Følg

G-dage (1. og 2. ledighedsdag) Tro- og loveerklæring

I forbindelse med betaling for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage), skal medarbejderen udfylde og aflevere denne tro- og loveerklæring til arbejdsgiveren. 

Er erklæringen ikke underskrevet og afleveret senest 14 dage efter fratrædelsen, bortfalder retten til betaling af G-dage. 

Download og print for at skrive under. Se nederst på siden.

Du har som arbejdsgiver pligt til at betale G-dage når:

 • Din medarbejder fratræder og er ledig i 2 dage efter fratrædelse.
 • Personen er lønmodtager og medlem af en arbejdsløshedskasse.
 • Den ansatte har arbejdet hos dig i minimum 74 timer inden for de sidste fire uger. 

Du skal ikke betale for G-dage, hvis den ansatte:

 • Selv har sagt op.
 • Er opsagt, og opsigelsen skyldes den ansattes forhold fx misligholdelse.
 • Starter i andet arbejde på G-dagene (mindst 7,4 timer).
 • Er syg de første ledige dage.
 • Er i en stilling støttet med offentligt tilskud –  løntilskud.
 • Holder ferie de første to ledighedsdage.
 • Efter aftale med virksomheden går på efterløn.
 • Arbejdsophøret skyldes strejke eller lockout på virksomheden, eller hvis arbejdsophøret er nødvendigt på grund af strejke eller lockout på en anden virksomhed.
 • Arbejdsophør skyldes force majeure.
 • Inden ansættelsens ophør afslår et skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse svarende til overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår hos samme arbejdsgiver.

Hvis du har udbetalt dagpengegodtgørelse til den samme person 16 gange i løbet af et kalenderår, skal du ikke betale G-dage resten af året. 

Du kan som arbejdsgiver bede om en tro- og loveerklæring fra den tidligere medarbejder senest 14 dage efter fratrædelsen. Fratrædelsen er det tidspunkt, hvor din lønforpligtelse ophører.
Hvis den tidligere ansatte ikke inden 14 dage har afgivet en tro- og loveerklæring, som regnes fra modtagelsen af din anmodning, skal du ikke betale for G-dage, og den tidligere medarbejder har ikke ret til dagpengegodtgørelse fra dig for disse dage.

Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt