SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Ændringer i satserne for 2018

Gratisal har tilpasset systemet jævnfør SKATs ændringer i satserne for 2018.

  Udgået sats for 2017 Gældende sats for 2018
Kørselsgodtgørelse ind til 20.000 km 3.53 3.54
Kørselsgodtgørelse over 20.000 km 1.93 1.94
Rejsegodtgørelse / diæter - Logi 209 214
Rejsegodtgørelse / diæter - Chauffører i DK 75 75
Rejsegodtgørelse / diæter - Chauffører i udlandet 150 150
Rejsegodtgørelse / diæter - kost mm. 487 498
Sygedagpenge 114.73 116.22
G-dage 849 860

 

Hvornår træder ændringerne i kraft?

Disse ændringer gælder for alle poster, som indtastes eller bogføres i 2018. Ændringerne er gældende fra og med Gratisals første opdatering i 2018, den 15. januar 2017.

Skal du bogføre løn for 2017 med de gamle takster?

Hvis du skal bogføre løn for 2017, skal du ændre taksterne til de gamle takster. Det skal du gøre på den enkelte lønpost, når du indtaster lønnen under Medarbejder > Løndata.

Eksempelvis, hvis du skal indtaste løndata for december 2017, med lønarten Rejsegodtgørelse / diæter - kost, skal du manuelt ændre taksten fra 487 kr. til 498 kr.
Se eksemplet på billedet nedenfor:

2.4_Satser_2017.png

 

Vi har desuden lavet ændringer i indberetningsmetoder til eIndkomst. Læs flere detaljer på SKATs hjemmeside.