SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Indkomsttyper

Du ændrer medarbejderens indkomsttype under Medarbejdere og Ansættelse.

Under ”Skat & eIndkomst” vælger du indkomsttype i drop down-menuen "Indkomsttype". Læs mere om opsætning af medarbejdere og ansættelse.

I Gratisal understøtter vi følgende indkomsttyper

 

Almindelig Indkomst (Indkomsttype 00)

”Almindelig Indkomst” er den standard lønindkomst, som gør sig gældende for størstedelen af danskerne og ansatte i Danmark. Hvis indkomsten hovedsageligt består af løn og udbetales samtidig med G-dage og sygedagpenge, kan disse også indgå som Almindelig Indkomst.

Til denne indkomsttype anvendes et af skattekortene Hovedkort, Bikort eller Frikort. Skattekortet kan hentes både fra Medarbejdere > Generelt og Medarbejdere > Ansættelse ved at klikke på knappen ”Anmod om skattekort” og vælge det ønskede skattekort.

 

B-indkomst (Indkomsttype 05)

B-indkomst (B-honorar) er en indkomsttype, hvor der udelukkende bliver betalt honorar til medarbejderen, og hvor der ikke trækkes A-skat og AM-bidrag af indkomsten. Denne indkomsttype gælder typisk for freelancere og andre honorar-modtagere.

Der betales kun selve indkomsten til B-indkomstmodtagere - altså UDEN andre former for ansættelseslignende forhold såsom feriepenge, SH-dage, feriefridage, pension, diæter og kørselsgodtgørelse – og derfor får du fejl, hvis du aktiverer disse i Gratisal.

Til B-indkomstmodtagere kan du kun anvende lønarterne B-honorar (med eller uden AM-bidrag) og tillæg eller reduktion efter skat i Gratisal.

Da der hverken trækkes A-skat eller AM-bidrag af beløbet før udbetaling, beregner vi skatten automatisk, og du kan derfor ikke tilføje skattekort i Gratisal ved brug af denne indkomsttype. Personen med denne indkomsttype skal derfor selv sørge for at betale skat og AM-bidrag af sin indkomst.

 

Forskerordning (Indkomsttype 08)

Denne indkomsttype gælder medarbejdere, der er omfattet af Forskerordningen KSL §48E – F. Ordningen gælder for forskere fra udlandet, der underviser på et universitet eller i en privat virksomhed som Ph.d. eller på et højere niveau. Ordningen omfatter også højtlønnede medarbejdere, som modtager løn på minimum 63.700 kr. samt ATP-bidrag, som er rekrutteret i udlandet og er ansat i et dansk forskningsinstitut eller virksomhed. Læs betingelserne for ordningen her.

Medarbejdere, der modtager denne indkomsttype, bliver i henhold til ordningen beskattet med en trækprocent af A-skat på 26 % og AM-bidrag på 8%. Gratisal laver automatisk denne udregning, og det er derfor ikke muligt at rette i skattekort for medarbejdere med denne indkomsttype.

 

Skattefri indkomst (Indkomsttype 09)

Medarbejdere, som får denne type indkomst, får ikke trukket AM-bidrag og A-skat af deres løn. Skattefri indkomst gælder for danske virksomheders udenlandske medarbejdere for arbejde udført i udlandet. Til forskel fra indkomsttype 05, kan medarbejdere med denne indkomsttype godt opspare ferie, pension mv. samt modtage diæter og andre godtgørelser.

Medarbejdere, der modtager denne type indkomst, bliver beskattet på 0% af A-skat og AM-bidrag. Gratisal laver automatisk denne udregning, og det er derfor ikke muligt at rette i skattekort for medarbejdere med denne indkomsttype. Hvis medarbejderen har et frikort bliver indkomst, der er indberettet med denne løntype, ikke trukket af frikortet.

 

Medarbejdere som IKKE skal betale ATP

Har du medarbejdere som ikke skal betale ATP, benyt da lønarten 'Tillæg og bonus' istedet for 'Løn'.

 

Hvis jeres virksomhed kræver en indkomsttype, som Gratisal endnu ikke understøtter, kan du sende os en mail, og så sørger vi for at kunne sætte det op hurtigst muligt.