SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Produktionsenhedsnumre

Et produktionsenhedsnummer er et 10-cifret nummer, der er knyttet til virksomhedens adresse. Virksomheder med mere end ét produktionsenhedsnummer skal indberette det til eIndkomst. Find jeres P-enhedsnummer på Virk.dk.

Gratisal indberetter automatisk din virksomheds produktionsenhedsnummer til eIndkomst, når du har angivet nummeret på jeres afdelinger og medarbejdere. Følg denne guide til opsætning af produktionsenhedsnumre.

 

Trin 1: Opret eller opdatér afdelinger og produktionsenhedsnumre

I Gratisal knytter vi jeres P-enhedsnumre til jeres afdelinger. Derfor skal I enten oprette afdelinger til virksomheden eller opdatere jeres eksisterende afdelinger med de korrekte P-enhedsnumre. Det gør du således:

 1. Gå til Virksomhed > Generelt.
 2. Opret en ny afdeling under ”Afdelinger” ved at klikke ”Tilføj ny afdeling”.
 3. Giv afdelingen et navn, evt. chef og referencenr.
 4. Indsæt P-nummeret under kolonnen ”P-enhedsnr. (Skat)".

Hvis I allerede har oprettet afdelinger, men ikke tilknyttet P-enhedsnr., kan du blot tilføje nummeret i kolonnen ”P-enhedsnr. (Skat)".

Hvis I har oprettet én afdeling, som dækker to P-enhedsnumre, kan du blot splitte dem op: Opdatér den eksisterende linje med P-enhedsnummer og inkludér adressen i navnet og tilføj en ny afdeling med det andet P-enhedsnummer og inkludér adressen i navnet.

Herefter skal du knytte dine medarbejdere til den korrekte afdeling. Følg guiden nedenfor.

p-nr.2.PNG

 

Trin 2: Tilknyt medarbejdere til afdelinger

Når du har oprettet jeres afdelinger med P-enhedsnumre, skal du tilknytte afdelingerne til virksomhedens medarbejdere. Det kan du gøre på to måder:

P-enhed på den enkelte medarbejder:

 1. Gå til Medarbejdere > Ansættelse.
 2. Klik Redigér.
 3. Under ”Ansættelsesdata” klik på drop down-menuen ud for ”Afdeling” og vælg den afdeling, med den korrekte P-enhed som angivet under Virksomhed > Generelt.
 4. Klik Gem ændringer.

P-enhed på skabeloner til hurtigere medarbejderoprettelse:

 1. Gå til Virksomhed > Opsætning > Skabeloner.
 2. Klik Redigér.
 3. Under ”Generelt” klik på drop down-menuen ud for ”Afdeling” og vælg den afdeling, med den korrekte P-enhed som angivet under Virksomhed > Generelt.
 4. Klik Gem ændringer.
 5. Så bliver medarbejdere og kommende medarbejdere, der har den skabelon, automatisk tilknyttet den angivne afdeling.

Hvis en medarbejder har flere aktive ansættelser, skal hver ansættelse have en tilknyttet afdeling, som vist ovenfor.

Eftersom den ansatte skal indberettes med én produktionsenhed per lønperiode, så anbefaler vi at tilknytte medarbejderen til den afdeling/adresse, hvor medarbejderen har størst tilknytning til i den pågældende lønperiode.

Når du har opsat dette korrekt og bogfører en lønkørsel i Gratisal, så indberetter vi automatisk jeres virksomheds P-enhedsnumre til eIndkomst.

 

Fejl på P-enhedsnummer

Hvis din virksomhed har mere end ét P-enhedsnummer og derfor skal indberette P-enhedsnumre til eIndkomst, sender SKAT en fejlmeddelelse tilbage til Gratisal, hvis P-enhedsnummer ikke er angivet i indberetningen.

Denne fejlkode kommer til at stå under din lønkørsel med et gult advarselssymbol:

Fejlkode 223029:

Produktionsenhedsnr. ikke angivet korrekt. Korrekte numre kan findes på virk.dk, 3185, Produktionsenhedsnr. skal angives

Hvis du har fået denne fejl, er indberetningen sket under virksomhedens CVR-nummer, men uden tilknytning til P-enhed.

Løsning:

For at indberette P-enhedsnumre til eIndkomst i fremtiden skal du blot følge ovenstående guide til oprettelse af afdelinger med p-enhedsnumre og tilknytning af afdelinger til medarbejdere.

Hvis du vil rette P-enhedsnumre på allerede indberettede lønperioder, så beder vi dig kontakte SKAT.

 

p-nr.5.png