes til næste lønkørsel, hvilket er ideelt for fastlønnede eller nulstille beløbene, hvilket er ideelt til timelønnede eller kassere lønlinjen, så den ikke vises efter næste lønkørsel.
  6. Du kan læse lønbehandlingen i forhold til den næste forventede lønkørsel i sektionen Forhåndsvisning.
  7. Nu har du lavet lønnen for denne medarbejder. Du kan håndtere alle lønkørsler under Virksomhed > Lønkørsel.

lav_l_n.png

 

Datostyring

I Gratisal kan du indsætte fremtidige justeringer ved fx lønreguleringer, barsel eller faste udgifter i en periode og lave hurtige korrektioner ved at bruge vores datostyring. 

Du aktiverer datostyring med knappen "Aktivér datostyring" i panelet. Så kommer de to ekstra kolonner "Dato fra" og "Dato til" frem på lønlinjerne. Hvis  felterne er blanke, bliver lønnen kørt normalt med næste lønkørsel.

Eksempel: Lønforhøjelse
Hvis vi ved, at en medarbejder får en lønforhøjelse fra 1. juni 2017, kan vi allerede nu lave en ny lønlinje, fastsætte lønart, enheder og beløb og så fastsætte denne til at starte fra 1. juni 2017. På samme måde skal vi så afslutte den nuværende løn til den 31. maj 2017.

Eksempel: Fast periodeafgrænset udgift
Hvis en medarbejder fx har et togkort i resten af året, som skal trækkes fra før skat, så kan vi oprette en reduktion før skat. Så kan vi skrive "Togkort" i beskrivelsen og vælge stk og beløb i perioden mellem den 1/5 - 31/12. Så bliver togkortet automatisk reduceret før skat, og systemet husker, at reduktionen kun skal ske i den indtastede periode.

Fordele ved datostyring
Med datostyring behøver du ikke selv gå ind og huske ændringer eller perioder i fremtiden, men kan indtaste det med det samme. Datostyring gør altså at I både sparer tid på administrativt arbejde og minimerer fejl i lønnen.

Autokorrektion af reduktionslønarter
Hvis du anvender en løntype, som skal trækkes fra, eksempelvis "Reduktion før skat", indsætter Gratisal automatisk et minus før beløbet. Det sker hvis du anvender en lønart som normalt bruges til fradrag, derfor går vi ud fra at du ønsker en negativ værdi.
Hvis du har brug for at tilbageføre et beløb, som tidligere er trukket fra, klik på "Brug et positivt beløb denne gang". Hvis du ikke ønsker auto-korrektion i fremtiden, klik på "Mere info" og "Slå auto-korrektion fra".
Lav_Loen4.png