SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opdatering Gratisal 2.14 - 15.12.2017

December har nået midten og dermed nærmer vi os afslutningen på 2017. Årets sidste opdateringer er nu klar.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for i år og tak fordi I har valgt at bruge Gratisal som Jeres lønsystem.

Rigtig glædelig jul og godt nytår!

 

Husk at åbne regnskabsåret 2018 i dit regnskabsystem

For rigtig mange betyder årsskiftet også nyt regnskabsår. Hvis du bruger den automatiske integration til dit økonomisystem, så skal du huske at sørge for at åbne 2018 regnskabsåret for bogføring, ellers kan Gratisal ikke automatisk overføre bogføringsfilen. 

Chefer med medarbejderansvar

Vi udvider i øjeblikket tidsmodulet gevaldigt.

I denne måned har vi åbnet op for at chefer, som er indsat under ansættelsesdata, kan se og godkende medarbejderens tidsregistreringer.

Som administrator i Gratisal kan du tildele chefrollen til en leder. Det giver mulighed for at uddelegere ansvaret for at godkende, afvise og ændre i ansattes timedata, til den relevante leder.

Lederen med chefrolle, vil kun kunne se navn og titel på den ansatte han har chefrolle overfor, og kan ikke se den ansattes løn- og stamdata.

Der er 2 måder du kan tildele chefrollen: enten som chef for en afdeling eller som chef for en eller flere ansatte.

Chef for afdeling:

 1. Vælg Virksomhed og Generelt
 2. Dobbeltklik på Afdelinger, så linierne kommer frem
 3. Under Chef vælger du navnet på den medarbejder, som skal tildeles Chefrolle
 4. Gem

Medarbejderansvar_1.jpg

Chef for en eller flere ansatte:

 • Vælg Medarbejder og Ansættelse
 • Markér medarbejderen Lederen skal have chefrollen for, i venstre side
 • Dobbeltklik på Ansættelsesdata, så linierne kommer frem
 • Under Chef vælger du navnet på lederen, der skal have chefrollen over medarbejderen
 • Gem ændringer
 • Gentag for hver medarbejder Lederen skal have chefrollen over for 

Medarbejderansvar_2.jpg

Rapport til lønafstemning år til dato og for valgfrie perioder

Du kan nu trække rapporten "Lønarts-totaler for periode el udvalgte lønkørsler" til afstemning af løndata til bl.a. virksomhedens regnskab. Rapporten er vigtig i forhold til korrekt bogføring.

Du kan trække rapporten per måned, kvartal eller år. Rapporten kan også indeholde lønkladder og hermed simulere næste afstemningsgrundlag.

Rapporten kan trækkes ud fra udbetalingsdato eller dispositionsdato og du har også mulighed for at gruppere efter afdeling eller medarbejdere i rapporten. 

 • Vælg Virksomhed og Lønkørsler
 • klik derefter på ikonet for Rapporter i nederste højre hjørne

L_nafstemning_1.jpg

 • I boksen udfylder du de ønskede kriterier: gruppering efter afdeling eller medarbejder, fra dato og til dato.

L_nafstemning_2.jpg

 • Klik HENT og du får en total liste over lønarter i den ønskede periode og den ønskede gruppe:

L_nafstemning_3.jpg

  

Andre væsentlige ændringer:

 • Ved opdatering af medarbejdere, kan du nu bruge andre data end medarbejderens CPR-nummer. Under Ansættelsesdata vælger du 'Ekstern reference' og indsætter den ønskede betegnelse til brug istedet for CPR nummer.
 • Visuel opdatering på Internet Explorer. 
 • Indlæs data via importfunktion. Nu er det muligt at korrigere data inden endelig indlæsning.

 Andre ændringer:

 • Opdateret velkomstinformation første gang der logges på systemet
 • Årstal opdateres automatisk ved tastning af dato
 • Opdatering af visuelt udtryk
 • Forbedring af visning af fejlmeddelelser