SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Import af primobalancer

I Gratisal kan du opdatere medarbejdernes balancer med indkomst, skat og ferie. Hvis I før anvendte et andet lønsystem, kan du ajourføre medarbejdernes saldi i Gratisal med dette importværktøj. Med denne rapport kan I registrere, opdatere og samle ferieregnskabet i Gratisal.

Når du har oprettet virksomhedens medarbejdere i Gratisal kan du opdatere deres saldi fra en Excelfil. Når du har udført importen, kommer der fx til at stå de korrekte beløb for indkomst, skat, ferie og feriedage under "år til dato" på medarbejdernes lønseddel.

Følg denne guide:

Så kan I få opdateret alle medarbejdernes balancer hurtigt og korrekt.

 

Trin 1: Hent skabelonen

Når du skal opdatere dine medarbejderes saldi, skal du først downloade en skabelon med alle medarbejderne, hvor vi har indsat alle de data, du skal indtaste for medarbejderne.

 1. Gå til Virksomhed > Opsætning
 2. Vælg underfanen ”Dataimport”
 3. Vælg ”Primobalancer”
 4. Vælg ”Hent skabelon”
 5. Klik ”Download”
 6. I pop up-beskeden vælger den dato, hvor balancerne skal registreres at gælde til. Det er normalt den sidste dag i en måned eller lønperiode.
 7. Klik ”Hent” og så bliver arket downloadet.

Tip: Du kan også importere medarbejdernes primobalancer direkte fra Medarbejdere > Løndata under Mere-ikonet "..." og vælg Importér primobalancer.

primo1.PNG

 

Trin 2: Udfyld skabelonsarket med primobalancer

Når du har downloadet skabelonen, skal du udfylde felterne ud for medarbejderne og de angivne kolonneoverskrifter. Du kan se de korrekte standarder for hver kolonne ved at holde musen over overskrifterne markeret med rød.

De beløb, du indtaster for medarbejderne må ikke indeholde formler, da de ellers ikke kan læses af systemet. Hvis der allerede er kørt løn eller før indlæst balancer for medarbejderen i Gratisal, skal du indtaste ændringen og ikke den nye saldo for den enkelte kolonne – tallene må gerne være negative.

Skabelonen indeholder alle medarbejdere i den første kolonne, og den dato du angav i Trin 1 i den anden kolonne. Hvis du lader der være blanke felter i arket, så bliver de blot ikke importeret.

Vi anvender følgende betegnelser for år og perioder:

 • ”Periode”: Perioden fra den 1. januar i årstallet, der er angivet i kolonne B, og til og med datoen i kolonne B.
 • ”Kalenderår”: Perioden der regnes fra 1. januar til 31. december.
 • ”Ferieår”: Perioden der regnes fra 1. maj til 30. april, som knytter sig til feriedage optjent i kalenderåret, som er året før ferieårets start 1. maj.

Referér til nedenstående skema, hvor du kan tjekke hvad indholdet skal være for hver enkelt kolonneoverskrift og hvilken type værdi, der skal angives.

Kolonne

Forklaring

Angives i

Gage:

Gage er medarbejderens bruttoløn i perioden, altså den løn/gage som medarbejderen har modtaget før AM-bidrag, A-skat og evt. tillæg og reduktioner

Beløb

AM-indkomst:

AM-indkomsten er det beløb af medarbejderens løn, der regnes AM-bidrag af i perioden, hvilket er bruttolønnen efter ATP.

Beløb

ATP, medarbejder:

Andelen af ATP, som medarbejderen har betalt i perioden.

Beløb

ATP, virksomhed:

Andelen af ATP, som virksomheden har betalt i perioden.

Beløb

AM-bidrag:

Det AM-bidrag, som medarbejderen har betalt af sin AM-indkomst i perioden

Beløb

A-skat:

Den A-skat, som medarbejderen har betalt af sin indkomst i perioden efter fratrukket AM-bidrag.

Beløb

Kilometer:

Hvis medarbejderen modtager kørselsgodtgørelse, indtastes antal kørte kilometer i perioden.

Kilometer

Arbejdstimer:

Hvis medarbejderen er timelønnet eller hvis en fuldtidsmedarbejder har et antal arbejdstimer, der afviger fra 37 timer ugentligt.

Timer

Feriegrundlag indeværende år:

Medarbejderens ferieberettiget indkomst, som er indtjent i kalenderåret for perioden.

Beløb

Optjente feriedage indeværende år:

Medarbejderens antal feriedage, som er optjent i kalenderåret for perioden. Det er ikke muligt at have afholdt nogle af disse feriedage i perioden, da de først kan afholdes ved næste ferieår.

Dage

Feriegrundlag sidste år:

Medarbejderens ferieberettiget indkomst, som er indtjent i kalenderåret før perioden.

Beløb

Optjente feriedage sidste år:

Medarbejderens antal feriedage, som er optjent i kalenderåret før perioden.

Dage

Heraf afholdt:

Det antal feriedage, som medarbejderen har optjent af feriegrundlaget sidste år, og er afholdt og udbetalt i det tilhørende ferieår, altså det ferieår som starter 1. maj i året for perioden. Hvis medarbejderen har afholdt flere feriedage, end der er optjent, skal du højest angive det antal feriedage, der passer til det optjente.

Dage

Feriegrundlag forrige år:

Medarbejderens ferieberettiget indkomst, som er indtjent i kalenderåret to år før perioden.

Beløb

Optjente feriedage forrige år:

Medarbejderens antal feriedage, som er optjent i kalenderåret to år før perioden.

Dage

Heraf afholdt:

Det antal feriedage, som medarbejderen har optjent af feriegrundlaget forrige år, og er afholdt og udbetalt i ferieåret mellem den 1. maj sidste år og 30. april i indeværende år.

Dage

Feriefridage, timer optjent:

Feriefridage, som medarbejderen har optjent i sidste kalenderår for ferieåret 1. maj-30. april, der starter i året for perioden

Timer

Feriefridage, timer afholdt:

Feriefridage, som medarbejderen har afholdt i ferieåret 1. maj-30. april, der starter i året for perioden

Timer


primo2.PNG

Gem Excelarket og luk filen ned for en sikkerheds skyld.

 

Trin 3: Upload saldi til Gratisal

Du uploader importfilen i samme fane, hvor du downloadede skabelonen.

 1. Gå til Virksomhed > Opsætning
 2. Vælg underfanen ”Dataimport”
 3. Vælg ”Primobalancer”
 4. Vælg ”Upload udfyldt fil”
 5. Klik ”Upload”

Tip: Du kan også importere medarbejdere direkte fra Medarbejdere > Løndata > Mere > Import.

Efterfølgende kan du se ferieregnskabet for medarbejderne på deres lønsedler.

Hvis der er en fejl på det importerede ark, vil en pop op-besked fortælle, hvor fejlen er angivet med værdierne på række og kolonne fx 26C eller navene på felterne fx Gage på Hans Hansen.

primo3.PNG