SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

SKATs frister

Indberetning af A-skat og AM-bidrag til SKAT (eIndkomst) foregår automatisk af Gratisal.
Indbetaling af virksomhedens skat og AM-bidrag (samt bankoverførsler af medarbejderes løn og pension) kræver oprettelse af en Nets-aftale, ellers kan det gøres manuelt. 

  • Hvis I udfører betalingerne manuelt, skal betalingen foretages senest på dagen for fristen for indbetaling til SKAT.
  • Hvis I er tilmeldt automatisk betaling bliver pengene trukket fra kontoen på dagen for fristen for indbetaling til SKAT.

Herunder kan du se fristerne for, hvornår der skal indbetales til SKAT.

 

Frister for A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder

Dette gælder, hvis I har AM-bidrag på under 250.000 kroner og/eller A-skat på under 1. million kroner per år

Frist Afregningsperiode
17. januar 2019 December 2018
11. februar 2019 Januar 2019
11. marts 2019 Februar 2019
10. april 2019 Marts 2019
10. maj 2019 April 2019
11. juni 2019 Maj 2019
10. juli 2019 Juni 2019
12. august 2019 Juli 2019
10. september 2019 August 2019
10. oktober 2019 September 2019
11. november 2019 Oktober 2019
10. december 2019 November 2019
17. januar 2020 December 2019

 

Frister for A-skat mv. for store virksomheder 

Dette gælder, hvis I har AM-bidrag på over 250.000 kroner og/eller A-skat på over 1. million kroner per år

Frist Afregningsperiode
31. januar 2019 Januar 2019
28. februar 2019 Februar 2019
29. marts 2019 Marts 2019
30. april 2019 April 2019
29. maj 2019 Maj 2019
28. juni 2019 Juni 2019
31. juli 2019 Juli 2019
30. august 2019 August 2019
30. september 2019 September 2019
31. oktober 2019 Oktober 2019
29. november 2019 November 2019
30. december 2019 December 2019

 

I tilfælde af midlertidige fristforlængelser

Udstedes der af regeringen fristforlængelser for betaling af personskatter, tilpasses Gratisal automatisk disse ændringer.

I forbindelse med regeringens tiltag om at forlænge fristen for betaling af skat og moms i forbindelse med COVID-19, ser betalingsfristerne i midlertidig ud som følger:

Betalingsfrister for AM-bidrag og A-skat

Små og mellemstore virksomheder

Store virksomheder

Oprindelig betalingsfrist

Udskudt betalingsfrist

Oprindelig betalingsfrist

Udskudt betalingsfrist

11. maj 2020

10. september 2020

30. april 2020

31. august 2020

10. juni 2020

12. oktober 2020

29. maj 2020

30. september 2020

10. juli 2020

10. november 2020

30. juni 2020

30. oktober 2020

10. august 2020

Udskydes ikke!

31. juli 2020

Udskydes ikke!

10. september 2020

29. januar 2021

31. august 2020

15. januar 2021

12. oktober 2020

31. marts 2021

30. september 2020

16. marts 2021

10. november 2020

31. maj 2021

30. oktober 2020

17. maj 2021

NB: Indberetningsfristerne ændres ikke. 

 

Afgiftsperioder og betalingsfrister for momsafregning

Store virksomheder


Dækker her virksomheder med en årlig momspligtig omsætning på 50 mio. kr.

Oprindelig betalingsfrist

Udskudt betalingsfrist

27. april 2020

25. maj 2020

25. maj 2020

25. juni 2020

25. juni 2020

27. juli 2020

17. august 2020

Udskydes ikke, da der i forvejen er en udskudt frist!

25. august 2020

9. september 2020

25. september 2020

2. oktober 2020

 

Mellemstore virksomheder


Dækker her virksomheder, der afregner kvartalsvis (typisk nyregistrerede virksomheder og virksomheder med en omsætning mellem 5 mio.kr. og 50 mio. kr.)

 

Betalingsfristerne for første og tredje kvartal 2020 udskydes med 3 måneder

Oprindelig betalingsfrist

Udskudt betalingsfrist

2. juni 2020

1. september 2020

1. september 2020

Udskydes ikke!

1. december 2020

1. marts 2021

1. marts 2021

Udskydes ikke!

Små virksomheder


Dækker her virksomheder, der afregner halvårligt (typisk virksomheder med en samlet omsætning på under 5 mio. kr.)

Betalingsfristerne for første halvår 2020 med udskydes med 6 måneder

Oprindelig betalingsfrist

Udskudt betalingsfrist

1. september 2020

1. marts 2021

1. marts 2021

Udskydes ikke!

NB: Indberetningsfristerne ændres ikke. 

 

Modellerne er udformet med afsæt i tilgængelige informationer fra SKAT (udsendt den 16. juni 2020), og afbilleder en midlertidig fristforlængelse som følge af COVID-19.