SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

SKATs frister

Indberetning af A-skat og AM-bidrag til SKAT (eIndkomst) foregår automatisk af Gratisal.
Indbetaling af virksomhedens skat og AM-bidrag (samt bankoverførsler af medarbejderes løn og pension) kræver oprettelse af en Nets-aftale, ellers kan det gøres manuelt. 

  • Hvis I udfører betalingerne manuelt, skal betalingen foretages senest på dagen for fristen for indbetaling til SKAT.
  • Hvis I er tilmeldt automatisk betaling bliver pengene trukket fra kontoen på dagen for fristen for indbetaling til SKAT.

Herunder kan du se fristerne for, hvornår der skal indbetales til SKAT.

 

Frister for A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder

Dette gælder, hvis I har AM-bidrag på under 250.000 kroner og/eller A-skat på under 1. million kroner per år

Frist Afregningsperiode
17. januar 2019 December 2018
11. februar 2019 Januar 2019
11. marts 2019 Februar 2019
10. april 2019 Marts 2019
10. maj 2019 April 2019
11. juni 2019 Maj 2019
10. juli 2019 Juni 2019
12. august 2019 Juli 2019
10. september 2019 August 2019
10. oktober 2019 September 2019
11. november 2019 Oktober 2019
10. december 2019 November 2019
17. januar 2020 December 2019

 

Frister for A-skat mv. for store virksomheder 

Dette gælder, hvis I har AM-bidrag på over 250.000 kroner og/eller A-skat på over 1. million kroner per år

Frist Afregningsperiode
31. januar 2019 Januar 2019
28. februar 2019 Februar 2019
29. marts 2019 Marts 2019
30. april 2019 April 2019
29. maj 2019 Maj 2019
28. juni 2019 Juni 2019
31. juli 2019 Juli 2019
30. august 2019 August 2019
30. september 2019 September 2019
31. oktober 2019 Oktober 2019
29. november 2019 November 2019
30. december 2019 December 2019

 

I tilfælde af midlertidige fristforlængelser

Udstedes der af regeringen fristforlængelser for betaling af personskatter, tilpasses Gratisal automatisk disse ændringer.

I forbindelse med regeringens tiltag d. 10. marts 2020 om at forlænge fristen for betaling af skat og moms med fire måneder, ser betalingsfristerne midlertidig ud som følger:

Betalingsfrister for AM-bidrag og A-skat

 

Små og mellemstore virksomheder

Store virksomheder

 

Gældende regler

Udskudt betaling

Gældende regler

Udskudt betaling

April-rate

11. maj

10. september

30. april

31. august

Maj-rate

10. juni

12. oktober

29. maj

30. september

Juni-rate

10. juli

10. november

30. juni

30. oktober

Afgiftsperioder og betalingsfrister for momsafregning

 

Gældende regler

Udskudt betaling

 


Store virksomheder*

Afgiftsperiode

Betalingsfrist

Afgiftsperiode

Betalingsfrist

1. marts - 31. marts

27. april

1. marts - 31. marts

25. maj

1. april - 30. april

25. maj

1. april - 30. april

25. juni

1. maj - 31. maj

25. juni

1. maj - 31. maj

27. juli

*Store virksomheder dækker her virksomheder med en årlig momspligtig omsætning på 50 mio. kr. 

Modellerne er udformet med afsæt i faktaark udsendt af Finansministeriet d. 10. marts 2020, og afbilleder en midlertidig fristforlængelse som følge af COVID-19.