SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opdateringer i Gratisal 2.13 - 18.11.2017

November er godt i gang med kulde og blæst. Må vi anbefale, at du bliver inde, tager en ekstra kop kaffe og læser med på Gratisals opdateringer herunder? 

Tilbagefør lønsedler med fejl enkeltvis

Du har indtil nu kun kunnet tilbageføre alle lønsedler i samme lønkørsel. Nu er det muligt at tilbageføre en enkelt lønseddel, i stedet for hele lønkørslen. Du slipper dermed for at lave en korrektionskørsel og kan i stedet tilbageføre blot en enkelt lønseddel og sende en ny til den pågældende medarbejder.

Du skal dog være opmærksom på, at det kun gælder den senest bogførte lønseddel, og at du manuelt skal annullere indberetningen på eIndkomst. (Vi arbejder på en opgradering, så du kan undgå det også)

Du kan for eksempel gøre således:

 1. Gå til Medarbejdere og vælg fanen Lønsedler
 2. Yderst til venstre markerer du den medarbejder, hvis lønseddel der skal tilbageføres
 3. Markér den seneste lønkørsel (øverste linie)
 4. Klik på 'Tilbagefør denne lønseddel' yderst til højre

L_nrettelse_enkel_1.jpg

5. Vær opmærksom på de grønne og røde punkter der vises i boksen før du klikker 'Forstået'!

L_nrettelse_enkel_2.jpg

6. Du skal nu manuelt korrigere de punkter der er markeret med rødt - i dette eksempel er det:

 • Den relaterede indberetning skal manuelt reguleres i E-Indkomst via www.skat.dk
 • Allerede gennemførte bankoverførsler kan ikke stoppes. Dette skal håndteres manuelt. Når lønkørslen er tilbageført, kan du trække en rapport på den nye annullerede lønkørsel, som viser præcist hvilke bankoverførsler der stadig er knyttet til lønkørslen

7. Klik Forstået og du er klar til at oprette lønkørslen på ny

Du kan også igangsætte tilbageførslen fra fanen "Lønkørsler".

Integration til Workbook

Ligesom vi har integration til andre gængse økonomisystemer, har vi nu integration til økonomi- og projektsystemet Workbook. Det betyder, at du kan overføre lønkørsler direkte til Workbooks kassekladde. 

Det eneste du skal gøre, er at sætte kontoplanen op i Jeres profil på Gratisal.

Sådan gør du:

 1. Gå til Virksomhed
 2. Vælg Generelt.
 3. Under Indstillinger dobbeltklikker du på Økonomisystemer og vælger WorkBook som virksomhedens nye økonomisystemWorkbook__ndring_1.JPG
 4. Sæt API-nøgle (autorisering) ind i feltet ved siden af Workbook feltet: 

   

  API_n_gle.jpg
 5. Sådan udfylder du API-nøglefeltet: Først skal du sikre, at kontoplanen er sat op med samme kontonummer som i Workbook. Indsæt herefter kodestrengen i API-nøglefelte

  Her er to eksempler på gyldige strenge:
  mycompany.workbook.dk:myusername:MyPassword
  Https://MyCompany.workbook.dk:MyUsername:MyPassword

  HUSK: der skal bruges kolon, og der skal ikke være mellemrum.

  Strengen indsættes ved klik på nøgleikonet: 

 6. Klik Gem ændringer, hvorefter den valgte kontoplan kan ses i højre side. 
 7. Du kan nu tilpasse kontoplanen med egne ændringer
 8. Klik Gem

 

Udover denne integration til kassekladden af lønposter, arbejder vi på at tidsregistreringer fra Workbook inden længe vil kunne overføres til Gratisal.  

Justering af datostyring på lønarter

Vi har ændret datostyringen således, at lønnen kun beregnes forholdsmæssigt, hvis der vælges løndata med "Behold" markeret i 'Efter næste lønkørsel'.

Har du valgt en dato som ligger tidligere end den lønperiode du arbejder i, så beregnes der fra denne valgte dato og frem til "Til dato" eller lønperiodens sluttidspunkt.

L_narter_1.jpg

Eksempel:

Du er igang med månedsløn for december, du indsætter 15. oktober som ønsket startdato og beløbet til 1.000 kr.

Beregning:

1.000 kr / med 31 dage x 17 dage (15.-31. oktober) = 548,38 for oktober

Samlet til lønkørsel for december= kr. 2.548,38

Vælger du 'Nulstil' eller 'Kassér' i feltet 'Efter næste kørsel', foretages der ikke forholdsmæssig beregning via datostyring.

Andre væsentlige ændringer:

 • Andre indkomsttyper end almindelig A-indkomst kan nu indlæses via importeret Danløn stamdata
 • Policenummer/OK-kode for pensionsordninger kan nu sættes på ansættelsesskabeloner
 • Det er nu muligt at se både SE og CVR nummer på lønsedlen
 • Medarbejdere vil nu modtage mail-notifikation ved ændringer til enten kontonummer, udenlandsk bankkonto, mailadresse eller CPR nummer. Tidligere skete det alene ved ændring af bankkontonummer
 • Det er nu muligt at anføre decimaler i feltet 'Ferietillæg'  under Ansættelser og under Skabeloner

 Andre ændringer:

 • Opdatering af diverse visuelle visninger, især til mobile devices
 • Dropdown-menu til søgning på afdeling vises nu kun, når virksomheden er registreret med afdelinger
 • Der kan nu kun være én åben lønkørselskladde for samme periode ad gangen, som ikke er afgrænset til udvalgte medarbejdere.
 • Import af store filer over 4 MB fra Danløn er nu muligt
 • En lang række forbedringer, fejlrettelser og optimeringer bag kulisserne