SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opdateringer i Gratisal 2.5 - 17.03.2017

Gratisal har store forbedringer til fordel for både medarbejdere, lønadministratorer og revisorer.

Tilbageførsel af lønkørsler

Nu kan du køre en lønkørsel tilbage i Gratisal. Denne funktion gør det endnu nemmere at rette fejl i Gratisal, hvis du har bogført en lønkørsel med mange eller komplicerede fejl. Du kan nemt tilbageføre en hel lønkørsel i Gratisal, hvis der er fejl i fx lønnen, skat eller ferie. Læs vores guide til tilbageførsel her.

Screen_Shot_03-18-17_at_01.45_PM.PNG

Styring af løndata på medarbejderskabeloner

Vi har opdateret vores succesfulde medarbejderskabeloner med mulighed for at styre løndata for alle medarbejdere, der er oprettet med den pågældende skabeon. Det er også relevant ved fx at holde styr på overenskomster. Denne funktion kommer til at lette arbejdet for virksomheder med medarbejdere, der har samme typer ansættelse - både når det gælder oprettelse af medarbejderne og forudindtastning af løndata.

 

Screen_Shot_03-18-17_at_12.41_PM.PNG

Nyt design til lønsedler og responsivt layout i selvbetjening

Vi har optimeret oplevelsen af at få et overblik og se sine lønsedler i Gratisals selvbetjening, uanset om du bruger telefon, tablet eller laptop. Du får et overblik over de vigtigste data i din lønseddel og på din computer, kan du se både lønsedler og et overblik i samme skærmbillede og nemt bladre mellem lønsedlerne.

Screen_Shot_03-18-17_at_01.33_PM.PNG

Prisberegner i ekstra-fanen

Du kan nu nemt få et overblik over fores funktioner og hvad din månedlige pris er ift. de medarbejdere, du har oprettet under Virksomhed > Ekstra. I denne forbindelse lancerer vi også vores lønpakker.

Screen_Shot_03-18-17_at_01.38_PM_001.PNG

HTML-rapporter

Vi lancerer en ny og lækker visning af rapporter, som du blot kan åbne i en ny fane i din browser. Find rapporterne på Virksomhed > Lønkørsler > Rapporter, hvor du blot kan vælge blot en rapport og herefter HTML. Rapporterne kommer også snart som PDF.

Screen_Shot_03-20-17_at_10.05_AM.PNG

Manuel redigering af skattekort og fradrag

Du kan nu oprette nye skattekort manuelt og redigere fradrag. Du opretter et nyt skattekort ved at klikke på Medarbejder > Generelt > Vis og redigér skattekort > Tilføj linje. Nu kan du også rette fradrag, hvis du ændrer skattekort fra bikort til hovedkort. Skattekortet bliver automatisk opdateret ved manuel redigering i ansættelse, så du behøver ikke opdatere siden først. Vi sender automatisk en anmodning til eIndkomst om det oprettede skattekort, som vil overstyre det manuelle ved godkendelse fra SKAT.
Bemærk: Manuelt oprettede skattekort er som standard gyldighed ultimo næste måned. Du vil dog stadig kunne overstyre dette manuelt.

Screen_Shot_03-18-17_at_01.44_PM.PNG

Væsentlige ændringer

 • Større brugervenlighed i lønkørsler:
  • Ny knap til redigering af lønkørsler.
  • I kladder hedder knappen nu ”Opret” i stedet for ”Gem”.
  • Når der ikke er en lønkørsel for den nuværende periode, får du en pop up-besked, hvorfra du direkte kan oprette en ny lønkørsel.
 • Vi kan nu indberette negativ skat til eIndkomst. Det er en fordel, hvis der ved en fejl er betalt for meget i løn til medarbejderen og personen skal have penge tilbage i skat. Det klarer Gratisal og eIndkomst helt automatisk nu. Før skulle man manuelt rette negativ skat hos eIndkomst.
 • Vi har forbedret fejlmeddelelserne i import af medarbejderstamdata og primobalancer: Hvis du importerer et ark med en fejl, vil meddelelsen enten vise værdien med fejl i fx 26C eller navene på felterne fx CPR-nummer på Hans Hansen.
 • Når du ændrer din medarbejders ansættelse og baserer den på en ny skabelon, så træder alle faktorerne i denne skabelon i kraft og overskriver de værdier, som skabelonen styrer. Nu kan du synkronisere en medarbejders ansættelsesdetaljer til at en skabelon, så man matcher skabelonen til medarbejderens ansættelse.
 • Du kan nu genberegne en låst lønkørsel for blot en enkelt medarbejder i samme dialog, så du efterfølgende blot skal bogføre lønkørslen i samme dialog uden at gå ud af lønkørslen og ind igen.
 • Forbedringer i redigering af tabeller på smartphones og tablets. Vi har store forbedringer til redigering af Løndata. Vi anbefaler at du vender din skærm horisontalt, når du redigerer tabeller.

