SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opdatering Gratisal 2.15 - 12.01.2018

Godt Nytår!

Vi håber du er kommet godt ind i det nye år og er klar til flere spændende opdateringer i Gratisal. Vi opdaterer dig hver måned som vi plejer og skulle du have ønsker eller tilføjelser, så lad os det endelig vide: Gratisal er til for at gøre dine lønkørsler lettere og hvem ved bedre end dig, hvad der skal til?

Læs med og bliv opdateret på vores forbedringer den seneste måned:

 

Hjælpetekster på lønsedlen

Gratisal er til for at gøre dine lønkørsler lettere og for at gøre lønsedlerne forståelige for dine medarbejdere. Det skaber tryghed at vide, hvordan lønnen beregnes og hvad de forskellige lønbegreber betyder. 

Derfor introducerer vi hjælpetekster på lønsedlerne.

Vores hjæpetekster er små forklaringsbokse, som popper op, når du kører musen henover udvalgte begreber på lønsedlen. For eksempel ATP eller AM-bidrag, som for de fleste bare er beløb der fratrækkes lønnen. Til hvad og hvorfor er ikke altid klart. 

 • For at se vores hjælpetekster skal du under lønsedler åbne lønsedlen som HTML - enten i en ny fane ved at klikke på det blå ikon eller i samme vindue ved at klikke på det hvide ikon:

Tooltip_eksempel_2.jpg

 • Før musen henover lønlinierne og du vil se en blå boks med en kort forklaring poppe op. 

Tooltip_eksempel.jpg

Ekstra importformat for løndata

Efter ønske fra flere af vores brugere har vi gjort processen for import af løndata mere fleksibel. Derfor er det nu muligt at importere egne filer i 2 formatvarianter for løndata: rækker eller kolonner.

 • Gå til Virksomhed og Opsætning
 • Klik på Dataimport og vælg Løndata

Importformater_1.jpg

 • Markér 'Upload udfyldt fil' og klik Upload

importformater_2.jpg

 • Vælg én af de 2 formatvarianter
 • Vælg herefter om du vil ændre, opdatere eller erstatte linierne
 • Klik Upload for at importere den ønskede fil og se et preview af filen før du endeligt importerer.

Brugerdefinerede dimensioner på løndata

Som et led i registrering af tid og omkostninger på tværs af virksomheden, er det nu muligt at tilknytte dimensioner til løndata. Det kan være i forbindelse med medarbejdere som løser opgaver i flere afdelinger i samme virksomhed eller har opgaver som omkostningsmæssigt skal fordeles på flere projekter eller eksterne kunder. 

NB: Brug af dimensioner kræver at du tilvælger modulet "Udvidet lønstyring" under fanen "Ekstra"

Ekstra_dimensioner_tilvalg.jpg

For at tilføje og definere op til 3 dimensioner til dine lønarter skal du gøre følgende:

 • Gå til Virksomhed og Opsætning
 • Vælg Virksomhedsindstillinger for at definere de ønskede dimensioner på de 3 nederste linier under Værdi
 • Systemet gemmer automatisk. Dimensionerne følger ligeledes automatisk med over på løndata

Ekstra_dimensioner_2.jpg

 • Gå nu til Medarbejdere og Løndata
 • Find dine tilføjede dimensioner yderst til højre i skemaet
 • Tilføj ønsket betegnelse - projekt, afdeling, ekstern kunde, etc. - ud for relevant lønart; her er valgt at tilføje Kørselsgodtgørelse til den eksterne kunde F. Hansen & Co.
 • Klik på Gå til lønkørsel nederst på siden

Ekstra_dimensioner_3.jpg

 • Bogfør lønnen
 • Du kan nu trække en rapport og se de valgte dimensioner og betegnelser fremgå af rapporten
 • Du finder ikonet for Rapporter nederst til højre på skærmen

Ekstra_dimensioner_4.jpg

Vælg den ønskede linie og klik på Hent

Ekstra_dimensioner_5.jpg

Nu kan du på rapporten se de udfyldte dimensioner - her i eksemplet Test 1 og kørselsgodtgørelse i forhold til vores eksterne kunde, F. Hansen & Co.

Ekstra_dimensioner_6.jpg

 

Nye satser 2018

2018 byder på regulerede satser. Vær derfor opmærksom på nedenstående ændringer.

Ved regulering af løn for december 2017: vær opmærksom på at du skal rette satserne tilbage manuelt!

Kørselsgodtgørelse
Indtil 20.000 km. årligt: 3,54 kr. pr. km.
Over 20.000 km. årligt: 1,94 kr. pr. km.
Ved egen cykel eller knallert: 0,53 kr. pr. km.

G-dage
Hel godtgørelse 860 kr. pr. dag
Halv godtgørelse 430 kr. pr. dag

Dagpenge ved sygdom og fødsel
Ugebeløb: 4.300,00 kr.
Timesats: 116,22 kr.

Diæter
Satser pr. døgn 2018    
Logi 214 kr.
Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagere 498 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i Danmark 75 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i udlandet 150 kr.

Fri telefon 
2800 pr. år
233,33 pr.- md 

  

Andre væsentlige ændringer:

 • Ved ændring af de løndata der hører til en ansættelsskabelon har du nu mulighed for at angive at ændringen skal have effekt på samtlige medarbejdere der er knyttet til skabelonen. Tidligere var dette kun muligt med selve skabelonens stamdata.
 • Rolleopsætning opdateret således at kun administrator kan give roller til andre
 • Vi har forbedret beregningen for skattefradrag

 Andre ændringer:

 • Skattebetalingsdatoer er opdateret
 • Layout på lønseddel forbedret
 • Teksteksempel vises i boksen 'brugernavn' ved log-in
 • Generelt visuelt layout opdateret