SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Fritvalgsordning og Søgnehelligdage

I Gratisal kan I opspare medarbejdernes fritvalg/søgnehelligdage, og udbetale det med lønudbetalingen. De beløb, som medarbejderne optjener, bliver lagt til en saldo, som ikke udløber.
Hvis man forsøger at reducere saldoen til under nul, enten ved opsparing, afholdelse eller en kombination, vil man få en fejlmeddelelse og bogføringen bliver blokeret.

Når du har tilmeldt avancerede lønarter, kan du anvende fritvalgsordning og søgnehelligdage til medarbejderne:

Aktivér funktionen

For at anvende funktionen skal den aktiveres således:

 1. Gå ind under Virksomhed > Generelt.
 2. Klik på "Flere indstillinger" under Indstillinger
 3. Markér boksen ud for "Aktivér opsparing til Fritvalgsordningen/SH-dage".
 4. Så er ændringerne automatisk gemt. 
 5. Når du aktiverer funktionen, bliver virksomheden automatisk tilmeldt tilkøbsmodulet "avancerede lønarter og statitiskrapportering", hvilket er påkrævet for at anvende fritvalg/SH-dage.

2.5_Indstillinger.png

Opsæt medarbejdere med fritvalg/SH-dage
Herefter skal du opdatere medarbejdernes ansættelsesdata med de korrekte optjeningsprocent og beregningsgrundlag:

 1. Gå ind under Medarbejdere > Ansættelse.
 2. Vælg den medarbejder, det drejer sig om i medarbejderlisten til venstre.
 3. Klik på Redigér.
 4. Under Fritvalgsordning / SH-dage indtaster du tallet for medarbejderens optjeningsprocent.
 5. Vælg herefter beregningsgrundlaget i drop-down-menuen. "Ferieberettiget indkomst" er foreslået som standard.
 6. Herefter opspares medarbejderens fritvalgsordning / SH-dage på en saldo, hvor beløbene løbende lægges til.

fritvalgsordning_tilvalg.png

Opsæt skabeloner med fritvalg/SH-dage
Vær sikker på at dine fremtidige medarbejdere bliver oprettet korrekt og spar tid ved at opsætte fritvalg/SH-dage på flere medarbejdere på en gang – opret fritvalg og SH-dage i jeres skabelon:

 1. Gå ind under Virksomhed > Skabeloner.
 2. Her kan du oprette en ny skabelon ved at klikke Ny, eller redigere en eksisterende skabelon ved at klikke på Redigér.
 3. Under muligheden ”Fritvalgsordning / SH-dage” kan du som i medarbejderoprettelsen vælge optjeningsprocent og beregninsggrundlag.
 4. Klik Gem Ændringer.
 5. Vælg om ændringen skal træde i kraft blot for de nye medarbejdere, der oprettes under denne skabelon, eller om ændringen også skal gælde for nuværende medarbejdere, hvis ansættelse er baseret på denne skabelon.

fritvalgsordningskabelon.png

opdater_medarbejdere.png

 

Afholdt fritvalg/SH-dage uden udbetaling
Hvis medarbejderen har afholdt fritvalgs- eller SH-dage, kan disse registreres under løndata:

 1. Gå ind under Medarbejdere > Løndata.
 2. Klik på Ny Linie.
 3. Vælg lønarten "Afholdt fritvalg/SH-dage".
 4. Indtast fulde beløb under "Beløb" eller antal enheder og beløbet per enhed.
 5. Når lønnen køres bliver dette beløb reduceret fra den optjente saldo UDEN udbetaling.

 

afholdt_fritvalg.png

 

Udbetaling af fritvalg/SH-dage
Når fritvalgsbeløbet eller SH-dagene skal udbetales, kan det gøres på to forskellige måder. Du kan enten udbetale fritvalg/SH-dage som lønart eller udbetale alle opsparede saldi.

Udbetal som lønart

 1. Gå ind under Medarbejdere > Løndata.
 2. Klik på Ny Linie.
 3. Vælg lønarten "Udbetalt fritvalg/SH-dage".
 4. Indtast beløbet manuelt enten det totale beløb eller antal enheder og beløbet per enhed.
 5. Når lønnen køres bliver dette beløb udbetalt fra den opsparede saldo.

udbetalt_fritvalg.png

 

Udbetal alle opsparede saldi

Du har mulighed for at alle opsparede saldi kan udbetales på én gang fra lønkørslen

 1. Gå ind under Virksomhed > Lønkørsler.
 2. Klik på kladden eller opret ny kladde.
 3. Markér boksen ud for "Udbetalt saldi for fritvalgsordning/SH-dage". Hvis dette er markeret, vil der automatisk blive tilføjet en udbetaling af den fulde opsparede beløb (eksklusiv det beløb der opspares i den pågældende lønkørsel) til hver lønseddel i lønkørslen.
 4. Hvis du vil udbetale saldoen for specifikke medarbejdere, kan du markere feltet ”Vælg medarbejdere” og markere de medarbejdere, som udbetalingen ønskes for. Bemærk at medarbejdere, der ikke er valgt, bliver ikke inkluderede i lønkørslen og bogføringen, og der skal derfor køres en separat lønkørsel for disse medarbejdere.
 5. Når lønnen køres bliver dette beløb udbetalt fra den opsparede saldo.

udbetal_saldi.png

Fritvalg/SH-dage på lønsedlen
Periodens netto-bevægelse i opsparingen samt den resulterede saldo vil fremgå af lønsedlen under ”Saldi”.

 Sk_rmbillede_2019-03-12_kl._09.42.29.png