SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opdateringer i Gratisal 2.3 - 16.12.2016

Gratisal er nu opdateret med fokus på nye rapporter og generel forbedring af systemets nuværende funktioner. 

 

Ny rapport giver overblik over Løndata

I løndatamodulet kan du nu hente en rapport som giver overblik over alle løndata. Gå til Medarbejdere > Løndata, klik på Rapporter og vælg rapporten Løndata overblik. Du kan filtrere rapporten på afdeling og/eller løncyklus. Vi har tilføjet en undertitel med dags dato og eventuelle filtre. Du kan desuden se kolonner med afdeling og løncyklus, hvis virksomheden anvender disse funktioner i Gratisal.

Ny rapport sammenligner lønkørsler

Under lønkørsler kan du nu hente en rapport, som sammenligner to lønkørsler og viser forskellen mellem dem. Rapporten sammenligner den første og anden lønkørsel på løntype og/eller medarbejder. Rapporten kan også vise den summeret per lønart, altså uden medarbejderdetaljer. Gå til Virksomhed > lønkørsler, klik på Rapporter og vælg rapporten Sammenligning af lønkørsler. Dernæst vælger du, hvilke lønkørsler du vil sammenligne.

Ny rapport samler alle lønsedler

 

Du kan nu downloade en rapport, som samler alle lønsedler for en valgt periode i én PDF for én medarbejder. Gå til Medarbejdere > Lønsedler, klik på Rapporter og vælg rapporten Lønsedler, seriekørsel. Du kan på samme måde finde denne rapport kun med dine egne data under Selvbetjening > Lønsedler. Vælg hvilken medarbejder, rapporten skal gælde for, samt fra- og til-datoer.
Du kan også hente en rapport med en liste over alle lønsedler på lønkladder.Ny rapport viser overblik over forbrugsdata

Under tilvalg kan du nu hente en rapport, hvor du kan se alle virksomhedens data om forbrug og betaling. Gå til Virksomhed > Ekstra, klik på Rapporter og vælg Forbrugsdata. Her kan du se hvilket moduler virksomheden anvender, i hvilken periode, på hvor mange enheder og til hvilken pris.

Importlogik er forbedret

Vi har tilføjet ekstern reference i importarket til import af medarbejdernes stamdata. Hvis der angives en ugyldig værdi i ansættelsesskabelonen, får administrator nu en fejlbesked. Dette sikrer at brugerne ikke bliver importerede uden ansættelser. Gratisal kan nu håndtere, hvis du indsætter registrerings- og kontonumre uden foranstillede nuller.

Begrænset oprettelse af medarbejdere

Medarbejdere kan ikke længere oprettes, hvis deres CPR-nummer ikke består det såkaldte modulus 11-tjek, eftersom disse CPR-numre sandsynligvis er ugyldige. Hvis du har tastet de korrekte værdier, bedes du sende os et skærmprint, hvorefter Gratisal vil håndtere tilmelding af medarbejderen.

Flere ændringer:

  • Automatisk mapping af lønarter for Uniconta-brugere.
  • Vi har tilføjet en forklarende tekst til ”Kom godt i gang”-guiden. Teksten forklarer, at du kan klikke på opgaverne, hvis du skal bruge hjælp til dem, at du kan hakke færdiggjorte opgaver af, og at du kan fjerne visse opgaver. Vinduet er desuden formateret, så den bedre kan skelnes fra baggrunden.
  • I rapporten for eksport til lønsystemer er der nu tilføjet debit- og kreditkolonner.
  • Under fanen Løndata og på lønsedlerne kan feltet for beskrivelsen af lønarten Information nu udvides til at vise mere tekst end før, hvor der kun blev vist en linje.
  • Når du opretter en ny medarbejder bliver der automatisk oprettet en linje med Løn under fanen Løndata.
  • I fanen Lønarter er det ikke muligt at sortere lønarterne manuelt. Tidligere kunne man få det indtryk, at dette var muligt, men funktionen virkede ikke og kan endnu ikke sættes op grundet tekniske årsager.
  • I fanen Lønarter kan der nu vælges en vilkårlig dispositionsdato, så længe Nets-overførsler ikke er valgt for lønudbetalinger. Tidligere trådte der begrænsninger i kraft, hvis fx skatte- eller pensionsudbetalinger blev foretaget via Nets, også selv om lønnen ikke blev det.
  • I fanen Lønkørsler opretter systemet ikke længere en ekstra kladde, når du bogfører en lønkørsel, hvis der allerede findes en kladde for denne lønkørsel.
  • Det fremgår nu af fejlmeddelelser for uventede fejl, at det ofte skyldes ustabilt netværk.
  • Ved nulindberetninger i lønkørsler er dispositionsdatoen nu fastlåst til at være periodens slutdato.