SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opdateringer i Gratisal 2.10 - 20.08.2017

Sommerferien kunne ikke stoppe hverken vores udvikling eller vækst med nu over 1.300 virksomheder tilknyttet Gratisal.

Gratisals august-update bringer flere forbedringer til virksomheder, som har særlige behov og arbejder med større datamængder:

Importér fra egen fil

Vores importfunktion er nu klar til brug.

Du kan matche dine filer fra egne systemer over til Gratisal, så du slipper for ekstra manuelt arbejde.

Følg denne trin-for-trin guide til Import fra egen fil for korrekt opsætning, så er du hurtigt igang.

Opdatering_18.08._billede_1.png

 

Betalingssoverførsel via NemKonto

Gratisal understøtter nu overførsler via Nemkonto. Hvis du vælger at bruge Nemkonto under Virksomhed, Ekstra, er der følgende krav som gør sig gældende:

 1. Dispositionsdatoen må maksimalt ligge 4 dage frem i tiden
 2. Bogføring af lønkørslen skal ske senest kl. 8.00 hverdagen før dispositionsdatoen

Ønsker du at benytte denne service, beder vi dig kontakte os. Så sætter vi det op for dig, for at sikre opsætningen sker korrekt.

NemKonto er automatisk med i den avancerede lønpakke, men kan også vælges til for 1,10 kr. per lønseddel. 

Det er et krav, at man valgt betaling via nets.

Følg denne trin-for-trin guide til betalingsoverførsel via NemKonto for korrekt opsætning , så er du hurtigt igang.

Forbedringer i importskabelonerne

Du kan nu redigere i gemte importskabeloner. Funktionen er tilgængelig fra Virksomhed > Opsætning > Dataimport.

Følg denne trin-for-trin guide til Forbedringer i importskabelonerne for korrekt opsætning, så er du hurtigt igang.

Opdateringer_18.08._Billede_2.png

 

Væsentlige ændringer

 • Det er muligt at køre en kørsel med negativ skat, såfremt der er kørt en løn for samme person i samme måned og den negative skat ikke overstiger den tidligere indberettet skat i den måned.
  Det er vigtigt at man tjekker indberetningen i E-indkomst. 

 • Bogføringsfilen er justeret vedr. postering af feriepengehensættelsen, så tidligere hensættelser på fratrådte indtægtsføres og hermed tilbagefører hensættelsen på fratrådte. 
  Det anbefales, at man afstemmer feriepengehensættelsen i regnskabet med feriepengehensættelsesrapporten under Virksomhed, Lønkørsler, da tidligere fratrædelser ikke automatisk er tilbageført.

 

Flere ændringer

 • Hvis der er oprettet en lønkørselskladde, som starter med at være en nulindberetning og man efterfølgende indtaster løndata, så ændres kladden ikke automatisk væk fra en nulindberetning. Man skal derfor slette den første kladde og oprette en ny.
  Der kommer en forbedring af denne funktion, så det kan undgås. 
 • Under lønseddeloverblikket er der tilføjet en kolonne med medarbejderens stillingsbeskrivelse, så man nemmere får et overblik over lønsedlerne, hvis en bruger har flere ansættelser.
 • Medarbejder deaktiveres først når alle aktive ansættelser markeres som fratrådt.
 • Pension til PBU er nu muligt.
 • Beregning af Ferie uden løn, som er 4,8% af en månedsløn, beregnes nu af den faste løn.
 • Lønindkomsttype 05-B-indkomst behandler ikke AM-bidrag da dette er medarbejderen selv der skal angive dette på sin forskudsopgørelse.