 

Flere ændringer

 • Virksomheder der rapporterer statistik vil fremover få fejl eller advarsler i deres lønkørsler, hvis et eller flere statistikrelaterede felter mangler at blive udfyldt. Alle felter i sektionen ”Statistik” skal være udfyldt for alle medarbejdere.
 • Du får en hjælpebesked, hvis du har aktiveret automatisk genberegning af lønkørsler. Hvis der er mere end to lønkørsler med kladdestatus, får du en pop up-besked om at hastighederne forbedres, hvis du sletter eller bogfører dine lønkørselskladder. Det er muligt at gå til andre moduler fra Lønkørsler, selvom den er i gang med at genberegne.
 • Forbedringer for brugere af Uniconta med flere virksomheder på samme konto. Hvis der er adgang til mere end én virksomhed i Uniconta, skal navnet på virksomheden i Uniconta og Gratisal matche nøjagtigt.
 • Kontonavne fra eksterne systemer vises ikke længere som ”null”, når det eksterne system ikke kan oplyse kontonummeret. Dette er især relevant for brugere af e-conomic.
 • Det er nu muligt at opdatere API-nøglen til økonomisystemer uden først at trykke redigér.
 • Systemet tillader nu decimaler i procentsatser ved oprettelse af pensionsaftaler.
 • Forbedringer af lønkørsler i korrektion, hvor vi har løst en problematik, hvor de redigerede timetal blev lagt oveni og ikke erstattet med det originale timetal.
 • Forbedringer af mailen, som medarbejdere får ved en ny lønkørsel, hvis medarbejderne også får deres lønseddel i eBoks.
 • Vi har tilføjet ekstra informationer til rapporten til afstemning. Der står nu, hvor mange gange lønkørslen er afsendt til eIndkomst, og hvornår den senest blev sendt.
 • Du har nu mulighed for at logge ind i forskellige virksomheder i samme browser. Dette er særligt relevant for revisorer.
 • Virksomhedsdata under Virksomhed > Generelt indebærer nu også EAN-nummer og den email-adresse, som vi skal fakturere til.
 • Vi skjuler nu Kom godt i gang-guiden, når du redigerer.
 • Det er nu nemmere at sortere i tabeller, både fra højeste til laveste værdi og omvendt.
 • Når du laver ændringer i en gemt kladde, så gemmes ændringerne automatisk, når du går videre til bogføring af lønkørslen. Tidligere gik ændringerne tabt, med mindre man først trykkede gem og gik ind i lønkørslen igen.
 • Du får nu også en advarselsbesked, når du skifter mellem skabeloner uden at gemme i samme redigeringsmode.
 • I redigering af løndata i overbliksbilledet under Lønkørsler, står der nu også medarbejdernes afdeling.
 • Vi har indsat en genvej til medarbejderoprettelse øverst i medarbejderlisten til venstre.
 • Der er nu kun én knap til at åbne lønsedler, som åbner lønsedlen i en i ny fane, hvis du bruger en lille skærm og som pop-up, hvis du bruger en stor skærm.
 • Datoerne vises nu korrekt i forhold til den tidszone, som dataene blev oprettet i, og den tidszone som man er i.
 • Korrekt oversatte hjælpebeskeder når du holder musen over en knap, efter man har skiftet sprog.
 • Bedre layout på tilmeldingssiden, når du ikke har et dansk CPR-nummer eller ikke ønsker at oplyse det.
 • Link på loginsiden til at du kan gå direkte til tilmelding af ny virksomhed.
 • Vi har rettet en fejl, hvor indtægtsarten ”00 - Almindelig indkomst” ikke blev vist under Medarbejdere > Ansættelse.
 • Vi har fjernet pop up-beskeden om BETA-funktion fra modulet Timer.
 • Diverse forbedringer af responsivt layout.
 • Diverse forbedringer i stabilitet, hastighed og performance.